Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
835
Hôm qua:
1159
Tuần này:
1994
Tháng này:
22809
Tất cả:
762740

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Xây dựng Đảng, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 09/01/2019 16:16:25

Sáng 9/1/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Xây dựng Đảng, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2018 là thời gian diễn ra nhiều hoạt động, nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên công tác tuyên giáo luôn phát huy vai trò đi trước, tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng HCM, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Tham mưu quán triệt, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; sưu tầm và biên soạn lịch sử; đẩy mạnh bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗ cán bộ, đảng viên. Công tác công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng. Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; ...Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra các chương trình hành động, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhằm xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng viên. Từ đó, các tổ chức đảng trong toàn huyện không ngừng được củng cố và phát triển, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ đã đi vào nề nếp và có nhiều tiến bộ, công tác chính sách đối với cán bộ cũng được thực hiện tốt, góp phần động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên hăng hái với công việc được giao. Công tác dân vận của Đảng được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm, luôn bám sát đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. Tập trung xây dựng, kiện toàn Ban Dân vận Huyện ủy, khối dân vận 41 xã, thị trấn đảm bảo số lượng, đi vào hoạt động có nề nếp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phản ảnh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước.Năm 2018, Văn phòng cấp ủy đã tham mưu toàn diện trên các lĩnh vực, tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và thông tin tổng hợp phục vụ cấp uỷ, tham mưu soạn thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng, Văn phòng HĐND và UBND, Mặt trận, đoàn thể và các ban, ngành trong việc xây dựng chương trình làm việc cho cấp ủy, tham mưu giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ về chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác tổ chức XD Đảng, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện điểm lại những thành tựu nổi bật năm 2018 và khẳng định trong những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của công tác tổ chức XD Đảng, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy. Phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp ủy cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả NQ số 09 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Chủ động nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời có sự định hướng sát đúng. Tập tủng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, đanha giá tình hình thực chất cơ sở. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để chủ động nguồn nhân sự, nhiệm kỳ 2020- 2025. Quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ hồ sơ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, soạn thảo, thẩm định văn bản, phục vụ tốt các hoạt động của cấp ủy; thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, xây dựng phong cách, phương pháp công tác khoa học, có kế hoạch. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp; có năng lực hoạt động thực tiễn phong phú; năng động, sáng tạo, nhạy bén chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa khen thưởng cho 4 tập thể và 2 cá nhân đạt TTXS trong công tác dân vận năm 2018. Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng 14 tập thể và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đài truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Xây dựng Đảng, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng lúc: 09/01/2019 16:16:25 (GMT+7)

Sáng 9/1/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Xây dựng Đảng, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2018 là thời gian diễn ra nhiều hoạt động, nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên công tác tuyên giáo luôn phát huy vai trò đi trước, tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng HCM, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Tham mưu quán triệt, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; sưu tầm và biên soạn lịch sử; đẩy mạnh bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗ cán bộ, đảng viên. Công tác công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng. Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; ...Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra các chương trình hành động, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nhằm xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị, công tác phát triển đảng viên. Từ đó, các tổ chức đảng trong toàn huyện không ngừng được củng cố và phát triển, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên rõ rệt; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ đã đi vào nề nếp và có nhiều tiến bộ, công tác chính sách đối với cán bộ cũng được thực hiện tốt, góp phần động viên cổ vũ đội ngũ cán bộ, đảng viên hăng hái với công việc được giao. Công tác dân vận của Đảng được cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm, luôn bám sát đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng. Tập trung xây dựng, kiện toàn Ban Dân vận Huyện ủy, khối dân vận 41 xã, thị trấn đảm bảo số lượng, đi vào hoạt động có nề nếp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phản ảnh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước.Năm 2018, Văn phòng cấp ủy đã tham mưu toàn diện trên các lĩnh vực, tổ chức điều hành công việc lãnh đạo và thông tin tổng hợp phục vụ cấp uỷ, tham mưu soạn thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thường xuyên giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng, Văn phòng HĐND và UBND, Mặt trận, đoàn thể và các ban, ngành trong việc xây dựng chương trình làm việc cho cấp ủy, tham mưu giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ về chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác tổ chức XD Đảng, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện điểm lại những thành tựu nổi bật năm 2018 và khẳng định trong những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của công tác tổ chức XD Đảng, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy. Phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp ủy cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả NQ số 09 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Chủ động nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời có sự định hướng sát đúng. Tập tủng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, đanha giá tình hình thực chất cơ sở. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ để chủ động nguồn nhân sự, nhiệm kỳ 2020- 2025. Quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ hồ sơ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, soạn thảo, thẩm định văn bản, phục vụ tốt các hoạt động của cấp ủy; thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, xây dựng phong cách, phương pháp công tác khoa học, có kế hoạch. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp; có năng lực hoạt động thực tiễn phong phú; năng động, sáng tạo, nhạy bén chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa khen thưởng cho 4 tập thể và 2 cá nhân đạt TTXS trong công tác dân vận năm 2018. Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng 14 tập thể và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đài truyền thanh Thọ Xuân