Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
131
Hôm qua:
991
Tuần này:
5723
Tháng này:
21511
Tất cả:
1012552

Bắc Lương sau 3 năm thực hiện NQ 04 của BCH Đảng bộ tỉnh

Ngày 10/09/2019 16:35:24

Xác định công tác đảm bảo vệ sinh ATTP có vai trò quan trọng góp phần nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ngày càng phát triển. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Bắc Lương luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo VSATTP.

Một buổi tập huấn kiến thức ATTP tại Bắc Lương

Qua trao đổi với lãnh đạo địa phương chúng tôi được biết: Hiện trên địa bàn xã có 82 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc cấp xã quản lý; 27 cơ sở thuộc cấp huyện quản lý và 1 cơ sở do cấp tỉnh quản lý. Thực hiện NQ số 04, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; các Quyết định, quy định, kế hoạch của UBND huyện, của tỉnh về quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Xã Bắc Lương đã kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập Ban nông nghiệp, ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo và Ban nông nghiệp xã; thành lập 6 tổ giám sát cộng đồng về vệ sinh ATTP tại các thôn, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và ATTP cho các thành viên ban chỉ đạo, Ban hành kế hoạch và xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch kiểm tra tháng, quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng nhóm tiêu chí. Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo ATTP, xã đã chỉ đạo Ban văn hóa, Đài truyền thanh thường xuyên truyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh, của huyện về ATTP; tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân cách chọn, mua sản phẩm ATTP, về vai trò tầm quan trọng của việc đảm bảo VSATTP trong các khâu sản xuất, chế biến sản phẩm, thực phẩm đối với sức khỏe con người; tác hại của việc sử dụng nguồn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng. Công tác thông tin tuyên truyền còn được lồng ghép qua hình thức như: phát tờ rơi, tại các hội nghị của Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể; trong 3 năm toàn xã đã treo 94 băng zôn, khẩu hiệu; 48 áp phích tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân.

Kinh doanh thực phẩm tại chợ Neo, Bắc Lương

Hàng năm xã tổ chức hội nghị mở rộng biểu dương gương điển hình tiên tiến trong công tác sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn và thông báo trên hệ thống truyền thanh xã các hộ sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATTP. Bên cạnh đó, xã đã phối hợp với tỉnh, huyện tổ chức 5 lớp tập huấn, nói chuyện, phổ biến kiến thức về vệ sinh ATTP, mỗi năm thu hút hàng trăm lượt người dân và các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã tham gia học tập; Tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho các tổ giám sát cộng đồng thôn. Mặt khác xã cũng đã tổ chức cho 100% các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn ký cam kết về việc thực hiện đảm bảo VSATTP; phối hợp thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông, thủy sản, bếp ăn tập thể, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn, qua kiểm tra 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn được kiểm tra đều thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Công tác cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm thực phẩm cũng được chú trọng, trên địa bàn xã cấp được 720 giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm nông nghiệp với khối lượng các sản phẩm được cấp là 462,1 tấn gồm lợn hơi, rau củ, quả các loại... và 153 giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm thuộc ngành công thương với 394 lít rượu, 476 kg bánh các loại... Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ATTP, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thẩm định xã Bắc Lương đạt xã ATTP năm 2018

Có thể nói, với những kết quả đạt được cũng như những giải pháp cụ thể, tin tưởng rằng trong thời gian tới Bắc Lương sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh ATTP góp phần xây dựng thành công xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Bắc Lương sau 3 năm thực hiện NQ 04 của BCH Đảng bộ tỉnh

Đăng lúc: 10/09/2019 16:35:24 (GMT+7)

Xác định công tác đảm bảo vệ sinh ATTP có vai trò quan trọng góp phần nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ngày càng phát triển. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Bắc Lương luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo VSATTP.

Một buổi tập huấn kiến thức ATTP tại Bắc Lương

Qua trao đổi với lãnh đạo địa phương chúng tôi được biết: Hiện trên địa bàn xã có 82 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm thuộc cấp xã quản lý; 27 cơ sở thuộc cấp huyện quản lý và 1 cơ sở do cấp tỉnh quản lý. Thực hiện NQ số 04, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; các Quyết định, quy định, kế hoạch của UBND huyện, của tỉnh về quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Xã Bắc Lương đã kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập Ban nông nghiệp, ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo và Ban nông nghiệp xã; thành lập 6 tổ giám sát cộng đồng về vệ sinh ATTP tại các thôn, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp và ATTP cho các thành viên ban chỉ đạo, Ban hành kế hoạch và xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch kiểm tra tháng, quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng nhóm tiêu chí. Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác đảm bảo ATTP, xã đã chỉ đạo Ban văn hóa, Đài truyền thanh thường xuyên truyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh, của huyện về ATTP; tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân cách chọn, mua sản phẩm ATTP, về vai trò tầm quan trọng của việc đảm bảo VSATTP trong các khâu sản xuất, chế biến sản phẩm, thực phẩm đối với sức khỏe con người; tác hại của việc sử dụng nguồn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng. Công tác thông tin tuyên truyền còn được lồng ghép qua hình thức như: phát tờ rơi, tại các hội nghị của Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể; trong 3 năm toàn xã đã treo 94 băng zôn, khẩu hiệu; 48 áp phích tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân.

Kinh doanh thực phẩm tại chợ Neo, Bắc Lương

Hàng năm xã tổ chức hội nghị mở rộng biểu dương gương điển hình tiên tiến trong công tác sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn và thông báo trên hệ thống truyền thanh xã các hộ sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATTP. Bên cạnh đó, xã đã phối hợp với tỉnh, huyện tổ chức 5 lớp tập huấn, nói chuyện, phổ biến kiến thức về vệ sinh ATTP, mỗi năm thu hút hàng trăm lượt người dân và các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã tham gia học tập; Tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho các tổ giám sát cộng đồng thôn. Mặt khác xã cũng đã tổ chức cho 100% các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn ký cam kết về việc thực hiện đảm bảo VSATTP; phối hợp thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông, thủy sản, bếp ăn tập thể, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn, qua kiểm tra 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn được kiểm tra đều thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Công tác cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm thực phẩm cũng được chú trọng, trên địa bàn xã cấp được 720 giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm nông nghiệp với khối lượng các sản phẩm được cấp là 462,1 tấn gồm lợn hơi, rau củ, quả các loại... và 153 giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm thuộc ngành công thương với 394 lít rượu, 476 kg bánh các loại... Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ATTP, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thẩm định xã Bắc Lương đạt xã ATTP năm 2018

Có thể nói, với những kết quả đạt được cũng như những giải pháp cụ thể, tin tưởng rằng trong thời gian tới Bắc Lương sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh ATTP góp phần xây dựng thành công xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân