Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

HĐND huyện Thọ Xuân: Kỳ họp chuyên đề bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 14/10/2020 16:54:02

Chiều 14/10/2020, HĐND huyện Thọ Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Ban Tổ chức, UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo huyện Bá Thước. Về phía huyện có các đồng chí: Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, đã thông qua tờ trình của Thường trực HĐND huyện đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Lê Đình Hải được tổ chức phân công đảm nhận nhiệm vụ khác. Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thông báo Quyết định số 4073 ngày 5/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2020- 2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2016- 2021, 2021- 2026. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu HĐND huyện Thọ Xuân đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND huyện theo quy định. Kết quả, ông Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy UBND huyện tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

HĐND huyện Thọ Xuân: Kỳ họp chuyên đề bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 14/10/2020 16:54:02 (GMT+7)

Chiều 14/10/2020, HĐND huyện Thọ Xuân đã tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Ban Tổ chức, UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo huyện Bá Thước. Về phía huyện có các đồng chí: Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, đã thông qua tờ trình của Thường trực HĐND huyện đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Lê Đình Hải được tổ chức phân công đảm nhận nhiệm vụ khác. Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân nhiệm kỳ 2016- 2021.

Thông báo Quyết định số 4073 ngày 5/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2020- 2025, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2016- 2021, 2021- 2026. Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu HĐND huyện Thọ Xuân đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND huyện theo quy định. Kết quả, ông Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND huyện đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy UBND huyện tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân