Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2477
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2477
Tháng này:
28275
Tất cả:
1433730

Hiệu quả từ mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Quảng Phú

Ngày 09/12/2019 16:30:19

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, những năm qua, xã Quảng Phú đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị cao, nhờ đó đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích cho người nông dân.

Mô hình trồng cây có múi mang lại thu nhập cao của gia đình ông Vũ Tấn Đạt, thôn 4 xã Quảng Phú

Nhiều gia đình ở xã Quảng Phú, trước đây trồng cao su và mía nay chuyển sang các loại cây ăn quả có múi đang mang lại thu nhập tương đối cao. Đơn cử như gia đình ông Vũ Tấn Đạt, thôn 4 xã Quảng Phú nhận thầu hơn 2ha để trồng cây cao su, tuy nhiên khi đất đai ngày càng cằn cỗi, nhận thấy cây trồng này không mang laị hiệu quả, bản thân ông đã tự tìm tòi, học hỏi mô hình trồng cay ăn quả ở nhiều nơi để về áp dụng cho khu đất nhà mình. Hiên nay, trang trại của gia đình ông có các loại cây trồng như Cam V2, cam đường canh, bưởi Diễn... Sau 3 năm, các loại cây có múi đã bắt đầu cho thu hoạch.

Để thay đổi cách nghĩ, cách làm nhằm có những mô hình kinh tế mới đạt hiệu quả, những năm qua, xã Quảng Phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn cây giống phù hợp để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Bên cạnh đó, xã còn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các cây mới vào sản xuất; tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể phù hợp để tổ chức thực hiện. Thực hiện lồng ghép các chương trình khuyến nông để hỗ trợ cây giống, vật tư phục vụ sản xuất từ nguồn ngân sách huyện và chương trình mục tiêu quốc gia; tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển đối với các hộ nông dân. Nhờ vậy, nhiều hộ đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đa dạng các loại cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại theo hướng đa canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay xã Quảng Phú đã chuyển đổi được gần 50 ha đất kém hiệu quả để thực hiện các mô hình phát triển nông nghiệp. Hiện nay toàn xã đã xây dựng được nhiều mô hình trang trại và gia trại. Các mô hình đã cho thấy giá trị cao gấp từ 6 đến 8 lần so với trước đây. Tuy nhiên trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, địa phương cũng gặp không ít khó khăn.

Khu đồng Cống Dưới ở xã Quảng Phú rộng 35ha, ở đây là đất phù sa mầu mỡ thích hợp với nhiều loại cây trồng, tuy nhiên người dân vẫn phải độc canh cây mía do khu vực này thường xuyên bị ngập úng do mưa lũ

Với những chủ trương hợp lý, cùng cách làm hiệu quả, xã Quảng Phú đang đạt được những thành công trong thực hiện chủ trương đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, từ đó nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hiệu quả từ mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Quảng Phú

Đăng lúc: 09/12/2019 16:30:19 (GMT+7)

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, những năm qua, xã Quảng Phú đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị cao, nhờ đó đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích cho người nông dân.

Mô hình trồng cây có múi mang lại thu nhập cao của gia đình ông Vũ Tấn Đạt, thôn 4 xã Quảng Phú

Nhiều gia đình ở xã Quảng Phú, trước đây trồng cao su và mía nay chuyển sang các loại cây ăn quả có múi đang mang lại thu nhập tương đối cao. Đơn cử như gia đình ông Vũ Tấn Đạt, thôn 4 xã Quảng Phú nhận thầu hơn 2ha để trồng cây cao su, tuy nhiên khi đất đai ngày càng cằn cỗi, nhận thấy cây trồng này không mang laị hiệu quả, bản thân ông đã tự tìm tòi, học hỏi mô hình trồng cay ăn quả ở nhiều nơi để về áp dụng cho khu đất nhà mình. Hiên nay, trang trại của gia đình ông có các loại cây trồng như Cam V2, cam đường canh, bưởi Diễn... Sau 3 năm, các loại cây có múi đã bắt đầu cho thu hoạch.

Để thay đổi cách nghĩ, cách làm nhằm có những mô hình kinh tế mới đạt hiệu quả, những năm qua, xã Quảng Phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn cây giống phù hợp để phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Bên cạnh đó, xã còn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các cây mới vào sản xuất; tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể phù hợp để tổ chức thực hiện. Thực hiện lồng ghép các chương trình khuyến nông để hỗ trợ cây giống, vật tư phục vụ sản xuất từ nguồn ngân sách huyện và chương trình mục tiêu quốc gia; tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển đối với các hộ nông dân. Nhờ vậy, nhiều hộ đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đa dạng các loại cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại theo hướng đa canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đến nay xã Quảng Phú đã chuyển đổi được gần 50 ha đất kém hiệu quả để thực hiện các mô hình phát triển nông nghiệp. Hiện nay toàn xã đã xây dựng được nhiều mô hình trang trại và gia trại. Các mô hình đã cho thấy giá trị cao gấp từ 6 đến 8 lần so với trước đây. Tuy nhiên trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, địa phương cũng gặp không ít khó khăn.

Khu đồng Cống Dưới ở xã Quảng Phú rộng 35ha, ở đây là đất phù sa mầu mỡ thích hợp với nhiều loại cây trồng, tuy nhiên người dân vẫn phải độc canh cây mía do khu vực này thường xuyên bị ngập úng do mưa lũ

Với những chủ trương hợp lý, cùng cách làm hiệu quả, xã Quảng Phú đang đạt được những thành công trong thực hiện chủ trương đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, từ đó nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân