Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2633
Hôm qua:
2719
Tuần này:
2633
Tháng này:
28431
Tất cả:
1433886

Lễ công bố Nghị quyết của UBTV Quốc Hội về việc sáp nhập xã Xuân Thắng vào TT Sao Vàng, thành lập xã Xuân Sinh và xã Thuận Minh

Ngày 02/12/2019 13:48:01

Cũng trong buổi sáng 1/12/2019, UBND huyện tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc nhập xã Xuân Thắng vào thị trấn Sao Vàng thành thị trấn Sao Vàng. Sáp nhập xã Xuân Sơn và xã Xuân Quang để thành lập xã Xuân Sinh. Sáp nhập xã Xuân Châu và xã Thọ Minh để thành lập xã Thuận Minh.

Tại lễ công bố, UBND huyện đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trong đó nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Thắng vào thị trấn Sao Vàng để thành lập thị trấn Sao Vàng.Cũng tại buổi lễ, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đảng bộ thị trấn Sao Vàng; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Sao Vàng; Quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên. Quyết định thành lập tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thị trấn Sao Vàng. Tiếp đó, thị trấn Sao Vàng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2016- 2021. Bầu Chủ tịch, PCT UBND, các ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, đồng chí Cao Văn Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị trấn Sao Vàng; đồng chí Đinh Ngọc Bình được bầu giữ chức PCT HĐND thị trấn Sao Vàng. Đồng chí Lê Xuân Bàn, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng; đồng chí Bùi Trọng Toàn giữ chức PCT UBND thị trấn Sao Vàng.

Tại lễ công bố, UBND huyện đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trong đó sáp nhập xã Xuân Sơn và xã Xuân Quang để thành lập xã Xuân Sinh.Cũng tại buổi lễ, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đảng bộ xã Xuân Sinh; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sinh; Quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên. Quyết định thành lập tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xã Xuân Sinh. Tiếp đó, xã Xuân Sinh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế HĐND xã, nhiệm kỳ 2016- 2021. Bầu Chủ tịch, PCT UBND, các ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Xuân Sinh; đồng chí Nguyễn Như Thức được bầu giữ chức PCT HĐND xã Xuân Sinh. Đồng chí Lê Chí Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Sinh; đồng chí Lê Đức Dũng giữ chức PCT UBND xã Xuân Sinh.

Tại lễ công bố, UBND huyện đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trong đó sáp nhập xã Thọ Minh và xã Xuân Châu để thành lập xã Thuận Minh .Cũng tại buổi lễ, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đảng bộ xã Thuận Minh; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thuận Minh; Quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên. Quyết định thành lập tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xã Thuận Minh. Tiếp đó, xã Thuận Minh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế HĐND xã, nhiệm kỳ 2016- 2021. Bầu Chủ tịch, PCT UBND, các ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, đồng chí Trần văn Lực, Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Thuận Minh; đồng chí Lê Văn Định được bầu giữ chức PCT HĐND xã Thuận Minh. Đồng chí Trịnh Duy Tình, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thuận Minh; đồng chí Nguyễn Bá Vụ giữ chức PCT UBND xã Thuận Minh.

Như vậy, sau sáp nhập , huyện Thọ Xuân có 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 27 xã và 3 thị trấn. Được biết, trong đợt này, huyện Thọ Xuân có số lượng xã sáp nhập dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Lễ công bố Nghị quyết của UBTV Quốc Hội về việc sáp nhập xã Xuân Thắng vào TT Sao Vàng, thành lập xã Xuân Sinh và xã Thuận Minh

Đăng lúc: 02/12/2019 13:48:01 (GMT+7)

Cũng trong buổi sáng 1/12/2019, UBND huyện tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc nhập xã Xuân Thắng vào thị trấn Sao Vàng thành thị trấn Sao Vàng. Sáp nhập xã Xuân Sơn và xã Xuân Quang để thành lập xã Xuân Sinh. Sáp nhập xã Xuân Châu và xã Thọ Minh để thành lập xã Thuận Minh.

Tại lễ công bố, UBND huyện đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trong đó nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Xuân Thắng vào thị trấn Sao Vàng để thành lập thị trấn Sao Vàng.Cũng tại buổi lễ, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đảng bộ thị trấn Sao Vàng; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Sao Vàng; Quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên. Quyết định thành lập tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thị trấn Sao Vàng. Tiếp đó, thị trấn Sao Vàng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế HĐND thị trấn, nhiệm kỳ 2016- 2021. Bầu Chủ tịch, PCT UBND, các ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, đồng chí Cao Văn Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị trấn Sao Vàng; đồng chí Đinh Ngọc Bình được bầu giữ chức PCT HĐND thị trấn Sao Vàng. Đồng chí Lê Xuân Bàn, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng; đồng chí Bùi Trọng Toàn giữ chức PCT UBND thị trấn Sao Vàng.

Tại lễ công bố, UBND huyện đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trong đó sáp nhập xã Xuân Sơn và xã Xuân Quang để thành lập xã Xuân Sinh.Cũng tại buổi lễ, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đảng bộ xã Xuân Sinh; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sinh; Quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên. Quyết định thành lập tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xã Xuân Sinh. Tiếp đó, xã Xuân Sinh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế HĐND xã, nhiệm kỳ 2016- 2021. Bầu Chủ tịch, PCT UBND, các ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Xuân Sinh; đồng chí Nguyễn Như Thức được bầu giữ chức PCT HĐND xã Xuân Sinh. Đồng chí Lê Chí Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Sinh; đồng chí Lê Đức Dũng giữ chức PCT UBND xã Xuân Sinh.

Tại lễ công bố, UBND huyện đã công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14, ngày 16-10-2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trong đó sáp nhập xã Thọ Minh và xã Xuân Châu để thành lập xã Thuận Minh .Cũng tại buổi lễ, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đảng bộ xã Thuận Minh; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thuận Minh; Quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên. Quyết định thành lập tổ chức MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội xã Thuận Minh. Tiếp đó, xã Thuận Minh đã tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế HĐND xã, nhiệm kỳ 2016- 2021. Bầu Chủ tịch, PCT UBND, các ủy viên UBND nhiệm kỳ 2016- 2021. Theo đó, đồng chí Trần văn Lực, Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã Thuận Minh; đồng chí Lê Văn Định được bầu giữ chức PCT HĐND xã Thuận Minh. Đồng chí Trịnh Duy Tình, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thuận Minh; đồng chí Nguyễn Bá Vụ giữ chức PCT UBND xã Thuận Minh.

Như vậy, sau sáp nhập , huyện Thọ Xuân có 30 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 27 xã và 3 thị trấn. Được biết, trong đợt này, huyện Thọ Xuân có số lượng xã sáp nhập dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gắn với việc mở rộng, thành lập đơn vị hành chính đô thị nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân