Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG HUYỆN DẪN ĐẦU CỦA TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                                                                                                                                                                                                  CHÀO MỪNG! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: 17:48:13 21/01/2021 (GMT+7)

Chiều 21/1/2021, Thường trực Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển BHYT toàn dân, BHXH tự nguyện năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện; các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

          

         

Năm 2020, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi người trong việc tham gia BHYT. Năm 2020 tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,9%; tăng vượt chỉ tiêu tỉnh giao 4,9%.

Có 24 xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch huyện giao; 24/30 xã, thị trấn có tỷ lệ người dân tham gia BHYT từ 90% dân số trở lên. Về BHXH tự nguyện, toàn huyện có 1.148 người tham gia, đứng đầu toàn tỉnh. Số người tham gia BHXH bắt buộc tại huyện đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHYT, BHXH tự nguyện năm 2021.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện khẳng định: Bảo hiểm y tế, BHXH tự nguyện là chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để đảm bảo tỷ lệ tham gia BHYT toàn huyện đạt 93%, phát triển 1.200 người tăng mới BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện phát triển mới 1.500 người, Đ/c Trưởng BCĐ BHYT toàn dân huyện yêu cầu: Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện chủ động xây dựng kế hoạch, phân giao nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện. Các thành viên Ban chỉ đạo, các xã - thị trấn tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về BHXH, BHYT. Tổ chức rà soát, đánh giá chính xác, cụ thể việc tham gia BHYT của các hộ gia đình nông lâm nghiệp, hộ cận nghèo của địa phương, trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các thôn, khu phố, các đoàn thể chính trị xã hội vận động tham gia BHYT theo từng tháng và có đánh giá kết quả. Ban thường trực UB MTTQ và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác tại cơ sở để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội các xã - thị trấn trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và gia đình tham gia BHYT gắn với việc đánh giá, xếp loại và xét thi đua năm 2021. Hàng tuần, tháng tổ chức giao ban Ban chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu BHYT, BHXH tự nguyện xã, thị trấn và Bưu điện huyện đáp ứng yêu cầu phát triển đối tượng tham gia BHYT. Cơ quan BHXH huyện, Bệnh viện đa khoa, phòng  Y tế, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến của người dân tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy trưởng vùng, Huyện ủy viên phụ trách vòng 2, thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở về Ban chỉ đạo BHYT toàn dân huyện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHYT, BHXH tự nguyện đã đề ra trong năm 2021.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân khen thưởng 5 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác BHXH, BHYT năm 2020

Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân