Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

CÔNG KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN

Ngày 08/05/2019 21:29:56

DANH MỤC CÔNG KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Stt

Tóm tắt đề án

Tệp đính kèm

1

Nhập xã Xuân Lam vào thị trấn Lam Sơn

1. tt lam son_signed.pdf

2

Nhập xã Xuân Thắng vào thị trấn Sao Vàng

2. tt sao vang_signed.pdf

3

Nhập xã Xuân Quang và xã Xuân Sơn để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: xã Xuân Sinh)

3. xuan sinh_signed.pdf

4

Nhập xã Hạnh Phúc vào thị trấn Thọ Xuân

4. tt tho xuan_signed.pdf

5

Nhập xã Xuân Khánh và xã Thọ Nguyên và xã Xuân Thành để thành lập xã mới (Dự kiến tên gọi: Xã Xuân Hồng)

5. xuan hong_signed.pdf

6

Nhập xã Xuân Tân và xã Thọ Trường và xã Xuân Vinh để thành lập xã mới,

(Dự kiến tên gọi: Xã Trường Xuân)

6. truong xuan_signed.pdf

7

Nhập xã Thọ Thắng và xã Xuân Lập để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: Xã Xuân Lập)

7. xuan lap_signed.pdf

8

Nhập xã Xuân Yên và xã Phú Yên để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: Xã Phú Xuân)

8. phu xuan_signed.pdf

9

Nhập xã Thọ Minh và xã Xuân Châu để thành lập xã mới (Dự kiến tên gọi: Xã Thuận Minh)

9. thuan minh_signed.pdf

CÔNG KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 08/05/2019 21:29:56 (GMT+7)

DANH MỤC CÔNG KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Stt

Tóm tắt đề án

Tệp đính kèm

1

Nhập xã Xuân Lam vào thị trấn Lam Sơn

1. tt lam son_signed.pdf

2

Nhập xã Xuân Thắng vào thị trấn Sao Vàng

2. tt sao vang_signed.pdf

3

Nhập xã Xuân Quang và xã Xuân Sơn để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: xã Xuân Sinh)

3. xuan sinh_signed.pdf

4

Nhập xã Hạnh Phúc vào thị trấn Thọ Xuân

4. tt tho xuan_signed.pdf

5

Nhập xã Xuân Khánh và xã Thọ Nguyên và xã Xuân Thành để thành lập xã mới (Dự kiến tên gọi: Xã Xuân Hồng)

5. xuan hong_signed.pdf

6

Nhập xã Xuân Tân và xã Thọ Trường và xã Xuân Vinh để thành lập xã mới,

(Dự kiến tên gọi: Xã Trường Xuân)

6. truong xuan_signed.pdf

7

Nhập xã Thọ Thắng và xã Xuân Lập để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: Xã Xuân Lập)

7. xuan lap_signed.pdf

8

Nhập xã Xuân Yên và xã Phú Yên để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: Xã Phú Xuân)

8. phu xuan_signed.pdf

9

Nhập xã Thọ Minh và xã Xuân Châu để thành lập xã mới (Dự kiến tên gọi: Xã Thuận Minh)

9. thuan minh_signed.pdf