Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
59
Hôm qua:
991
Tuần này:
5651
Tháng này:
21439
Tất cả:
1012480

Thường trực Huyện ủy: Hội nghị giao ban lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện

Ngày 04/10/2019 17:10:04

Sáng 4/10 2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối 2019. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm 2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường vận động, tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tổ chức. Triển khai các phong trào, cuộc vận động, các mô hình hoạt động của từng tổ chức. Chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia vận động, thuyết phục, giải quyết một số vấn đề, vụ việc phát sinh ở cơ sở; tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là việc thực hiện sáp nhập xã, thị trấn, tại các xã có đơn thư khiếu nại tố cáo, các xã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án, các xã vùng dân tộc, tôn giáo và tình hình công nhân lao động trong các công ty, doanh nghiệp. Chương trình phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ, các đoàn thể chính tri- xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triên kinh tế- xã hội năm 2019, trong đó nhiều nội dung, chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành như thành lập doanh nghiệp, công tác giảm nghèo, xây dựng các mô hình, hoạt động về công tác vệ sinh môi trường; hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả NTM huyện Thọ Xuân; tổ chức thực hiện giám sát tại 22 đơn vị; các nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện được duy trì hiệu quả, hoạt động khối dân vận xã và tổ dân vận thôn, khu phố cơ bản đảm bảo, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 đề ra

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực 9 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong 3 tháng cuối năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND ghi nhận sự nỗ lực của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội của trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí đề nghị: 3 tháng cuối năm 2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các nội dung đến các hội viên, đoàn viên; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đài truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị, đặc biệt chuẩn đón bằng công nhận huyện nông thôn mới; nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào, cuộc vận động. Các mô hình hoạt động ở cơ sở để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân; tăng cường các hoạt động đối thoại giữa đoàn viên, hội viên và nhân dân với người đứng đầu đoàn thể, phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đàu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2020. Tăng cường giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124 của Ban Bí thư; công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thường trực Huyện ủy: Hội nghị giao ban lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện

Đăng lúc: 04/10/2019 17:10:04 (GMT+7)

Sáng 4/10 2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối 2019. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm 2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường vận động, tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tổ chức. Triển khai các phong trào, cuộc vận động, các mô hình hoạt động của từng tổ chức. Chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình cơ sở, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia vận động, thuyết phục, giải quyết một số vấn đề, vụ việc phát sinh ở cơ sở; tình hình tư tưởng đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là việc thực hiện sáp nhập xã, thị trấn, tại các xã có đơn thư khiếu nại tố cáo, các xã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án, các xã vùng dân tộc, tôn giáo và tình hình công nhân lao động trong các công ty, doanh nghiệp. Chương trình phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ, các đoàn thể chính tri- xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triên kinh tế- xã hội năm 2019, trong đó nhiều nội dung, chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành như thành lập doanh nghiệp, công tác giảm nghèo, xây dựng các mô hình, hoạt động về công tác vệ sinh môi trường; hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả NTM huyện Thọ Xuân; tổ chức thực hiện giám sát tại 22 đơn vị; các nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện được duy trì hiệu quả, hoạt động khối dân vận xã và tổ dân vận thôn, khu phố cơ bản đảm bảo, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 đề ra

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực 9 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại trong 3 tháng cuối năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND ghi nhận sự nỗ lực của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội của trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng chí đề nghị: 3 tháng cuối năm 2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các nội dung đến các hội viên, đoàn viên; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đài truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị, đặc biệt chuẩn đón bằng công nhận huyện nông thôn mới; nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào, cuộc vận động. Các mô hình hoạt động ở cơ sở để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và nhân dân; tăng cường các hoạt động đối thoại giữa đoàn viên, hội viên và nhân dân với người đứng đầu đoàn thể, phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đàu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân; xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2020. Tăng cường giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124 của Ban Bí thư; công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân