Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
897
Hôm qua:
1397
Tuần này:
4557
Tháng này:
21070
Tất cả:
536248

Đoàn công tác Sở Tài nguyên - Môi trường làm việc với huyện Thọ Xuân

Ngày 16/05/2018 14:52:53

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Đoàn công tác của Sở Tài nguyên Môi trường do đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Thọ Xuân về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.

Làm việc với đoàn về phía huyện Thọ Xuân có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí phó Chủ tịch HĐND huyện; Phó chủ tịch UBND huyện; trưởng, phó Ban Kinh tế - Xã hội; Ban pháp chế HĐND huyện; trưởng phó phòng Tài nguyên và Môi trường; trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Trưởng Công an huyện, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện, Hạt trưởng Hạt quản lý đê điều huyện.

Đ/c Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường và đoàn công tác kiểm tra thực tế bãi rác tập trung của huyện tại xã Xuân Phú

Trước khi bước vào buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Tài nguyên- Môi trường đã đi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại trang trại bò sữa Thanh Hóa, trang trại chăn nuôi gà của công ty Phú Gia đóng trên địa bàn xã Xuân Phú; kiểm tra công tác xử lý chất thải tại Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn, kiểm tra thực địa tại bãi chôn lấp rác thải tập trung của huyện tại xã Xuân Phú.

Hiện nay, tổng diện tích tự nhiên toàn huyện hơn 29 nghìn ha, trong đó đất nông nghiệp 19 nghìn ha, đất phi nông nghiệp hơn 9 nghìn ha, đất chưa sử dụng 508,29 ha. Năm 2017, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường được thực hiện tốt, Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện thường xuyên mở các đợt tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến năm 2017 huyện Thọ Xuân đã có 20/41 xã thị trấn được đo đạc lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, cho hộ gia đình cá nhân đạt tỷ lệ 96,5%; đối với đất nông trường bàn giao đạt 86,4% các hộ đủ điều kiện. Công tác lập và quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất thực địa cho các tổ chức được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất. Năm 2017 có 91 dự án phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thực hiện dự án 818,76 ha. Nhìn chung tiến độ giải phóng mặt bằng trong năm 2017 cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng tiến độ. Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, trên địa bàn huyện hiện có 7 mỏ cát, 9 bãi tập kết cát và 7 mỏ đất nằm trên địa phận 18 xã, thị trấn. Huyện đã đầu tư kinh phí xây dựng 13 khung hạn chế tải trọng trên đê, 10 khung hạn chế tải trọng tại các mỏ, bãi tập kết cát, lắp đặt 2 camera trên đê để giám sát theo dõi tải trọng của xe chạy trên đê. Năm 2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với một tổ chức, hai cá nhân số tiền phạt là 48 triệu đồng, xử lý kỷ luật đối với 5 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và 4 trường công an xã liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn quản lý.Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-HU ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Kế hoạch số 108/KH-HU thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 định hướng đến năm 2025; đề án số 29 ngày 30 tháng 3 năm 2017 thu gom vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2017- 2020 định hướng đến năm 2025; kế hoạch tháng các điểm về công tác vệ sinh môi trường, tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, đến nay công tác vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực, trên địa bàn huyện không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, về giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định.

Tại buổi làm việc, huyện Thọ Xuân đề nghị, trên địa bàn huyện hiện tại còn 21/41 xã, thị trấn chưa được đo đạc địa chính đặc biệt là các xã có đất nông trường bàn giao, gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như công tác xác định nguồn gốc đất đai giải phóng mặt bằng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu cho UBND tỉnh cho huyện được đo đạc địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; quan tâm hỗ trợ kinh phí xử lý điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật tại xã Xuân Tân; hỗ trợ xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng quy định và hỗ trợ xử lý bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt; thường xuyên hỗ trợ hướng dẫn trong công tác chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đất trái thẩm quyền, đất nông trường bàn giao; đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ huyện phương tiện ca nô để kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông và hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tạm giữ phương tiện vi phạm.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại vướng mắc và gợi mở một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện

Đ/c Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của huyện, đồng thời giao cho các phòng chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ xem xét giải quyết. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường đề nghị huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập huấn luật Đất đai, Luật Khoáng sản, luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan bằng nhiều hình thức. Phát huy tốt quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, sử dụng đất đai đúng quy hoạch, phát huy hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các xã, thị trấn cũng như quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện; xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông trường bàn giao, đất trái thẩm quyền, đất lịch sử tồn đọng; thực hiện tốt công tác thanh tra thường thường xuyên về công tác quản lý, sử dụng đất, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo về đất đai, chú trọng giải quyết dứt điểm những vụ việc còn vướng mắc; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, rà soát lại tình hình quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường để có những biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời; thường xuyên kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Đoàn công tác Sở Tài nguyên - Môi trường làm việc với huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 16/05/2018 14:52:53 (GMT+7)

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Đoàn công tác của Sở Tài nguyên Môi trường do đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Thọ Xuân về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.

Làm việc với đoàn về phía huyện Thọ Xuân có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí phó Chủ tịch HĐND huyện; Phó chủ tịch UBND huyện; trưởng, phó Ban Kinh tế - Xã hội; Ban pháp chế HĐND huyện; trưởng phó phòng Tài nguyên và Môi trường; trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Trưởng Công an huyện, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện, Hạt trưởng Hạt quản lý đê điều huyện.

Đ/c Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường và đoàn công tác kiểm tra thực tế bãi rác tập trung của huyện tại xã Xuân Phú

Trước khi bước vào buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Tài nguyên- Môi trường đã đi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại trang trại bò sữa Thanh Hóa, trang trại chăn nuôi gà của công ty Phú Gia đóng trên địa bàn xã Xuân Phú; kiểm tra công tác xử lý chất thải tại Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn, kiểm tra thực địa tại bãi chôn lấp rác thải tập trung của huyện tại xã Xuân Phú.

Hiện nay, tổng diện tích tự nhiên toàn huyện hơn 29 nghìn ha, trong đó đất nông nghiệp 19 nghìn ha, đất phi nông nghiệp hơn 9 nghìn ha, đất chưa sử dụng 508,29 ha. Năm 2017, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường được thực hiện tốt, Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện thường xuyên mở các đợt tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường. Công tác đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến năm 2017 huyện Thọ Xuân đã có 20/41 xã thị trấn được đo đạc lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, cho hộ gia đình cá nhân đạt tỷ lệ 96,5%; đối với đất nông trường bàn giao đạt 86,4% các hộ đủ điều kiện. Công tác lập và quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất thực địa cho các tổ chức được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất. Năm 2017 có 91 dự án phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổng diện tích thực hiện dự án 818,76 ha. Nhìn chung tiến độ giải phóng mặt bằng trong năm 2017 cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đúng tiến độ. Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, trên địa bàn huyện hiện có 7 mỏ cát, 9 bãi tập kết cát và 7 mỏ đất nằm trên địa phận 18 xã, thị trấn. Huyện đã đầu tư kinh phí xây dựng 13 khung hạn chế tải trọng trên đê, 10 khung hạn chế tải trọng tại các mỏ, bãi tập kết cát, lắp đặt 2 camera trên đê để giám sát theo dõi tải trọng của xe chạy trên đê. Năm 2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với một tổ chức, hai cá nhân số tiền phạt là 48 triệu đồng, xử lý kỷ luật đối với 5 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và 4 trường công an xã liên quan đến công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn quản lý.Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-HU ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân; Kế hoạch số 108/KH-HU thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 định hướng đến năm 2025; đề án số 29 ngày 30 tháng 3 năm 2017 thu gom vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Thọ Xuân giai đoạn 2017- 2020 định hướng đến năm 2025; kế hoạch tháng các điểm về công tác vệ sinh môi trường, tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, đến nay công tác vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực, trên địa bàn huyện không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, về giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện theo quy định.

Tại buổi làm việc, huyện Thọ Xuân đề nghị, trên địa bàn huyện hiện tại còn 21/41 xã, thị trấn chưa được đo đạc địa chính đặc biệt là các xã có đất nông trường bàn giao, gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như công tác xác định nguồn gốc đất đai giải phóng mặt bằng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu cho UBND tỉnh cho huyện được đo đạc địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; quan tâm hỗ trợ kinh phí xử lý điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật tại xã Xuân Tân; hỗ trợ xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo đúng quy định và hỗ trợ xử lý bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt; thường xuyên hỗ trợ hướng dẫn trong công tác chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đất trái thẩm quyền, đất nông trường bàn giao; đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ huyện phương tiện ca nô để kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông và hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tạm giữ phương tiện vi phạm.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại vướng mắc và gợi mở một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện

Đ/c Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của huyện, đồng thời giao cho các phòng chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ xem xét giải quyết. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường đề nghị huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập huấn luật Đất đai, Luật Khoáng sản, luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan bằng nhiều hình thức. Phát huy tốt quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, sử dụng đất đai đúng quy hoạch, phát huy hiệu quả sử dụng đất, thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các xã, thị trấn cũng như quy hoạch kế hoạch sử dụng đất huyện; xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông trường bàn giao, đất trái thẩm quyền, đất lịch sử tồn đọng; thực hiện tốt công tác thanh tra thường thường xuyên về công tác quản lý, sử dụng đất, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo về đất đai, chú trọng giải quyết dứt điểm những vụ việc còn vướng mắc; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, rà soát lại tình hình quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường để có những biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời; thường xuyên kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân