Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
786
Hôm qua:
1159
Tuần này:
1945
Tháng này:
22760
Tất cả:
762691

Ủy Ban MTTQ xã Xuân Tân Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019- 2024

Ngày 18/12/2018 09:08:32

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ các cấp, tiến tới đại hội MTTQ VN, ngày 15/12/2018, Ủy Ban MTTQ xã Xuân Tân tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đây là đơn vị được Ban Thường trực MTTQ huyện Thọ Xuân chọn Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai đại hội MTTQ cấp cơ sở trong toàn huyện.

Toàn cảnh đại hội

Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Hà Văn Thủy, PCT UBMTTQ tỉnh; Hoàng Lộc Ninh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ 18 xã, thị trấn; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, đại diện các ngành, đoàn thể, các thôn và 80 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Các đại biểu dự đại hội

Đồng chí Hoàng Lộc Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Thọ Xuân phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Xuân Tân không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nổi bật như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12- 15%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 2,64%. 100% số hộ trong xã ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tham gia đóng góp hàng tỷ đồng và hơn 1 nghìn ngày công để xây dựng nhà văn hóa thôn, đường giao thông nội thôn, đổ nắp đậy mương thoát nước trong khu dân cư, xây dựng hệ thống điện sáng công cộng... vận động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” được 32 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết; vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” hàng chục triệu đồng. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy… . Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, MTTQ xã Xuân Tân có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế và pháp lệnh dân chủ ở địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã trong nhiệm kỳ mới.

Các ủy viên Ủy ban MTTQ xã Xuân Tân, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Tân nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ xã Xuân Tân, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 3 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thọ Xuân được tổ chức trong thời gian tới.

Đài truyền thanh Thọ Xuân

Ủy Ban MTTQ xã Xuân Tân Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019- 2024

Đăng lúc: 18/12/2018 09:08:32 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội MTTQ các cấp, tiến tới đại hội MTTQ VN, ngày 15/12/2018, Ủy Ban MTTQ xã Xuân Tân tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019- 2024. Đây là đơn vị được Ban Thường trực MTTQ huyện Thọ Xuân chọn Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai đại hội MTTQ cấp cơ sở trong toàn huyện.

Toàn cảnh đại hội

Về dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Hà Văn Thủy, PCT UBMTTQ tỉnh; Hoàng Lộc Ninh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ 18 xã, thị trấn; Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, đại diện các ngành, đoàn thể, các thôn và 80 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Các đại biểu dự đại hội

Đồng chí Hoàng Lộc Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Thọ Xuân phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác Mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Xuân Tân không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nổi bật như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12- 15%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 2,64%. 100% số hộ trong xã ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã tham gia đóng góp hàng tỷ đồng và hơn 1 nghìn ngày công để xây dựng nhà văn hóa thôn, đường giao thông nội thôn, đổ nắp đậy mương thoát nước trong khu dân cư, xây dựng hệ thống điện sáng công cộng... vận động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” được 32 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết; vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” hàng chục triệu đồng. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy… . Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, MTTQ xã Xuân Tân có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế và pháp lệnh dân chủ ở địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh… Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã trong nhiệm kỳ mới.

Các ủy viên Ủy ban MTTQ xã Xuân Tân, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Với tinh thần Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Tân nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ xã Xuân Tân, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 3 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thọ Xuân được tổ chức trong thời gian tới.

Đài truyền thanh Thọ Xuân