Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
825
Hôm qua:
2562
Tuần này:
3387
Tháng này:
24391
Tất cả:
854715

UBND huyện Thọ Xuân tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019

Ngày 06/08/2019 10:14:21

Sáng 5/8/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong tháng 7 năm 2019 trên lĩnh vực kinh tế, huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng ngành, Công ty thủy nông trên địa bàn, các HTX dịch vụ nông nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo nước tưới cho lúa và hoa màu. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị phương án, vật tư, phương tiện PCTT tại các xã, thị trấn và các đơn vị, hoàn thành công tác diễn tập PCTT năm 2019. Tổ chức thành công hội nghị thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thiện hồ sơ đề nghị TW thẩm định huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đảm bảo tiến độ. Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức Lễ công bố quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Trong tháng thành lập mới 20 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới lên 145 doanh nghiệp đạt 80,6% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 7 tháng ước đạt 228, 678 tỷ đồng = 63,9% dự toán huyện giao, =117, 1% dự toán tỉnh giao. Tập trung cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tập trung triển khai công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn năm 2019. Lĩnh vực Văn hóa- Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; Duy trì công tác tiếp dân đúng quy định; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Công tác chỉ đạo điều hành được tập trung thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực trong tháng 7 đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong tháng 8 năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ngành, cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: trên cơ sở phân tích đánh giá, các phòng, ngành, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cần tập trung bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác năm để tập trung chỉ đạo điều hành có hiệu quả; 1 số phòng, ngành công tác tham mưu xây dựng kế hoạch còn chậm, trong tháng 8/2019 cần tập trung xây dựng kế hoạch báo cáo đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; đối với 1 số nội dung Thường trực UBND huyện cho ý kiến, các phòng, ngành tập trung triển khai thực hiện hiệu quả và tập trung giải quyết các vấn đề mà các xã, thị trấn đã đề xuất kiến nghị tại hội nghị điều hành 6 tháng đầu năm 2019. Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài chính- kế hoạch, phòng Thống kê tổng hợp rà soát cụ thể từng chỉ tiêu của từng tháng đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí khó để tập trung chỉ đạo thực hiện. Về nhiệm vụ cụ thể, giao Phòng NN&PTNT, tham mưu cho Ban chỉ đạo sản xuất huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại cho lúa và cây trồng để có biện pháp phòng trừ kịp thời; tổ chức rà soát, đánh giá cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện về hỗ trợ các mô hình trong sản xuất nông nghiệp trình HĐND, UBND huyện; chuẩn bị nội dung giao ban đối với 10 xã xây dựng NTM nâng cao trong năm 2019; xây dựng phương án sản xuất vụ đông 2019-2020 và kế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi; tập trung thực hiện tốt công tác PCTT năm 2019. Phòng Kinh tế- Hạ tầng, tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ; đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp; phối hợp quản lý tốt hệ thống camera giám sát; rà soát các đối tượng phát sinh ngoài danh sách được hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo quyết định số 22 của Chính phủ. Phòng Tài chính- Kế hoạch tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2020; Chi cục Thuế huyện tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 và những năm tiếp theo. Phòng Tài nguyên- Môi trường, tập trung chỉ đạo công tác GPMB theo kế hoạch số 45 của UBND huyện, trọng tâm là các dự án còn tồn đọng năm 2018 chuyển sang, các dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; phối hợp với Công an kiểm tra đột xuất về lĩnh vực môi trường. Phòng Văn hóa- Thông tin phối hợp phòng Kinh tế- Hạ tầng khảo sát, lắp đặt biển tên đường phố cho 3 thị trấn. Phòng GD&ĐT chuẩn bị đánh giá cụ thể kết quả năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020; chuẩn bị mọi điều kiện bước vào năm học mới. Phòng Y tế, phòng NN&PTNT, KT-HT chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tiếp tục thẩm định các xã, thị trấn ATTP; Ban chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có thiên tai xảy ra; thực hiện tốt công tác chuẩn bị khám sơ tuyển NVQS năm 2020. Công an huyện rà soát các kế hoạch đảm bảo ANTT, đặc biệt là việc lắp đặt và xử lý các vi phạm về quản lý camera an ninh. Thanh tra huyện tăng cường công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các phát sinh tại cơ sở; Tư pháp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Phòng Nội vụ tập trung thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi thực hiện sáp nhập xã; Văn phòng HĐND, UBND chủ động tham mưu UBND huyện tăng cường công tác giao ban nội dung các kết luận. MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội huyện đẩy mạnh việc thực hiện nội dung ký kết chương trình phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, góp phần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

UBND huyện Thọ Xuân tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019

Đăng lúc: 06/08/2019 10:14:21 (GMT+7)

Sáng 5/8/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019. Đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong tháng 7 năm 2019 trên lĩnh vực kinh tế, huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng ngành, Công ty thủy nông trên địa bàn, các HTX dịch vụ nông nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo nước tưới cho lúa và hoa màu. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị phương án, vật tư, phương tiện PCTT tại các xã, thị trấn và các đơn vị, hoàn thành công tác diễn tập PCTT năm 2019. Tổ chức thành công hội nghị thẩm tra huyện đạt chuẩn NTM, hoàn thiện hồ sơ đề nghị TW thẩm định huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch đảm bảo tiến độ. Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức Lễ công bố quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Trong tháng thành lập mới 20 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới lên 145 doanh nghiệp đạt 80,6% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 7 tháng ước đạt 228, 678 tỷ đồng = 63,9% dự toán huyện giao, =117, 1% dự toán tỉnh giao. Tập trung cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tập trung triển khai công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn năm 2019. Lĩnh vực Văn hóa- Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; Duy trì công tác tiếp dân đúng quy định; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Công tác chỉ đạo điều hành được tập trung thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực trong tháng 7 đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong tháng 8 năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các phòng, ngành, cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: trên cơ sở phân tích đánh giá, các phòng, ngành, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cần tập trung bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác năm để tập trung chỉ đạo điều hành có hiệu quả; 1 số phòng, ngành công tác tham mưu xây dựng kế hoạch còn chậm, trong tháng 8/2019 cần tập trung xây dựng kế hoạch báo cáo đảm bảo chất lượng và thời gian quy định; đối với 1 số nội dung Thường trực UBND huyện cho ý kiến, các phòng, ngành tập trung triển khai thực hiện hiệu quả và tập trung giải quyết các vấn đề mà các xã, thị trấn đã đề xuất kiến nghị tại hội nghị điều hành 6 tháng đầu năm 2019. Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài chính- kế hoạch, phòng Thống kê tổng hợp rà soát cụ thể từng chỉ tiêu của từng tháng đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí khó để tập trung chỉ đạo thực hiện. Về nhiệm vụ cụ thể, giao Phòng NN&PTNT, tham mưu cho Ban chỉ đạo sản xuất huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại cho lúa và cây trồng để có biện pháp phòng trừ kịp thời; tổ chức rà soát, đánh giá cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện về hỗ trợ các mô hình trong sản xuất nông nghiệp trình HĐND, UBND huyện; chuẩn bị nội dung giao ban đối với 10 xã xây dựng NTM nâng cao trong năm 2019; xây dựng phương án sản xuất vụ đông 2019-2020 và kế hoạch tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống, khống chế dịch tả lợn Châu Phi; tập trung thực hiện tốt công tác PCTT năm 2019. Phòng Kinh tế- Hạ tầng, tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ; đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp; phối hợp quản lý tốt hệ thống camera giám sát; rà soát các đối tượng phát sinh ngoài danh sách được hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo quyết định số 22 của Chính phủ. Phòng Tài chính- Kế hoạch tập trung hoàn thành xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2020; Chi cục Thuế huyện tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 và những năm tiếp theo. Phòng Tài nguyên- Môi trường, tập trung chỉ đạo công tác GPMB theo kế hoạch số 45 của UBND huyện, trọng tâm là các dự án còn tồn đọng năm 2018 chuyển sang, các dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; phối hợp với Công an kiểm tra đột xuất về lĩnh vực môi trường. Phòng Văn hóa- Thông tin phối hợp phòng Kinh tế- Hạ tầng khảo sát, lắp đặt biển tên đường phố cho 3 thị trấn. Phòng GD&ĐT chuẩn bị đánh giá cụ thể kết quả năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020; chuẩn bị mọi điều kiện bước vào năm học mới. Phòng Y tế, phòng NN&PTNT, KT-HT chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tiếp tục thẩm định các xã, thị trấn ATTP; Ban chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có thiên tai xảy ra; thực hiện tốt công tác chuẩn bị khám sơ tuyển NVQS năm 2020. Công an huyện rà soát các kế hoạch đảm bảo ANTT, đặc biệt là việc lắp đặt và xử lý các vi phạm về quản lý camera an ninh. Thanh tra huyện tăng cường công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời các phát sinh tại cơ sở; Tư pháp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Phòng Nội vụ tập trung thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi thực hiện sáp nhập xã; Văn phòng HĐND, UBND chủ động tham mưu UBND huyện tăng cường công tác giao ban nội dung các kết luận. MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội huyện đẩy mạnh việc thực hiện nội dung ký kết chương trình phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, góp phần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân