Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
979
Hôm qua:
1397
Tuần này:
4639
Tháng này:
21152
Tất cả:
536330

Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện tổ chức phiên họp thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 13/07/2018 10:27:51

Chiều 12/7, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức phiên họp thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự và chỉ đạo phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham gia phiên họp có đại diện Thường trực UBND, UBMTTQ huyện; các thành viên Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ngành liên quan. Đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận thông qua 03 báo cáo và 03 Tờ trình gồm: Báo cáo Quyết toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2017; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo ước thực hiện thu NSNN - chi NS huyện, xã 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình về việc xin thống nhất danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn huyện Thọ Xuân, trình HĐND tỉnh thông qua; Tờ trình về việc đề nghị hỗ trợ đối với các xã, thị trấn thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP giai đoạn 2018-2020; Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng và hỗ trợ đối với các xã, thị trấn, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu kiểu mẫu theo Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND tỉnh giai đoạn 2018- 2020.

Qua thẩm tra, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị văn bản của cơ quan chuyên môn. Mặc dù, trong thời gian vừa qua, còn gặp nhiều khó khăn, song UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, cũng còn một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả cao hơn như: tăng cường chỉ đạo công tác thu, giải quyết nợ đọng thuế, thanh quyết toán đối với những công trình đã hoàn thành, tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản ở địa phương, kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trong việc chi thường xuyên, thẩm định quyết toán đúng Luật ngân sách. Tăng cường cập nhật chính sách tài chính mới, hướng dẫn cho công chức tài chính xã, thị trấn để làm tốt hơn nữa công tác quản lý tài chính trên địa bàn. Phiên họp đã thống nhất, thông qua 03 Báo cáo; 03 Tờ trình nêu trên tại Kì họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kì 2016- 2021.
Kết luận phiên họp, đồng chí Trưởng Ban kinh tế- Xã hội HĐND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản gửi về Thường trực HĐND huyện đúng thời gian qui định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện tổ chức phiên họp thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Đăng lúc: 13/07/2018 10:27:51 (GMT+7)

Chiều 12/7, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức phiên họp thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự và chỉ đạo phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham gia phiên họp có đại diện Thường trực UBND, UBMTTQ huyện; các thành viên Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ngành liên quan. Đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Lê Văn Tiến, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận thông qua 03 báo cáo và 03 Tờ trình gồm: Báo cáo Quyết toán thu NSNN, chi ngân sách huyện, xã năm 2017; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo ước thực hiện thu NSNN - chi NS huyện, xã 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Tờ trình về việc xin thống nhất danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn huyện Thọ Xuân, trình HĐND tỉnh thông qua; Tờ trình về việc đề nghị hỗ trợ đối với các xã, thị trấn thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP giai đoạn 2018-2020; Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng và hỗ trợ đối với các xã, thị trấn, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu kiểu mẫu theo Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND tỉnh giai đoạn 2018- 2020.

Qua thẩm tra, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị văn bản của cơ quan chuyên môn. Mặc dù, trong thời gian vừa qua, còn gặp nhiều khó khăn, song UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, cũng còn một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả cao hơn như: tăng cường chỉ đạo công tác thu, giải quyết nợ đọng thuế, thanh quyết toán đối với những công trình đã hoàn thành, tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản ở địa phương, kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trong việc chi thường xuyên, thẩm định quyết toán đúng Luật ngân sách. Tăng cường cập nhật chính sách tài chính mới, hướng dẫn cho công chức tài chính xã, thị trấn để làm tốt hơn nữa công tác quản lý tài chính trên địa bàn. Phiên họp đã thống nhất, thông qua 03 Báo cáo; 03 Tờ trình nêu trên tại Kì họp thứ Sáu, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kì 2016- 2021.
Kết luận phiên họp, đồng chí Trưởng Ban kinh tế- Xã hội HĐND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản gửi về Thường trực HĐND huyện đúng thời gian qui định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân