Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Các địa phương ra quân tổng vệ sinh môi trường

Ngày 13/08/2019 09:51:32

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Thọ Xuân về việc tổ chức đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường ở các địa phương trong huyện, sáng ngày 10/8/2019, xã Xuân Yên tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường các tất các các thôn.

Ngay từ sáng sớm, các thôn, các trường học đã tổ chức quét dọn, thu gom rác, khơi cống rãnh đường làng, ngõ xóm, phát quang cây cối vươn ra đường, làm vệ sinh các khu vực công cộng, nhà văn hóa các thôn.

Qua quan sát, chúng tôi thấy đối tượng tham gia chủ yếu cán bộ xã, cán bộ thôn; bà con nhân dân tham gia rất ít.

Lãnh đạo địa phương thành lập Đoàn đi kiểm tra, yêu cầu cán bộ ghi chép, theo dõi kết quả làm vệ sinh ở các thôn và kịp thời thông báo trên hệ thống truyền thanh xã, những gia đình chấp hành tốt, làm tốt và những tụ điểm tồn đọng rác, những gia đình không tham gia tổng vệ sinh môi trường, đồng thời có biện pháp cụ thể đối với những hộ gây ô nhiễm môi trường ở địa bàn dân cư.

Qua đánh giá, công tác vệ sinh môi trường ở xã Xuân Yên chưa đảm bảo, chưa sạch theo mong muốn. Ngay trong buổi chiều ngày 10/8/2019, địa phương Xuân Yên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức giao ban vào hồi 18 giờ ngày 10/8/2019.

Một số hình ảnh về công tác vệ sinh môi trường tại Hạnh Phúc

Một số hình ảnh về công tác VSMT tại Phú Yên

Một số hình ảnh về công tác VSMT tại Nam Giang

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Các địa phương ra quân tổng vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 13/08/2019 09:51:32 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Thọ Xuân về việc tổ chức đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường ở các địa phương trong huyện, sáng ngày 10/8/2019, xã Xuân Yên tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường các tất các các thôn.

Ngay từ sáng sớm, các thôn, các trường học đã tổ chức quét dọn, thu gom rác, khơi cống rãnh đường làng, ngõ xóm, phát quang cây cối vươn ra đường, làm vệ sinh các khu vực công cộng, nhà văn hóa các thôn.

Qua quan sát, chúng tôi thấy đối tượng tham gia chủ yếu cán bộ xã, cán bộ thôn; bà con nhân dân tham gia rất ít.

Lãnh đạo địa phương thành lập Đoàn đi kiểm tra, yêu cầu cán bộ ghi chép, theo dõi kết quả làm vệ sinh ở các thôn và kịp thời thông báo trên hệ thống truyền thanh xã, những gia đình chấp hành tốt, làm tốt và những tụ điểm tồn đọng rác, những gia đình không tham gia tổng vệ sinh môi trường, đồng thời có biện pháp cụ thể đối với những hộ gây ô nhiễm môi trường ở địa bàn dân cư.

Qua đánh giá, công tác vệ sinh môi trường ở xã Xuân Yên chưa đảm bảo, chưa sạch theo mong muốn. Ngay trong buổi chiều ngày 10/8/2019, địa phương Xuân Yên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức giao ban vào hồi 18 giờ ngày 10/8/2019.

Một số hình ảnh về công tác vệ sinh môi trường tại Hạnh Phúc

Một số hình ảnh về công tác VSMT tại Phú Yên

Một số hình ảnh về công tác VSMT tại Nam Giang

Đài Truyền thanh Thọ Xuân