Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
801
Hôm qua:
991
Tuần này:
6393
Tháng này:
22181
Tất cả:
1013222

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 19/02/2019 16:39:29

Ngày 19/2/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt và học tập, quán triệt Nghị quyết số 13 và Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Tại hội nghị, thông qua kiến thức uyên thâm, phương pháp khoa học cùng những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm 3 nội dung: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nội dung trên được giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác, những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác vì dân, lo cho dân để đại biểu hiểu hơn về các nội dung của chuyên đề; đồng thời trình bày chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Trụ sở Cơ quan Huyện ủy

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Trung tâm hội nghị huyện

Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm tăng cường hơn nữa việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, tạo động lực lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, cấp ủy các cấp tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt đến các đại biểu những thông tin hết sức thiết thực, ý nghĩa, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là tư tưởng lớn, vì vậy cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần phải tự nghiên cứu các tài liệu liên quan, nghe lại bài giảng của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo để thấm nhuần sâu sắc chuyên đề này; tự giác rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trọng dân, vì dân, hết lòng phục vụ nhân dân; việc học Bác phải cụ thể trong từng công việc hàng ngày, từng công việc cụ thể được giao và từng việc phải có kết quả rõ nét. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong tỉnh chính là việc toàn đảng bộ tổ chức thực hiện tốt nhất Nghị quyết số 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tiến tới thực hiện thắng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng chí đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu trong tỉnh, đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 13- NQ/ TU, ngày 11/1/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh" Về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và Nghị quyết số 10- NQ/TU, ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy" Về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Trung tâm hội nghị huyện

Ngay sau hội nghị, trên tinh thần tiếp thu nội dung các nghị quyết của tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các Nghị quyết của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 19/02/2019 16:39:29 (GMT+7)

Ngày 19/2/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt và học tập, quán triệt Nghị quyết số 13 và Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Tại hội nghị, thông qua kiến thức uyên thâm, phương pháp khoa học cùng những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm 3 nội dung: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nội dung trên được giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác, những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác vì dân, lo cho dân để đại biểu hiểu hơn về các nội dung của chuyên đề; đồng thời trình bày chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Trụ sở Cơ quan Huyện ủy

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Trung tâm hội nghị huyện

Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm tăng cường hơn nữa việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, tạo động lực lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, cấp ủy các cấp tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã truyền đạt đến các đại biểu những thông tin hết sức thiết thực, ý nghĩa, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là tư tưởng lớn, vì vậy cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần phải tự nghiên cứu các tài liệu liên quan, nghe lại bài giảng của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo để thấm nhuần sâu sắc chuyên đề này; tự giác rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trọng dân, vì dân, hết lòng phục vụ nhân dân; việc học Bác phải cụ thể trong từng công việc hàng ngày, từng công việc cụ thể được giao và từng việc phải có kết quả rõ nét. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong tỉnh chính là việc toàn đảng bộ tổ chức thực hiện tốt nhất Nghị quyết số 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tiến tới thực hiện thắng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đồng chí đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của cán bộ, đảng viên tại các điểm cầu trong tỉnh, đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 13- NQ/ TU, ngày 11/1/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh" Về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và Nghị quyết số 10- NQ/TU, ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy" Về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại Trung tâm hội nghị huyện

Ngay sau hội nghị, trên tinh thần tiếp thu nội dung các nghị quyết của tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các Nghị quyết của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân