Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2441
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2441
Tháng này:
28239
Tất cả:
1433694

Thường trực HĐND huyện: Phiên họp thường kỳ đánh giá hoạt động tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

Ngày 08/11/2019 14:20:48

Chiều 7/11/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá hoạt động tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019. Theo đó, trong tháng 10, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND và các tổ đại biểu HĐND huyện đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện, các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao. Duy trì hoạt động giao ban định kỳ hàng tuần giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND huyện và Văn phòng HĐND, UBND huyện qua đó nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ và định hướng hoạt động thời gian tiếp theo. Duy trì công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định. Giữ mối liên hệ thường xuyên giữa Thường trực HĐND huyện với Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện để đảm bảo sự thống nhất các chương trình điều hành hoạt động giữa 2 kỳ họp theo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Cũng trong tháng 10/2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 2 cuộc giám sát theo chuyên đề về thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về hỗ trợ xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP tại xã Xuân Lập và công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại xã Xuân Lai. Tổ chức giám sát thông qua nghe và xem xét báo cáo của UBND huyện, phòng chuyên môn về kết quả thực hiện Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng năm 2019; dự kiến danh mục dự án thu hồi đất năm 2020. Các Tổ đại biểu HĐND huyện duy trì lịch tiếp công dân nơi đại biểu ứng cử theo lịch phân công. Tham gia các hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện khi tiến hành khảo sát, giám sát tại các địa phương nơi đại biểu ứng cử theo kế hoạch. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại các phiên chất vấn.

Cũng tại phiên họp, UBND huyện báo cáo đánh giá kết quả đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017- 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được nội dung các báo cáo, đồng thời phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hoạt động của HĐND huyện trong tháng tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhấtvới nội dung các báo cáo, đồng thời đồng chí đề nghị: Tập trung chuẩn bị tốt công tác tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa 19. Thường trực HĐND huyện chủ trì, hướng dẫn các Ban của HĐND, UBND, các ngành, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Xây dựng kế hoạch nội dung chương trình giám sát theo kế hoạch. Đôn đốc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện và các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND. Thường trực HĐND huyện xây dựng nội dung chất vấn, các nhóm đối tượng chất vấn tại kỳ họp. Vềbáo cáo đánh giá kết quả đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017- 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2020, UBND huyện tập trung thực hiện tốt công tác giải ngân, thi công các các công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thường trực HĐND huyện: Phiên họp thường kỳ đánh giá hoạt động tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

Đăng lúc: 08/11/2019 14:20:48 (GMT+7)

Chiều 7/11/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá hoạt động tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2019. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019. Theo đó, trong tháng 10, Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND và các tổ đại biểu HĐND huyện đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện, các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao. Duy trì hoạt động giao ban định kỳ hàng tuần giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND huyện và Văn phòng HĐND, UBND huyện qua đó nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ và định hướng hoạt động thời gian tiếp theo. Duy trì công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định. Giữ mối liên hệ thường xuyên giữa Thường trực HĐND huyện với Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện để đảm bảo sự thống nhất các chương trình điều hành hoạt động giữa 2 kỳ họp theo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Cũng trong tháng 10/2019, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 2 cuộc giám sát theo chuyên đề về thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về hỗ trợ xây dựng xã đạt tiêu chí ATTP tại xã Xuân Lập và công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại xã Xuân Lai. Tổ chức giám sát thông qua nghe và xem xét báo cáo của UBND huyện, phòng chuyên môn về kết quả thực hiện Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng năm 2019; dự kiến danh mục dự án thu hồi đất năm 2020. Các Tổ đại biểu HĐND huyện duy trì lịch tiếp công dân nơi đại biểu ứng cử theo lịch phân công. Tham gia các hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện khi tiến hành khảo sát, giám sát tại các địa phương nơi đại biểu ứng cử theo kế hoạch. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại các phiên chất vấn.

Cũng tại phiên họp, UBND huyện báo cáo đánh giá kết quả đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017- 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được nội dung các báo cáo, đồng thời phân tích, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hoạt động của HĐND huyện trong tháng tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhấtvới nội dung các báo cáo, đồng thời đồng chí đề nghị: Tập trung chuẩn bị tốt công tác tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa 19. Thường trực HĐND huyện chủ trì, hướng dẫn các Ban của HĐND, UBND, các ngành, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Xây dựng kế hoạch nội dung chương trình giám sát theo kế hoạch. Đôn đốc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện và các kết luận, kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND. Thường trực HĐND huyện xây dựng nội dung chất vấn, các nhóm đối tượng chất vấn tại kỳ họp. Vềbáo cáo đánh giá kết quả đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017- 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2020, UBND huyện tập trung thực hiện tốt công tác giải ngân, thi công các các công trình đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân