Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2716
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2716
Tháng này:
28514
Tất cả:
1433969

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 09/12/2019 16:17:27

Thực hiện chương trình công tác tháng 12/2019, ngày 9/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để nghe, cho ý kiến về các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020; Báo cáo kết quả ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện, xã năm 2019; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện xã và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng HDND-UBND huyện;trưởng các phòng,ngành thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính tri-xã hội huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê huyện.

Tại hội nghị, Huyện ủy đã thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020. Theo đó, năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, bệnh dịch tả lợn Châu Phi diễn ra trên diện rộng đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Có 30/34 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ huyện đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu chưa đánh giá, hoàn thành 6/6 chỉ tiêu tỉnh giao bổ sung trong năm 2019, nổi bật là: tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 15,7%, tăng 0,1% so với kế hoạch, cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác xây dựng NTM được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huyện đã được Thủ tướng Chính Phủ công nhận hoàn thành xây dựng NTM năm 2019. Công tác thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, thành lập doang nghiệp được đẩy mạnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng cao so với kế hoạch. Các hoạt động văn hóa- xã hội có sự chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được đảm bảo; Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt. Quốc phòng - An ninh được giữ vững ổn định; hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2019. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024.

Cũng tại hội nghị, phòng Tài chính- Kế hoạch đã báo cáo ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện xã năm 2019; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện, xã và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020. Phòng Kinh tế- Hạ tầng báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2020; báo cáo kết quả kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017-2019.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 cũng như góp ý vào các dự thảo báo cáo của UBND huyện về ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện xã năm 2019; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện, xã và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020; các chương trình dự án năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các ban, phòng, ngành, đơn vịtrong việc tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời đồng chí đề nghị: Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Văn phòng Huyện ủy tập trung hoàn thiện nội dung báo cáo để trình kỳ họp cuối năm BCH Đảng bộ huyện, đồng thời trong thời gian tiếp theo cần tập trung tiến hành rà soát đánh giá kết quả thực hiện 4 chương trình trọng tâm gắn với thực hiện 3 khâu đột phá theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26; 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh giai đoạn 2020-2025; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án quy hoạch cấp quyền sử dụng đất; duy trì bền vững và nâng cao hiệu quả các tiêu chí huyện nông thôn mới và các tiêu chí nông thôn mới ở các xã; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp nông thôn; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bền vững và cân đối; tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; tăng cường quản lý điều hành ngân sách khai thác triệt để các nguồn thu phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng -an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Đăng lúc: 09/12/2019 16:17:27 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác tháng 12/2019, ngày 9/12/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để nghe, cho ý kiến về các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020; Báo cáo kết quả ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện, xã năm 2019; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện xã và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng HDND-UBND huyện;trưởng các phòng,ngành thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính tri-xã hội huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê huyện.

Tại hội nghị, Huyện ủy đã thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020. Theo đó, năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, bệnh dịch tả lợn Châu Phi diễn ra trên diện rộng đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Có 30/34 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ huyện đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu chưa đánh giá, hoàn thành 6/6 chỉ tiêu tỉnh giao bổ sung trong năm 2019, nổi bật là: tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 15,7%, tăng 0,1% so với kế hoạch, cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác xây dựng NTM được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huyện đã được Thủ tướng Chính Phủ công nhận hoàn thành xây dựng NTM năm 2019. Công tác thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, thành lập doang nghiệp được đẩy mạnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng cao so với kế hoạch. Các hoạt động văn hóa- xã hội có sự chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được đảm bảo; Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt. Quốc phòng - An ninh được giữ vững ổn định; hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2019. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024.

Cũng tại hội nghị, phòng Tài chính- Kế hoạch đã báo cáo ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện xã năm 2019; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện, xã và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020. Phòng Kinh tế- Hạ tầng báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2020; báo cáo kết quả kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2017-2019.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 cũng như góp ý vào các dự thảo báo cáo của UBND huyện về ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện xã năm 2019; dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách huyện, xã và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020; các chương trình dự án năm 2019; kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các ban, phòng, ngành, đơn vịtrong việc tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời đồng chí đề nghị: Trên cơ sở góp ý của các đại biểu, Văn phòng Huyện ủy tập trung hoàn thiện nội dung báo cáo để trình kỳ họp cuối năm BCH Đảng bộ huyện, đồng thời trong thời gian tiếp theo cần tập trung tiến hành rà soát đánh giá kết quả thực hiện 4 chương trình trọng tâm gắn với thực hiện 3 khâu đột phá theo nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26; 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh giai đoạn 2020-2025; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án quy hoạch cấp quyền sử dụng đất; duy trì bền vững và nâng cao hiệu quả các tiêu chí huyện nông thôn mới và các tiêu chí nông thôn mới ở các xã; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp nông thôn; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bền vững và cân đối; tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; tăng cường quản lý điều hành ngân sách khai thác triệt để các nguồn thu phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng -an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân