Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2706
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2706
Tháng này:
28504
Tất cả:
1433959

Thường trực HĐND huyện: Phiên họp thường kỳ tháng 10

Ngày 11/10/2019 08:42:30

Chiều ngày 10/10/2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Thường trực HĐND huyện đã báo cáo hoạt động của HĐND huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2019, HĐND huyện khóa XIX tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được hiệu quả tích cực. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, Nghị quyết của HĐND huyện và tình hình thực tế của huyện để xây dựng chương trình hoạt động, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đến những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm và những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện các quyết định của UBND huyện trên cơ sở triển khai Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND. Từ đầu năm 2019 đên snay, HĐND huyện đã tổ chức 2 kỳ họp. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tiến hành 13 cuộc giám sát chuyên đề, 1 cuộc giám sát công tác ban hành NQ của HĐND 41 xã, thị trấn, 2 cuộc giám sát thông qua hình thức nghe các phòng chuyên môn UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về công tác tài chính và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Sau giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã ban hành thông báo kết luận và kiến nghị các cấp, các ngành liên quan chỉ đạo các xã - thị trấn, các đơn vị được giám sát chấn chỉnh, khắc phục và tổ chức thực hiện theo quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, Thường trực HĐND huyện phối hợp tốt với UB MTTQ huyện, các xã - thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử, chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội; an ninh trật tự ở địa phương, giải đáp những thắc mắc của cử tri trong phạm vi quyền hạn của mình và tổng hợp báo cáo về Thường trực HĐND huyện. Hoạt động tiếp công dân của TT HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện được quan tâm duy trì và thực hiện đúng quy định; Công tác phối hợp hoạt động giữ TT HĐND với UB MTTQ huyện, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ theo quy chế và các quy định của pháp luật; Các hoạt động khác được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch.

Cũng tại phiên họp, đại diện phòng Tài nguyên- Môi trường báo cáo danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 để trình HĐND thông qua.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, giám sát UBND các cấp, các ngành trong việc thực hiện NQ của HĐND huyện; thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị, kết luận sau giám sát chuyên đề, kết luận sau chất vấn. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề theo kế hoạch, qua giám sát phải hệ thống lại thành báo cáo tổng hợp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và phối hợp tiếp công dân định kỳ theo quy định. Xem xét, giải quyết công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp. HĐND huyện cần khẩn trương lựa chọn một số vấn đề chất vấn tại kỳ họp vào cuối năm 2019. Các tổ đại biểu HĐND huyện đổi mới phương thức hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với báo cáo danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng Tài nguyên- Môi trường làm tốt công tác tham mưu rà soát lại thật cụ thể quy trình các bước, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thường trực HĐND huyện: Phiên họp thường kỳ tháng 10

Đăng lúc: 11/10/2019 08:42:30 (GMT+7)

Chiều ngày 10/10/2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Thường trực HĐND huyện đã báo cáo hoạt động của HĐND huyện 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2019, HĐND huyện khóa XIX tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được hiệu quả tích cực. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, Nghị quyết của HĐND huyện và tình hình thực tế của huyện để xây dựng chương trình hoạt động, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đến những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm và những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện các quyết định của UBND huyện trên cơ sở triển khai Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND. Từ đầu năm 2019 đên snay, HĐND huyện đã tổ chức 2 kỳ họp. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã tiến hành 13 cuộc giám sát chuyên đề, 1 cuộc giám sát công tác ban hành NQ của HĐND 41 xã, thị trấn, 2 cuộc giám sát thông qua hình thức nghe các phòng chuyên môn UBND huyện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về công tác tài chính và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Sau giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã ban hành thông báo kết luận và kiến nghị các cấp, các ngành liên quan chỉ đạo các xã - thị trấn, các đơn vị được giám sát chấn chỉnh, khắc phục và tổ chức thực hiện theo quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, Thường trực HĐND huyện phối hợp tốt với UB MTTQ huyện, các xã - thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử, chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội; an ninh trật tự ở địa phương, giải đáp những thắc mắc của cử tri trong phạm vi quyền hạn của mình và tổng hợp báo cáo về Thường trực HĐND huyện. Hoạt động tiếp công dân của TT HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện được quan tâm duy trì và thực hiện đúng quy định; Công tác phối hợp hoạt động giữ TT HĐND với UB MTTQ huyện, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ theo quy chế và các quy định của pháp luật; Các hoạt động khác được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch.

Cũng tại phiên họp, đại diện phòng Tài nguyên- Môi trường báo cáo danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 để trình HĐND thông qua.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, giám sát UBND các cấp, các ngành trong việc thực hiện NQ của HĐND huyện; thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị, kết luận sau giám sát chuyên đề, kết luận sau chất vấn. Tiếp tục tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề theo kế hoạch, qua giám sát phải hệ thống lại thành báo cáo tổng hợp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và phối hợp tiếp công dân định kỳ theo quy định. Xem xét, giải quyết công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp. HĐND huyện cần khẩn trương lựa chọn một số vấn đề chất vấn tại kỳ họp vào cuối năm 2019. Các tổ đại biểu HĐND huyện đổi mới phương thức hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với báo cáo danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị phòng Tài nguyên- Môi trường làm tốt công tác tham mưu rà soát lại thật cụ thể quy trình các bước, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân