Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị Ban Chấp hàng Đảng bộ huyện lần thứ ba khóa XXVII

Ngày 12/10/2020 07:23:26

Sáng 09/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ ba khóa XXVII để nghe, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Các đồng chí: Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII; đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Phó trưởng ban chuyên trách HĐND huyện; trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội; trong khi phải tập trung cao độ cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Song bằng sự chủ động, nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, sự đồng thuận tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm năm 2020, nổi bật là: Có 9/34 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 12-NQ/HU và 2/3 chỉ tiêu tỉnh giao bổ sung hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định; giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, thu hút vốn đầu tư tăng cao so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tiếp tục được cải thiện. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn; kịp thời chi trả các chế độ hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020; hoàn thành việc bố trí, sắp xếp công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ theo kế hoạch. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc, các chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm còn một số hạn chế, yếu kém như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 tại một số ban, phòng, ngành, xã, thị trấn còn hạn chế, nhiều chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch như tổng vốn đầu tư phát triển xã hội, số người được giải quyết việc làm mới, giải phóng mặt bằng các công trình dự án, kết nạp đảng viên mới, công tác phát triển doanh nghiệp. Công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở một số địa phương chưa được tập trung chỉ đạo quyết liệt; Tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, phòng dại đợt 2/2020 ở một số xã, thị trấn còn chậm so với kế hoạch. Việc triển khai thực hiện các công trình, dự án mới và chuyển tiếp còn chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2020 đạt thấp. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, việc giải quyết các tồn đọng về đất bàn giao từ nông trường, đất giao trái thẩm quyền còn chậm. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của một số ban, phòng, đoàn thể cấp huyện còn chậm, chất lượng không cao. Việc học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện có lúc, có việc còn chậm. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị , xã hội chưa đồng đều.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác thu NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác lãnh đạo chỉ đạo về giải quyết việc làm- XKLĐ, công tác giảm nghèo, quản lý đất đai, tình hình ANTT, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, phát triển đảng viên... và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của 3 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở tập trung rà soát, đánh giá thực chất toàn diện về những kết quả đã đạt được; những mục tiêu nhiệm vụ còn lại. Đối với những chỉ tiêu đã hoàn thành hoặc có khả năng hoàn thành thì tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện để đạt kết quả cao nhất bù đắp cho những chỉ tiêu đạt thấp. Đối với những chỉ tiêu đạt thấp hoặc khó hoàn thành cần xác định cụ thể các biện pháp mang tính đột phá; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thường xuyên tổ chức giao ban kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách vùng, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở chủ động làm việc với các phòng, ngành, địa phương, đơn vị được giao phụ trách, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết số 12 của BCH Đảng bộ huyện và các chỉ tiêu tỉnh giao năm 2020. Tập trung chỉ đạo trong sản xuất vụ đông 2020-2021 đảm bảo đúng cơ cấu, diện tích và lịch thời vụ; triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 gắn với phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao, tăng cường công tác tích tụ ruộng đất; phối hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn xây dựng vùng nguyên liệu và có giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu; củng cố nâng cao các tiêu chí NTM; chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, khoáng sản nhất là các mỏ cát, mỏ đất tại các xã, thị trấn; tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng về đất đai nhất là đất giao trái thẩm quyền, đất nông trường bàn giao về; hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; tập trung giải quyết kịp thời dứt điểm những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, các công trình trọng điểm; Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án nhất là các công trình liên quan đến phòng chống thiên tai; Thực hiện nghiêm tiến độ giải ngân năm 2020 các công trình, dự án; tập trung thực hiện các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2020; về đầu tư công rà soát đánh giá việc tổ chức đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đảm bảo thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Về lĩnh vực Văn hóa-xã hội, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa, quy ước, hương ước cơ sở; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đặc biệt xây dựng các gia đình, công dân kiểu mẫu, thôn xóm kiểu mẫu; Đổi mới công tác quản lý giáo dục; thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập các trường học năm học 2020-2021 đảm bảo đúng kế hoạch, lộ trình, ổn định tình hình các đơn vị trường học thực hiện sáp nhập; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, đảm bảo công tác vệ sinh ATTP, vệ sinh Môi trường; Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; Thực hiện tốt công tác khám sơ tuyển NVQS năm 2021 đảm bảo về số lượng, chất lượng; Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình nhân dân, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể, cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân; Tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình, các chương trình phối hợp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Hội nghị Ban Chấp hàng Đảng bộ huyện lần thứ ba khóa XXVII

Đăng lúc: 12/10/2020 07:23:26 (GMT+7)

Sáng 09/10/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ ba khóa XXVII để nghe, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Các đồng chí: Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII; đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Phó trưởng ban chuyên trách HĐND huyện; trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội; trong khi phải tập trung cao độ cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Song bằng sự chủ động, nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, sự đồng thuận tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm năm 2020, nổi bật là: Có 9/34 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 12-NQ/HU và 2/3 chỉ tiêu tỉnh giao bổ sung hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định; giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, thu hút vốn đầu tư tăng cao so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tiếp tục được cải thiện. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn; kịp thời chi trả các chế độ hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020; hoàn thành việc bố trí, sắp xếp công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ theo kế hoạch. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc, các chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm còn một số hạn chế, yếu kém như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 tại một số ban, phòng, ngành, xã, thị trấn còn hạn chế, nhiều chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch như tổng vốn đầu tư phát triển xã hội, số người được giải quyết việc làm mới, giải phóng mặt bằng các công trình dự án, kết nạp đảng viên mới, công tác phát triển doanh nghiệp. Công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở một số địa phương chưa được tập trung chỉ đạo quyết liệt; Tiến độ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, phòng dại đợt 2/2020 ở một số xã, thị trấn còn chậm so với kế hoạch. Việc triển khai thực hiện các công trình, dự án mới và chuyển tiếp còn chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2020 đạt thấp. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, việc giải quyết các tồn đọng về đất bàn giao từ nông trường, đất giao trái thẩm quyền còn chậm. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của một số ban, phòng, đoàn thể cấp huyện còn chậm, chất lượng không cao. Việc học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện có lúc, có việc còn chậm. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị , xã hội chưa đồng đều.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác thu NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác lãnh đạo chỉ đạo về giải quyết việc làm- XKLĐ, công tác giảm nghèo, quản lý đất đai, tình hình ANTT, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, phát triển đảng viên... và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của 3 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở tập trung rà soát, đánh giá thực chất toàn diện về những kết quả đã đạt được; những mục tiêu nhiệm vụ còn lại. Đối với những chỉ tiêu đã hoàn thành hoặc có khả năng hoàn thành thì tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện để đạt kết quả cao nhất bù đắp cho những chỉ tiêu đạt thấp. Đối với những chỉ tiêu đạt thấp hoặc khó hoàn thành cần xác định cụ thể các biện pháp mang tính đột phá; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thường xuyên tổ chức giao ban kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách vùng, Huyện ủy viên phụ trách cơ sở chủ động làm việc với các phòng, ngành, địa phương, đơn vị được giao phụ trách, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết số 12 của BCH Đảng bộ huyện và các chỉ tiêu tỉnh giao năm 2020. Tập trung chỉ đạo trong sản xuất vụ đông 2020-2021 đảm bảo đúng cơ cấu, diện tích và lịch thời vụ; triển khai phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021 gắn với phát triển nông nghiệp tập trung quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao, tăng cường công tác tích tụ ruộng đất; phối hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn xây dựng vùng nguyên liệu và có giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất mía nguyên liệu; củng cố nâng cao các tiêu chí NTM; chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, khoáng sản nhất là các mỏ cát, mỏ đất tại các xã, thị trấn; tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng về đất đai nhất là đất giao trái thẩm quyền, đất nông trường bàn giao về; hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; tập trung giải quyết kịp thời dứt điểm những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, các công trình trọng điểm; Tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án nhất là các công trình liên quan đến phòng chống thiên tai; Thực hiện nghiêm tiến độ giải ngân năm 2020 các công trình, dự án; tập trung thực hiện các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2020; về đầu tư công rà soát đánh giá việc tổ chức đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đảm bảo thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Về lĩnh vực Văn hóa-xã hội, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa, quy ước, hương ước cơ sở; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đặc biệt xây dựng các gia đình, công dân kiểu mẫu, thôn xóm kiểu mẫu; Đổi mới công tác quản lý giáo dục; thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập các trường học năm học 2020-2021 đảm bảo đúng kế hoạch, lộ trình, ổn định tình hình các đơn vị trường học thực hiện sáp nhập; tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, đảm bảo công tác vệ sinh ATTP, vệ sinh Môi trường; Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; Thực hiện tốt công tác khám sơ tuyển NVQS năm 2021 đảm bảo về số lượng, chất lượng; Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình nhân dân, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng dư luận xã hội tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể, cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân; Tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình, các chương trình phối hợp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân