Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1234
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5314
Tháng này:
26129
Tất cả:
766060

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp

Ngày 06/11/2018 09:48:51

Sáng 02/11/2018, Ban pháp chế HĐND huyện do đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC tại UBND xã Thọ Trường

Tham gia giám sát có các đồng chí thành viên Ban pháp chế HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp, phòng Nội vụ huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ; trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; trưởng Ban pháp chế HĐND xã; công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng thống kê xã Thọ Trường.

(Ban Pháp chế HĐND huyện thực hiện công tác giám sát tại xã Thọ Trường)

Tại buổi giám sát, đồng chí Trịnh Bá Lập, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ Trường đã báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn xã từ năm 2017 đến nay. Theo đó, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Thời gian qua cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Thọ Trường đã tích cực triển khai, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi, vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, các tổ chức hội, đoàn thể của xã đã phối hợp với Tư pháp xã tổ chức được 9 lượt tuyên truyền, PBGDPL thu hút sự tham gia của trên 762 lượt hội viên, đoàn viên... xã cũng đã xây dựng được 1 tủ sách pháp luật với trên 300 đầu sách, chủ yếu là các văn bản quy phạm pháp luật được bổ sung, cập nhật thường xuyên. Hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở cũng phát huy được hiệu quả tích cực, trung bình mỗi năm các tổ hòa giải cơ sở đã hòa giải thành công từ 80 đến 90% các vụ việc góp phần tích cực trong việc gìn giữ tình làng, nghĩa xóm.

(Đồng chí Trịnh Bá Lập, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ Trườngbáo cáo kết quả thực hiện với Đoàn Giám sát)

Về kết quả thực hiện cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, ngay từ đầu năm UBND xã Thọ Trường đã ban hành kế hoạch về việc cải cách hành chính. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, thông tin kịp thời đến người dân và các doanh nghiệp cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Thực hiện tốt công khai thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì nề nếp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết các thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân. Để công tác cải cách TTHC của địa phương được thực hiện thuận lợi, thời gia qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã mở sổ theo dõi giải quyết công việc hàng ngày. Vì vậy từ đầu năm 2017 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã tiếp nhận, giải quyết 3.351 hồ sơ, trong đó có 3.328 hồ sơ giải quyết đúng hẹn, có 23 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hẹn và không có hồ sơ quá hẹn. Việc giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật. Việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân khi đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều có kết quả hài lòng.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện đã trực tiếp làm việc với bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã Thọ Trường để kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC của địa phương.

Cũng tại buổi giám sát, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các thành viên trong đoàn giám sát đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những mặt đã làm được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC của UBND xã Thọ Trường.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC thời gian qua của UBND xã Thọ Trường. Để tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND huyên đề nghị: Các ngành chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội trong xã tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với công tác giáo dục pháp luật; xác định vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc tuyên truyền các văn bản mới và Nghị quyết của HĐND các cấp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc, xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền; đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền để người dân có thể trao đổi, bàn luận. Đồng thời Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND chỉ đạo cán bộ được phân công phụ trách đôn đốc thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn đã đề ra, hoàn thiện nội dung báo cáo gửi về Ban pháp chế HĐND huyện, trên cơ sở đó HĐND huyện sẽ ban hành thông báo kết luận giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC của UBND xã Thọ Trường.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp

Đăng lúc: 06/11/2018 09:48:51 (GMT+7)

Sáng 02/11/2018, Ban pháp chế HĐND huyện do đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC tại UBND xã Thọ Trường

Tham gia giám sát có các đồng chí thành viên Ban pháp chế HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp, phòng Nội vụ huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ; trưởng các đoàn thể chính trị xã hội; trưởng Ban pháp chế HĐND xã; công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng thống kê xã Thọ Trường.

(Ban Pháp chế HĐND huyện thực hiện công tác giám sát tại xã Thọ Trường)

Tại buổi giám sát, đồng chí Trịnh Bá Lập, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ Trường đã báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn xã từ năm 2017 đến nay. Theo đó, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Thời gian qua cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Thọ Trường đã tích cực triển khai, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi, vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, các tổ chức hội, đoàn thể của xã đã phối hợp với Tư pháp xã tổ chức được 9 lượt tuyên truyền, PBGDPL thu hút sự tham gia của trên 762 lượt hội viên, đoàn viên... xã cũng đã xây dựng được 1 tủ sách pháp luật với trên 300 đầu sách, chủ yếu là các văn bản quy phạm pháp luật được bổ sung, cập nhật thường xuyên. Hoạt động của các tổ hòa giải tại cơ sở cũng phát huy được hiệu quả tích cực, trung bình mỗi năm các tổ hòa giải cơ sở đã hòa giải thành công từ 80 đến 90% các vụ việc góp phần tích cực trong việc gìn giữ tình làng, nghĩa xóm.

(Đồng chí Trịnh Bá Lập, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thọ Trườngbáo cáo kết quả thực hiện với Đoàn Giám sát)

Về kết quả thực hiện cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, ngay từ đầu năm UBND xã Thọ Trường đã ban hành kế hoạch về việc cải cách hành chính. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, thông tin kịp thời đến người dân và các doanh nghiệp cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Thực hiện tốt công khai thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì nề nếp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết các thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân. Để công tác cải cách TTHC của địa phương được thực hiện thuận lợi, thời gia qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã mở sổ theo dõi giải quyết công việc hàng ngày. Vì vậy từ đầu năm 2017 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã tiếp nhận, giải quyết 3.351 hồ sơ, trong đó có 3.328 hồ sơ giải quyết đúng hẹn, có 23 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hẹn và không có hồ sơ quá hẹn. Việc giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật. Việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân khi đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều có kết quả hài lòng.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện đã trực tiếp làm việc với bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã Thọ Trường để kiểm tra các loại hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC của địa phương.

Cũng tại buổi giám sát, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các thành viên trong đoàn giám sát đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về những mặt đã làm được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC của UBND xã Thọ Trường.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC thời gian qua của UBND xã Thọ Trường. Để tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra đồng chí Trưởng Ban pháp chế HĐND huyên đề nghị: Các ngành chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội trong xã tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với công tác giáo dục pháp luật; xác định vai trò gương mẫu của đảng viên trong việc tuyên truyền các văn bản mới và Nghị quyết của HĐND các cấp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc, xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện; rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền; đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền để người dân có thể trao đổi, bàn luận. Đồng thời Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND chỉ đạo cán bộ được phân công phụ trách đôn đốc thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn đã đề ra, hoàn thiện nội dung báo cáo gửi về Ban pháp chế HĐND huyện, trên cơ sở đó HĐND huyện sẽ ban hành thông báo kết luận giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL; việc triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp; kết quả thực hiện CCHC của UBND xã Thọ Trường.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân