Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Ra mắt Ban điều hành mô hình Khu dân cư " Sáng- xanh-sạch-đẹp- an toàn" Thôn Tỉnh thôn 1, xã Xuân Hòa huyện Thọ Xuân

Ngày 22/05/2020 16:33:28

Sáng 22/5/2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị ra mắt Ban điều hành và tập huấn kiến thức cho nhân dân thôn Tỉnh thôn 1, xã Xuân Hòa.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Xuân Hòa đã thông qua Quyết định về việc thành lập Ban điều hành mô hình điểm khu dân cư NTM kiểu mẫu " Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" thôn Tỉnh thôn 1 gồm 3 thành viên, do đồng chí Bí thư Chi bộ làm Trưởng Ban; đồng chí Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Phó Ban và đồng chí Trưởng thôn là thành viên. Đồng thời Ban hành quy chế hoạt động của Ban điều hành mô hình gồm 3 chương, 12 điều.

Mô hình điểm khu dân cư NTM kiểu mẫu " Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại thôn Tỉnh thôn 1, xã Xuân Hòa được thành lập với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào" Chung sức xây dựng NTM", tạo ra cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh trật tự được đảm bảo, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đặc thù của địa phương; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân góp phần xây dựng thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Ngay sau lễ ra mắt các thành viên Ban điều hành và đại diện 230 hộ gia đình trong thôn Tỉnh thôn 1, xã Xuân Hòa đã được tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường; hạn chế việc dùng rác thải nhựa bảo vệ môi trường sống; các kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Ra mắt Ban điều hành mô hình Khu dân cư " Sáng- xanh-sạch-đẹp- an toàn" Thôn Tỉnh thôn 1, xã Xuân Hòa huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 22/05/2020 16:33:28 (GMT+7)

Sáng 22/5/2020, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị ra mắt Ban điều hành và tập huấn kiến thức cho nhân dân thôn Tỉnh thôn 1, xã Xuân Hòa.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Xuân Hòa đã thông qua Quyết định về việc thành lập Ban điều hành mô hình điểm khu dân cư NTM kiểu mẫu " Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" thôn Tỉnh thôn 1 gồm 3 thành viên, do đồng chí Bí thư Chi bộ làm Trưởng Ban; đồng chí Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Phó Ban và đồng chí Trưởng thôn là thành viên. Đồng thời Ban hành quy chế hoạt động của Ban điều hành mô hình gồm 3 chương, 12 điều.

Mô hình điểm khu dân cư NTM kiểu mẫu " Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại thôn Tỉnh thôn 1, xã Xuân Hòa được thành lập với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào" Chung sức xây dựng NTM", tạo ra cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh trật tự được đảm bảo, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa đặc thù của địa phương; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân góp phần xây dựng thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Ngay sau lễ ra mắt các thành viên Ban điều hành và đại diện 230 hộ gia đình trong thôn Tỉnh thôn 1, xã Xuân Hòa đã được tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường; hạn chế việc dùng rác thải nhựa bảo vệ môi trường sống; các kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân