Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân: Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng lúc: 11:08:40 15/01/2021 (GMT+7)

Sáng 15/1/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

                   

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Chủ tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội; Trưởng, phó các ban của HĐND huyện; trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; các đồng chí cán bộ, công chức các ban, phòng, ngành, MTTQ, các đoàn thể cấp huyện được phân công theo dõi, chỉ đạo công tác bầu cử tại các xã, thị trấn. Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, công chức Văn phòng- Thống kê các xã, thị trấn. Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

         

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Mạnh Hà, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Nội vụ triển khai nội dung cơ bản của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

          Theo đó, Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Người ứng cử ĐBQH phải đáp ứng các tiêu chuẩn của ĐBQH quy định tại Luật tổ chức Quốc hội. Người ứng cử đại biểu HĐND phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử. Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND cũng nêu lên dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ ĐBQH, đại biểu HĐND, đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu.

Nhiệm vụ, quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử ĐBQH; việc chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND. Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND…

         

Tiếp đó, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 02 của ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và một số nội dung cần quan tâm trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

         

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện uỷ nêu rõ: Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn toàn huyện.

          Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương phải bắt tay ngay vào công việc; cụ thể hóa và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết của Huyện uỷ, Nghị quyết của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung Chỉ thị của Ban Bí thư, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổ chức Tết năm 2021; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi; triển khai sản xuất vụ chiêm xuân theo đúng khung lịch thời vụ thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để thông tin kịp thời cho người dân biết, chủ động các biện pháp phòng, chống rét...

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết. Tăng cường công tác quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137 ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo...

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu và thời gian tiếp theo. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua yêu nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.

          Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị hôm nay, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới đến công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để khẩn trương cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân