Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
112
Hôm qua:
702
Tuần này:
112
Tháng này:
16639
Tất cả:
944321

Thọ Xuân: Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Ngày 15/08/2019 16:17:27

Sáng 14/8/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị trực tuyến tại trụ sở cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Ngọc Thức, phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh ATTP huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP huyện. Dự hội nghị tại phòng họp trực tuyến UBND huyện có các đồng chí lãnh đạo chuyên viên phụ trách an toàn thực phẩm các phòng, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế-Hạ tầng, Y tế, Trung tâm Y tế huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức phụ trách quản lý công tác vệ sinh ATTP các xã, thị trấn; đại diện 5 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Theo đó, sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đã được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP; ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo ATTP được nâng cao. Việc cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện thể chế về ATTP được tập trung thực hiện có hiệu quả. Về kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể đến ngày 30/6/2019, tỷ lệ sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung đáp ứng quy định về ATTP đạt 100%; Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh được kiểm soát, đáp ứng các quy định về ATTP đạt 71%; Tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận đạt 34,5%; Tỷ lệ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện ATTP đạt 72,5%; Tỷ lệ bếp ăn tập thể được công nhận đảm bảo ATTP đạt 67,1%; Trên địa bàn tỉnh có 66 chợ, 305 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đáp ứng các quy định về ATTP; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí ATTP đạt 10%. Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo ATTP của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm được nâng lên. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về ATTP được hoàn thiện; trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của các cấp, các ngành được phân định rõ ràng; tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về ATTP các cấp được thành lập và kiện toàn. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được hình thành và nhân rộng. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP đã phát huy hiệu quả; tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi được ngăn chặn; việc xác nhận nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm sản xuất nhỏ lẻ đạt được kết quả bước đầu. Hoạt động giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm đạt được nhiều kết quả tích cực. Nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý ATTP. Một số địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác đảm bảo ATTP như: Thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn, Thọ Xuân, Bá Thước, Vĩnh Lộc, Nông Cống. Đồng thời đã nhận được sự quan tâm ủng hộ, tích cực vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát về ATTP; nhiều phong trào thi đua, mô hình, điển hình tốt về ATTP được phát huy, đẩy mạnh; xuất hiện các mô hình mới có cách làm sáng tạo, được đông đảo đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia.

Về mục tiêu cụ thể đến hết năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng được 569 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn gồm: 88 chuỗi lúa gạo; 148 chuỗi rau, quả; 237 chuỗi thịt; 96 chuỗi thủy sản; 50% trở lên thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận; 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh đáp ứng quy định về điều kiện ATTP; 90% trở lên số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí ATTP; Thực phẩm được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đầy đủ các quy định về ATTP.

Tại hội nghị trực tuyến và tại các điểm cầu các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra các giả pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh thời gian qua và chỉ ra một số hạn chế như tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt về ATTP còn thấp; tỷ lệ sản phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh được kiểm soát đáp ứng quy định về ATTP chưa cao, chưa ổn định; hiệu quả trong công tác tuyên còn hạn chế; việc kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vi phạm chưa thường xuyên, chưa kiên quyết....Để thực hiện tốt mục tiêu về ATTP đến năm 2020 theo Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các Sở, ban, phòng ngành, đoàn thể từ tỉnh đến các huyện, thị xã Thành phố, các xã, phường thị trấn cần tập trung quán triệt, triển khai các nhiệm vụ giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, các cơ sở Sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp về vệ sinh ATTP; cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong công tác đảm bảo ATTP; tăng cường công tác tuyên truyền, công khai các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp vi phạm về ATTP và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATTP; Sở GD&ĐT, các trường học xây dựng chương trình ngoại khóa cho giáo viên, học sinh học tập nâng cao kiến thức về ATTP; Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu cần nâng cao tỷ lệ các sản phẩm được kiểm soát đảm bảo ATTP, xây dựng có hiệu qủa các chuỗi giá trị sản phẩm ATTP; tăng cường kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ đảm bảo ATTP; quản lý tốt các sản phẩm nhập khẩu vào địa bàn tỉnh, phấn đấu 100% sản phẩm phải có xuất xứ đảm bảo ATTP; 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo chỉ tiêu về ATTP; tập trung xây dựng chợ đảm bảo ATTP, xã, phường thị trấn đạt tiêu chí về ATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP; tiếp tục hoàn thiện thể chế, các cơ chế chính sách đặc biệt là tập trung thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ xây dựng chợ ATTP, xã, phường, thị trấn ATTP; khuyến khích sản xuất các sản phẩm an toàn; biểu dương, khen thưởng kịp thời các hộ sản xuất, cá nhân kinh doanh đảm bảo ATTP; tiếp tục hoàn thiện triển khai phần mềm kết nối cung cầu; đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp về công tác đảm bảo ATTP; các huyện tập trung hoàn thiện báo cáo tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết và tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện mục tiêu nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 04, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Thọ Xuân: Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 15/08/2019 16:17:27 (GMT+7)

Sáng 14/8/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo quản lý về vệ sinh ATTP tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị trực tuyến tại trụ sở cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Ngọc Thức, phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh ATTP huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP huyện. Dự hội nghị tại phòng họp trực tuyến UBND huyện có các đồng chí lãnh đạo chuyên viên phụ trách an toàn thực phẩm các phòng, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế-Hạ tầng, Y tế, Trung tâm Y tế huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức phụ trách quản lý công tác vệ sinh ATTP các xã, thị trấn; đại diện 5 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Theo đó, sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đã được các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP; ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo ATTP được nâng cao. Việc cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện thể chế về ATTP được tập trung thực hiện có hiệu quả. Về kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể đến ngày 30/6/2019, tỷ lệ sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung đáp ứng quy định về ATTP đạt 100%; Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh được kiểm soát, đáp ứng các quy định về ATTP đạt 71%; Tỷ lệ thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận đạt 34,5%; Tỷ lệ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện ATTP đạt 72,5%; Tỷ lệ bếp ăn tập thể được công nhận đảm bảo ATTP đạt 67,1%; Trên địa bàn tỉnh có 66 chợ, 305 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đáp ứng các quy định về ATTP; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí ATTP đạt 10%. Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo ATTP của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm được nâng lên. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về ATTP được hoàn thiện; trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của các cấp, các ngành được phân định rõ ràng; tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về ATTP các cấp được thành lập và kiện toàn. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được hình thành và nhân rộng. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP đã phát huy hiệu quả; tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi được ngăn chặn; việc xác nhận nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm sản xuất nhỏ lẻ đạt được kết quả bước đầu. Hoạt động giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm đạt được nhiều kết quả tích cực. Nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý ATTP. Một số địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác đảm bảo ATTP như: Thành phố Thanh Hóa, Đông Sơn, Thọ Xuân, Bá Thước, Vĩnh Lộc, Nông Cống. Đồng thời đã nhận được sự quan tâm ủng hộ, tích cực vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát về ATTP; nhiều phong trào thi đua, mô hình, điển hình tốt về ATTP được phát huy, đẩy mạnh; xuất hiện các mô hình mới có cách làm sáng tạo, được đông đảo đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia.

Về mục tiêu cụ thể đến hết năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng được 569 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn gồm: 88 chuỗi lúa gạo; 148 chuỗi rau, quả; 237 chuỗi thịt; 96 chuỗi thủy sản; 50% trở lên thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận; 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh đáp ứng quy định về điều kiện ATTP; 90% trở lên số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí ATTP; Thực phẩm được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đầy đủ các quy định về ATTP.

Tại hội nghị trực tuyến và tại các điểm cầu các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra các giả pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh thời gian qua và chỉ ra một số hạn chế như tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt về ATTP còn thấp; tỷ lệ sản phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh được kiểm soát đáp ứng quy định về ATTP chưa cao, chưa ổn định; hiệu quả trong công tác tuyên còn hạn chế; việc kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh nhỏ lẻ vi phạm chưa thường xuyên, chưa kiên quyết....Để thực hiện tốt mục tiêu về ATTP đến năm 2020 theo Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các Sở, ban, phòng ngành, đoàn thể từ tỉnh đến các huyện, thị xã Thành phố, các xã, phường thị trấn cần tập trung quán triệt, triển khai các nhiệm vụ giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, các cơ sở Sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp về vệ sinh ATTP; cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong công tác đảm bảo ATTP; tăng cường công tác tuyên truyền, công khai các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp vi phạm về ATTP và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATTP; Sở GD&ĐT, các trường học xây dựng chương trình ngoại khóa cho giáo viên, học sinh học tập nâng cao kiến thức về ATTP; Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu cần nâng cao tỷ lệ các sản phẩm được kiểm soát đảm bảo ATTP, xây dựng có hiệu qủa các chuỗi giá trị sản phẩm ATTP; tăng cường kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ đảm bảo ATTP; quản lý tốt các sản phẩm nhập khẩu vào địa bàn tỉnh, phấn đấu 100% sản phẩm phải có xuất xứ đảm bảo ATTP; 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo chỉ tiêu về ATTP; tập trung xây dựng chợ đảm bảo ATTP, xã, phường thị trấn đạt tiêu chí về ATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP; tiếp tục hoàn thiện thể chế, các cơ chế chính sách đặc biệt là tập trung thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ xây dựng chợ ATTP, xã, phường, thị trấn ATTP; khuyến khích sản xuất các sản phẩm an toàn; biểu dương, khen thưởng kịp thời các hộ sản xuất, cá nhân kinh doanh đảm bảo ATTP; tiếp tục hoàn thiện triển khai phần mềm kết nối cung cầu; đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp về công tác đảm bảo ATTP; các huyện tập trung hoàn thiện báo cáo tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết và tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện mục tiêu nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 04, ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân