Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

BHXH huyện Thọ Xuân: Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ngày 21/11/2020 16:18:55

Sáng 21/11/2020, BHXH huyện Thọ Xuân phối hợp với Bưu điện Thọ Xuân, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Lê Văn Lợi, Giám đốc BHXH huyện Thọ Xuânnêu rõ: Chính sách BHXH, BHYT là 2 trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia và luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trong thời gian qua, BHXH huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần để các các tầng lớp nhân dân, người lao động hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT từ đó thay đổi nhận thức và hành động, chủ động, tích cực hơn trong việc tham gia BHXH, BHYT. Do vậy, công tác thu, phát triển đối tượng trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực: Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 94%, vượt kế hoạch đề ra; có 5.580 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 117,6% kế hoạch đề ra của NQ BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020".

Để giữ vững kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. BHXH huyện tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Đây cũng là dịp tuyên truyền trực tiếp tới nông dân và người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện để vận động người dân tích cực tham gia.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, nhân viên BHXH và Bưu điện huyện Thọ Xuân đã tổ chức tuyên truyền lưu động ở nhiều địa phương trong huyện. Trong quá trình tueyen truyền lưu động, đoàn chọn các điểm dừng phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Được biết, đây là lần thứ 4 trong năm 2020, BHXH huyện phối hợp với Bưu điện Thọ Xuân và các xã, thị trấn tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT.

Lê Hải, Trung tâm VHTT- TT và DL Thọ Xuân

BHXH huyện Thọ Xuân: Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Đăng lúc: 21/11/2020 16:18:55 (GMT+7)

Sáng 21/11/2020, BHXH huyện Thọ Xuân phối hợp với Bưu điện Thọ Xuân, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Lê Văn Lợi, Giám đốc BHXH huyện Thọ Xuânnêu rõ: Chính sách BHXH, BHYT là 2 trụ cột quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của quốc gia và luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trong thời gian qua, BHXH huyện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần để các các tầng lớp nhân dân, người lao động hiểu rõ hơn về ý nghĩa nhân văn, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT từ đó thay đổi nhận thức và hành động, chủ động, tích cực hơn trong việc tham gia BHXH, BHYT. Do vậy, công tác thu, phát triển đối tượng trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực: Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đạt 94%, vượt kế hoạch đề ra; có 5.580 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 117,6% kế hoạch đề ra của NQ BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020".

Để giữ vững kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. BHXH huyện tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Đây cũng là dịp tuyên truyền trực tiếp tới nông dân và người lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện để vận động người dân tích cực tham gia.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, nhân viên BHXH và Bưu điện huyện Thọ Xuân đã tổ chức tuyên truyền lưu động ở nhiều địa phương trong huyện. Trong quá trình tueyen truyền lưu động, đoàn chọn các điểm dừng phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Được biết, đây là lần thứ 4 trong năm 2020, BHXH huyện phối hợp với Bưu điện Thọ Xuân và các xã, thị trấn tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT.

Lê Hải, Trung tâm VHTT- TT và DL Thọ Xuân