Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đề nghị rà soát sản phẩm Pate Minh Chay trên địa bàn huyện

Ngày 10/09/2020 14:24:58

Sáng ngày 10/9/2020, UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành công văn số 1056/UBND-NN, V/v rà soát, phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Nội dung như sau:

Ngày 29/8/2020 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có văn bản số 1995/ATTPNĐTT về việc xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; ngày 01/9/2020 Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có Công văn số 1203/QLCL-QL2 về việc phối hợp xử lý sản phẩm không bảo đảm ATTP; theo đó yêu cầu các địa phương triển khai một số nội dung liên quan đến việc phát hiện sản phẩm Pate Minh Chay nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum được sản xuất bởi Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới có trụ sở tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Qua khảo sát, kiểm tra nhanh trên địa bàn huyện có một người tiêu dùng sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay (mua hàng qua mạng) tại thị trấn Lam Sơn. Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND TT Lam Sơn tổ chức thu hồi sản phẩm gửi về Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh. Để kịp thời phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo ATTP, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các phòng ngành khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiến hành kiểm tra, giám sát thị trường, chủ động thu hồi, xử lý các sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới có trụ sở tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (nếu có gửi về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT).

- Tổ chức thông tin cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng tạm thời không mua, bán, sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Báo cáo nhanh kết quả triển khai kiểm tra, giám sát trên địa bàn vào 15h hàng ngày về phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo (gmail: ledungtx84@gmail.com, điện thoại 0868.952.399)./

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Đề nghị rà soát sản phẩm Pate Minh Chay trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 10/09/2020 14:24:58 (GMT+7)

Sáng ngày 10/9/2020, UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành công văn số 1056/UBND-NN, V/v rà soát, phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Nội dung như sau:

Ngày 29/8/2020 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có văn bản số 1995/ATTPNĐTT về việc xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; ngày 01/9/2020 Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có Công văn số 1203/QLCL-QL2 về việc phối hợp xử lý sản phẩm không bảo đảm ATTP; theo đó yêu cầu các địa phương triển khai một số nội dung liên quan đến việc phát hiện sản phẩm Pate Minh Chay nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum được sản xuất bởi Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới có trụ sở tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Qua khảo sát, kiểm tra nhanh trên địa bàn huyện có một người tiêu dùng sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay (mua hàng qua mạng) tại thị trấn Lam Sơn. Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND TT Lam Sơn tổ chức thu hồi sản phẩm gửi về Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản tỉnh. Để kịp thời phối hợp xử lý sản phẩm không đảm bảo ATTP, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các phòng ngành khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiến hành kiểm tra, giám sát thị trường, chủ động thu hồi, xử lý các sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới có trụ sở tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (nếu có gửi về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT).

- Tổ chức thông tin cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng tạm thời không mua, bán, sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

- Báo cáo nhanh kết quả triển khai kiểm tra, giám sát trên địa bàn vào 15h hàng ngày về phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo (gmail: ledungtx84@gmail.com, điện thoại 0868.952.399)./

Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch