Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2499
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2499
Tháng này:
28297
Tất cả:
1433752

HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Ngày 05/12/2019 07:25:21

Sáng ngày 02/12/2019, Thường trực UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban để nghe và cho ý kiến các báo cáo: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại Kì họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có: Trưởng các phòng, ngành: Nông nghiệp - PTNT; Kinh tế- Hạ tầng; Tài nguyên - Môi trường; Tài chính- Kế hoạch; Y tế; Tư pháp; Nội vụ; Văn hóa - Thông tin; Lao động -Thương binh - Xã hội; Giáo dục - Đào tạo; Thanh tra huyện; Chánh văn phòng HĐND- UBND huyện; Chi cục thống kê; Trung tâm Văn hóa - Thông tin; Trung tâm TDTT; Chi cục Thuế huyện; BQL dự án đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Đài Truyền thanh.

Tại hội nghị, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đã thông qua dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện. Theo đó, trong năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các Sở, ngành cấp tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, 31/34 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nổi bật là: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đạt kết quả đáng khích lệ, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM năm 2019; Công tác thu hút đầu tư, triển khai các công trình dự án, thành lập doanh nghiệp được đẩy mạnh, năm 2019, toàn huyện thành lập được 183 doanh nghiệp, đạt 103% kế hoạch; Các hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được đảm bảo; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế- xã hội hiện tại cũng như những năm tiếp theo. Năm 2020, huyện đề ra mục tiêu phấn đầu đạt 32 chỉ tiêu với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Tiếp đó, Văn phòng HĐND-UBND huyện đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại Kì họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến, nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời cũng nêu rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận các nội dung trên, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Ngay sau hội nghị giao ban, các đơn vị phòng, ngành nghiên cứu, rà soát lại từng nhiệm vụ trong dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại Kì họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX, kiểm tra lại, cho ý kiến và chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND huyện về nội dung liên quan; Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu các ý kiến bổ sung để hoàn thiện Báo cáo. Về nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành kiểm tra thực tế từng nội dung cử tri phản ánh và có phương án giải quyết hiệu quả để trả lời trước cử tri trong Kì họp HĐND huyện sắp tới. Chiều 02 và ngày 03/12/2019, Hội nghị tiếp tục thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

Đăng lúc: 05/12/2019 07:25:21 (GMT+7)

Sáng ngày 02/12/2019, Thường trực UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban để nghe và cho ý kiến các báo cáo: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại Kì họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có: Trưởng các phòng, ngành: Nông nghiệp - PTNT; Kinh tế- Hạ tầng; Tài nguyên - Môi trường; Tài chính- Kế hoạch; Y tế; Tư pháp; Nội vụ; Văn hóa - Thông tin; Lao động -Thương binh - Xã hội; Giáo dục - Đào tạo; Thanh tra huyện; Chánh văn phòng HĐND- UBND huyện; Chi cục thống kê; Trung tâm Văn hóa - Thông tin; Trung tâm TDTT; Chi cục Thuế huyện; BQL dự án đầu tư xây dựng huyện; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Đài Truyền thanh.

Tại hội nghị, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đã thông qua dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện. Theo đó, trong năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, HĐND, sự hỗ trợ tạo điều kiện của các Sở, ngành cấp tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 của huyện đã đạt được những kết quả tích cực, 31/34 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nổi bật là: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đạt kết quả đáng khích lệ, huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM năm 2019; Công tác thu hút đầu tư, triển khai các công trình dự án, thành lập doanh nghiệp được đẩy mạnh, năm 2019, toàn huyện thành lập được 183 doanh nghiệp, đạt 103% kế hoạch; Các hoạt động văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao, an sinh xã hội, đời sống nhân dân được đảm bảo; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế- xã hội hiện tại cũng như những năm tiếp theo. Năm 2020, huyện đề ra mục tiêu phấn đầu đạt 32 chỉ tiêu với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Tiếp đó, Văn phòng HĐND-UBND huyện đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại Kì họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến, nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời cũng nêu rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận các nội dung trên, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Ngay sau hội nghị giao ban, các đơn vị phòng, ngành nghiên cứu, rà soát lại từng nhiệm vụ trong dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thông báo tại Kì họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX, kiểm tra lại, cho ý kiến và chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND huyện về nội dung liên quan; Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu các ý kiến bổ sung để hoàn thiện Báo cáo. Về nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành kiểm tra thực tế từng nội dung cử tri phản ánh và có phương án giải quyết hiệu quả để trả lời trước cử tri trong Kì họp HĐND huyện sắp tới. Chiều 02 và ngày 03/12/2019, Hội nghị tiếp tục thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân