Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1078
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5158
Tháng này:
25973
Tất cả:
765904

Ban xây dựng Đề án đặt, đổi tên đường cho các thị trấn huyện Thọ Xuân thông báo điều chỉnh tên một số tuyến đường trên địa bàn.

Ngày 15/11/2018 20:45:28

Ban xây dựng Đề án đặt tên, đổi tên đường phố cho 3 thị trấn của huyện: thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng đã thực hiện xong Đề án trình UBND huyện. UBND huyện Thọ Xuân đã xin ý kiến của Thường trực HĐND, các tổ chức Đảng, đoàn thể, Hội khoa học lịch sử Thọ Xuân - Yên Định và nhân dân; đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử và thông báo trên hệ thống đài truyền thanh huyện về Đề án đặt tên, đổi tên đường, phố cho thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng.

Tại Hội nghị ngày 05/11/2018: UBND huyện đã xin ý kiến của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở ý kiến góp ý của của Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thanh Hóa đối với Đề án đặt, đổi tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng. So với Đề án đã xây dựng và xin ý kiến, có một số nội dung bổ sung, điều chỉnh, Ban xây dựng Đề án đặt, đổi tên đường, phố sửa đổi, bổ sung tên một số tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn các thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân như sau:

1. Đối với thị trấn Thọ Xuân:

- Đường dự kiến đặt tên đường Hoàng Thị Minh Ba: đổi tên là phố Nguyễn Xuân Thúy.

- Đường dự kiến đặt là đường Nguyễn Mậu Sung: đổi tên là phố Trịnh Khắc Sản.

- Đường dự kiến đặt là đường Lê Xuân Tại: đổi tên là phố Trịnh Ngọc Điệt.

2. Đối với thị trấn Sao Vàng:

- Đường dự kiến đặt là đường Lê Trang Tông: đổi tên thành đường Sao Vàng.

- Đường dự kiến đặt là đường Lê Tán Tương: đổi tên thành đường Lê Quan Sát.

3. Chỉ đặt tên đường với những tuyến đường có quy mô lớn về chiều dài, chiều rộng, gồm các trục chính của đô thị, tuyến vành đai, liên tỉnh. Còn các tuyến khác thì đặt là phố.

Ban xây dựng Đề án đặt tên, đổi tên đường, phố báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện và thông báo tới các tổ chức Đảng, đoàn thể, nhân dân về việc sửa đổi một số nội dung Đề án đặt tên, đổi tên đường, tên phố cho thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng.

Trung Tuyến

Ban xây dựng Đề án đặt, đổi tên đường cho các thị trấn huyện Thọ Xuân thông báo điều chỉnh tên một số tuyến đường trên địa bàn.

Đăng lúc: 15/11/2018 20:45:28 (GMT+7)

Ban xây dựng Đề án đặt tên, đổi tên đường phố cho 3 thị trấn của huyện: thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng đã thực hiện xong Đề án trình UBND huyện. UBND huyện Thọ Xuân đã xin ý kiến của Thường trực HĐND, các tổ chức Đảng, đoàn thể, Hội khoa học lịch sử Thọ Xuân - Yên Định và nhân dân; đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử và thông báo trên hệ thống đài truyền thanh huyện về Đề án đặt tên, đổi tên đường, phố cho thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng.

Tại Hội nghị ngày 05/11/2018: UBND huyện đã xin ý kiến của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở ý kiến góp ý của của Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Thanh Hóa đối với Đề án đặt, đổi tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng. So với Đề án đã xây dựng và xin ý kiến, có một số nội dung bổ sung, điều chỉnh, Ban xây dựng Đề án đặt, đổi tên đường, phố sửa đổi, bổ sung tên một số tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn các thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân như sau:

1. Đối với thị trấn Thọ Xuân:

- Đường dự kiến đặt tên đường Hoàng Thị Minh Ba: đổi tên là phố Nguyễn Xuân Thúy.

- Đường dự kiến đặt là đường Nguyễn Mậu Sung: đổi tên là phố Trịnh Khắc Sản.

- Đường dự kiến đặt là đường Lê Xuân Tại: đổi tên là phố Trịnh Ngọc Điệt.

2. Đối với thị trấn Sao Vàng:

- Đường dự kiến đặt là đường Lê Trang Tông: đổi tên thành đường Sao Vàng.

- Đường dự kiến đặt là đường Lê Tán Tương: đổi tên thành đường Lê Quan Sát.

3. Chỉ đặt tên đường với những tuyến đường có quy mô lớn về chiều dài, chiều rộng, gồm các trục chính của đô thị, tuyến vành đai, liên tỉnh. Còn các tuyến khác thì đặt là phố.

Ban xây dựng Đề án đặt tên, đổi tên đường, phố báo cáo Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND huyện và thông báo tới các tổ chức Đảng, đoàn thể, nhân dân về việc sửa đổi một số nội dung Đề án đặt tên, đổi tên đường, tên phố cho thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn và thị trấn Sao Vàng.

Trung Tuyến