Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Huyện Thọ Xuân: Hội nghị công bố quyết định sáp nhập trường năm học 2020- 2021

Ngày 16/10/2020 08:14:05

Chiều 15/10/2020, tại các xã Xuân lập, Thuận Minh, Trường Xuân và Phú Xuân, UBND huyện đã tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập trường năm học 2020- 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; LĐLĐ huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Văn phòng HĐND- UBND huyện. Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND,trưởng các tổ chức chính trị xã hội, Hiệu trưởng các trường trên địa bàn các xã Xuân Lập, Thuận Minh, Trường Xuân và Phú Xuân. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường sáp nhập đợt này.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc sáp nhập trường Mầm non Thọ Thắng vào trường Mầm non Xuân Lập thành trường Mầm non Xuân Lập. Quyết định sáp nhập trường THCS Thọ Minh vào trường THCS Xuân Châu thành trường THCS Thuận Minh. Quyết định sáp nhập trường Tiểu học Xuân Tân, Tiểu học Xuân Vinh, Tiểu học Thọ Trường thành lập trường Tiểu học Trường Xuân. Quyết định sáp nhập trường Mầm non Xuân Yên vào trường Mầm non Phú Yên thành trường Mầm non Phú Xuân.Các trường mới thành lập đều là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ đã được quy định của Bộ GD và ĐT.

Sau sáp nhập, học sinh ổn định theo số lớp và học tại các điểm trường như hiện nay, đáp ứng nguyện vọng nơi học của học sinh để học sinh đến trường thuận lợi nhất.

Cũng tại buổi lễ, đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các trườngMầm non Xuân Lập, THCS Thuận Minh, Tiểu học Trường Xuân và Mầm non Phú Xuân.

Việc sáp nhập các trường học trên địa bàn được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tình hình thực tế của các địa phương trong huyện; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tập trung công tác chỉ đạo chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị: Đối với các nhà trường, ngay sau hội nghị này, nhanh chóng xây dựng phương án bố trí đội nguc cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị trình phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước ngày 22/10/2020 theo hướng: Cán bộ quản lý phân công phù hợp với tinh hình thực tế, đảm bảo ở mỗi điểm trường có ít nhất 1 cán bộ quản lý; chủ động báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền, khẩn trương kiện toàn chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo quy định, thời gian hoàn thành trước 30/10/2020; Đổi mới công tác quản lý, đảm bảo tất cả các hoạt động tại các điểm trường đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt phải tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện một nhiệm vụ chung.

Đối với Cấp uỷ, chính quyền địa phương tiêp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phụ huynh biết, hiểu rõ về chủ trương sáp nhập trường, đặc biệt là các điều kiện đảm bảo cho học sinh học tập sau sáp nhập; sớm chỉ đạo kiện toàn chi bộ đảng và các đoàn thể trong nhà trường. Đối với phòng GD và ĐT huyện phân công lãnh đạo, chuyên viên phụ trách hướng dẫn các nhà trường nhanh chóng ổn định nề nếp, duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ từ nay đến cuối năm học; Duyệt phương án bố trí đội ngũ và kế hoạch năm học 2020 - 2021 của các trường sau sáp nhập, sát với tình hình thực tế; phối hợp với các phòng, ngành liên quan hoàn thiện các loại hồ sơ sau sáp nhập. Đối với phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn Thọ Xuân hướng dẫn trường mới sáp nhập kiện toàn các tổ chức, đoàn thể; phối hợp với các phòng ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ sau sáp nhập và thủ tục đề nghị cấp con dấu của trường sau sáp nhập đảm bảo tính pháp lý. Đối với phòng Tài chính- Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với phòng GD và ĐT, chính quyền địa phương hướng dẫn nhà trường tổ chức việc bàn giao tài sản, tài chính theo quy định; hướng dẫn địa phương bổ sung, xây dựng cơ sở vật chất để duy trì trường đạt chuẩn QG. Đối với phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, hướng dẫn địa phương, trường mới sáp nhập trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy định. Chỉ đạo xã quy hoạch sử dụng đất giáo dục giai đoạn 2021 - 2030. Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ, các đoàn thể cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra, kiện toàn các tổ chức đoàn thể của nhà trường sau sáp nhập theo quy định để hoạt động. Đề nghị Hội cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm phối hợp với nhà trường làm tốt công tác quản lý, giáo dục học sinh; tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh nhà trường hiểu đúng về việc sáp nhập trường, việc sáp nhập không làm thao đổi quãng đường đi, không làm thay đổi các điều kiện học tập của học sinh.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Hội nghị công bố quyết định sáp nhập trường năm học 2020- 2021

Đăng lúc: 16/10/2020 08:14:05 (GMT+7)

Chiều 15/10/2020, tại các xã Xuân lập, Thuận Minh, Trường Xuân và Phú Xuân, UBND huyện đã tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập trường năm học 2020- 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy; LĐLĐ huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Văn phòng HĐND- UBND huyện. Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND,trưởng các tổ chức chính trị xã hội, Hiệu trưởng các trường trên địa bàn các xã Xuân Lập, Thuận Minh, Trường Xuân và Phú Xuân. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường sáp nhập đợt này.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc sáp nhập trường Mầm non Thọ Thắng vào trường Mầm non Xuân Lập thành trường Mầm non Xuân Lập. Quyết định sáp nhập trường THCS Thọ Minh vào trường THCS Xuân Châu thành trường THCS Thuận Minh. Quyết định sáp nhập trường Tiểu học Xuân Tân, Tiểu học Xuân Vinh, Tiểu học Thọ Trường thành lập trường Tiểu học Trường Xuân. Quyết định sáp nhập trường Mầm non Xuân Yên vào trường Mầm non Phú Yên thành trường Mầm non Phú Xuân.Các trường mới thành lập đều là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ đã được quy định của Bộ GD và ĐT.

Sau sáp nhập, học sinh ổn định theo số lớp và học tại các điểm trường như hiện nay, đáp ứng nguyện vọng nơi học của học sinh để học sinh đến trường thuận lợi nhất.

Cũng tại buổi lễ, đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các trườngMầm non Xuân Lập, THCS Thuận Minh, Tiểu học Trường Xuân và Mầm non Phú Xuân.

Việc sáp nhập các trường học trên địa bàn được thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tình hình thực tế của các địa phương trong huyện; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tập trung công tác chỉ đạo chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị công bố các quyết định, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị: Đối với các nhà trường, ngay sau hội nghị này, nhanh chóng xây dựng phương án bố trí đội nguc cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị trình phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước ngày 22/10/2020 theo hướng: Cán bộ quản lý phân công phù hợp với tinh hình thực tế, đảm bảo ở mỗi điểm trường có ít nhất 1 cán bộ quản lý; chủ động báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền, khẩn trương kiện toàn chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo quy định, thời gian hoàn thành trước 30/10/2020; Đổi mới công tác quản lý, đảm bảo tất cả các hoạt động tại các điểm trường đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt phải tạo sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện một nhiệm vụ chung.

Đối với Cấp uỷ, chính quyền địa phương tiêp tục làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phụ huynh biết, hiểu rõ về chủ trương sáp nhập trường, đặc biệt là các điều kiện đảm bảo cho học sinh học tập sau sáp nhập; sớm chỉ đạo kiện toàn chi bộ đảng và các đoàn thể trong nhà trường. Đối với phòng GD và ĐT huyện phân công lãnh đạo, chuyên viên phụ trách hướng dẫn các nhà trường nhanh chóng ổn định nề nếp, duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc và nuôi dạy trẻ từ nay đến cuối năm học; Duyệt phương án bố trí đội ngũ và kế hoạch năm học 2020 - 2021 của các trường sau sáp nhập, sát với tình hình thực tế; phối hợp với các phòng, ngành liên quan hoàn thiện các loại hồ sơ sau sáp nhập. Đối với phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn Thọ Xuân hướng dẫn trường mới sáp nhập kiện toàn các tổ chức, đoàn thể; phối hợp với các phòng ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ sau sáp nhập và thủ tục đề nghị cấp con dấu của trường sau sáp nhập đảm bảo tính pháp lý. Đối với phòng Tài chính- Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với phòng GD và ĐT, chính quyền địa phương hướng dẫn nhà trường tổ chức việc bàn giao tài sản, tài chính theo quy định; hướng dẫn địa phương bổ sung, xây dựng cơ sở vật chất để duy trì trường đạt chuẩn QG. Đối với phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, hướng dẫn địa phương, trường mới sáp nhập trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy định. Chỉ đạo xã quy hoạch sử dụng đất giáo dục giai đoạn 2021 - 2030. Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị Ban Tổ chức Huyện uỷ, các đoàn thể cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra, kiện toàn các tổ chức đoàn thể của nhà trường sau sáp nhập theo quy định để hoạt động. Đề nghị Hội cha mẹ học sinh tiếp tục quan tâm phối hợp với nhà trường làm tốt công tác quản lý, giáo dục học sinh; tuyên truyền đến toàn thể phụ huynh nhà trường hiểu đúng về việc sáp nhập trường, việc sáp nhập không làm thao đổi quãng đường đi, không làm thay đổi các điều kiện học tập của học sinh.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân