Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
538
Hôm qua:
935
Tuần này:
8191
Tháng này:
19463
Tất cả:
980610

CÔNG KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN

Ngày 08/05/2019 21:29:56

DANH MỤC CÔNG KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Stt

Tóm tắt đề án

Tệp đính kèm

1

Nhập xã Xuân Lam vào thị trấn Lam Sơn

1. tt lam son_signed.pdf

2

Nhập xã Xuân Thắng vào thị trấn Sao Vàng

2. tt sao vang_signed.pdf

3

Nhập xã Xuân Quang và xã Xuân Sơn để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: xã Xuân Sinh)

3. xuan sinh_signed.pdf

4

Nhập xã Hạnh Phúc vào thị trấn Thọ Xuân

4. tt tho xuan_signed.pdf

5

Nhập xã Xuân Khánh và xã Thọ Nguyên và xã Xuân Thành để thành lập xã mới (Dự kiến tên gọi: Xã Xuân Hồng)

5. xuan hong_signed.pdf

6

Nhập xã Xuân Tân và xã Thọ Trường và xã Xuân Vinh để thành lập xã mới,

(Dự kiến tên gọi: Xã Trường Xuân)

6. truong xuan_signed.pdf

7

Nhập xã Thọ Thắng và xã Xuân Lập để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: Xã Xuân Lập)

7. xuan lap_signed.pdf

8

Nhập xã Xuân Yên và xã Phú Yên để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: Xã Phú Xuân)

8. phu xuan_signed.pdf

9

Nhập xã Thọ Minh và xã Xuân Châu để thành lập xã mới (Dự kiến tên gọi: Xã Thuận Minh)

9. thuan minh_signed.pdf

CÔNG KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỌ XUÂN

Đăng lúc: 08/05/2019 21:29:56 (GMT+7)

DANH MỤC CÔNG KHAI ĐỀ ÁN SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Stt

Tóm tắt đề án

Tệp đính kèm

1

Nhập xã Xuân Lam vào thị trấn Lam Sơn

1. tt lam son_signed.pdf

2

Nhập xã Xuân Thắng vào thị trấn Sao Vàng

2. tt sao vang_signed.pdf

3

Nhập xã Xuân Quang và xã Xuân Sơn để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: xã Xuân Sinh)

3. xuan sinh_signed.pdf

4

Nhập xã Hạnh Phúc vào thị trấn Thọ Xuân

4. tt tho xuan_signed.pdf

5

Nhập xã Xuân Khánh và xã Thọ Nguyên và xã Xuân Thành để thành lập xã mới (Dự kiến tên gọi: Xã Xuân Hồng)

5. xuan hong_signed.pdf

6

Nhập xã Xuân Tân và xã Thọ Trường và xã Xuân Vinh để thành lập xã mới,

(Dự kiến tên gọi: Xã Trường Xuân)

6. truong xuan_signed.pdf

7

Nhập xã Thọ Thắng và xã Xuân Lập để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: Xã Xuân Lập)

7. xuan lap_signed.pdf

8

Nhập xã Xuân Yên và xã Phú Yên để thành lập xã mới, (Dự kiến tên gọi: Xã Phú Xuân)

8. phu xuan_signed.pdf

9

Nhập xã Thọ Minh và xã Xuân Châu để thành lập xã mới (Dự kiến tên gọi: Xã Thuận Minh)

9. thuan minh_signed.pdf