Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
HUYỆN THỌ XUÂN PHẤN ĐẤU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH HUYỆN NTM NÂNG CAO TRƯỚC NĂM 2024, ĐẾN NĂM 2025 TRỞ THÀNH MỘT TRONG BA HUYỆN DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO CỦA TỈNH, ĐẾN NĂM 2030 TRỞ THÀNH THỊ XÃ THỌ XUÂN.                                                         
date

Chiến lược - Định Hướng - Quy hoạch

Công điện số 16: Về việc ứng phó với ATND trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão và mưa kéo dài

Đăng lúc: 02/09/2019 (GMT+7)
100%

 Nội dung tệp đính kèm:   cd16(02.09.2019_20h05p04)_signed.pdf