Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1086
Hôm qua:
1223
Tuần này:
5166
Tháng này:
25981
Tất cả:
765912

Hội nghị trực tuyến toàn quốc để học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Ngày 13/07/2018 09:23:37

Ngày 29/6/2018, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Dự hội nghị trực tuyến tại phòng họp trực tuyến cơ quan Huyện ủy có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy viên UBKT Huyện ủy. Dự hội nghị trực tuyến tại trung tâm hội nghị huyện, có các đồng chí Phó trưởng Ban chuyên trách của HĐND huyện; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Giám đốc, PGĐ Trung tâm BDCT huyện; PCT UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; trưởng các tổ chức xã hội, xã hội- nghề nghiệp huyện; Bí thư Đảng ủy, PBT TT Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, PCT HĐND, chủ tịch, PCT UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy; Bí thư chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại trụ sở cơ quan Huyện ủy

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chíTrần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ, các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên. Do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình thời gian tới. Các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. Sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu ba Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt của ban, bộ, ngành liên quan trực tiếp tới ba lĩnh vực: cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội, cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết. Dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa nghị quyết các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, cần xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiêu, quán triệt Nghị quyết số 26 "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trương ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt nghị quyết số 27" về cải cách chính sách tiền lương, đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28" về cải cách chính sách BHXH" .

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: ngay sau hội nghị này, các đơn vị, địa phương phải triển khai ngay hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên chưa được học đảm bảo chất lượng, tiến độ. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, thảo luận để xác định giải pháp, bố trí nguồn lực và phân công cán bộ thực hiện công việc cụ thể, gắn trách nhiệm rõ ràng để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương lưu ý, khi triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với các nghị quyết, chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ chính trị, nhất là nghị quyết 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ và chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền nghị quyết thật hiệu quả, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phê phán quyết liệt những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và những đối tượng cơ hội.

Đài truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị trực tuyến toàn quốc để học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Đăng lúc: 13/07/2018 09:23:37 (GMT+7)

Ngày 29/6/2018, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Dự hội nghị trực tuyến tại phòng họp trực tuyến cơ quan Huyện ủy có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy viên UBKT Huyện ủy. Dự hội nghị trực tuyến tại trung tâm hội nghị huyện, có các đồng chí Phó trưởng Ban chuyên trách của HĐND huyện; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Giám đốc, PGĐ Trung tâm BDCT huyện; PCT UBMTTQ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Ban Chủ nhiệm CLB Lam Sơn; trưởng các tổ chức xã hội, xã hội- nghề nghiệp huyện; Bí thư Đảng ủy, PBT TT Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, PCT HĐND, chủ tịch, PCT UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy; Bí thư chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại trụ sở cơ quan Huyện ủy

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chíTrần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ, các Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên. Do vậy, việc học tập, quán triệt không chỉ để hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn giúp có thêm kiến thức để làm tốt việc giới thiệu, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai, thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình thời gian tới. Các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với địa phương, đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các nghị quyết. Sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu ba Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết, học tập hình thức, đối phó, tiếp tục đổi mới việc học tập nghị quyết, trên cơ sở coi trọng cá nhân chủ động tự nghiên cứu nghị quyết, trao đổi, thảo luận. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt của ban, bộ, ngành liên quan trực tiếp tới ba lĩnh vực: cán bộ, tiền lương và bảo hiểm xã hội, cần có thêm các hình thức thảo luận, hội thảo, tọa đàm chuyên sâu, phân tích kỹ tình hình, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết. Dành thời gian thỏa đáng để cụ thể hóa nghị quyết các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Trong đó, cần xác định rõ việc cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiêu, quán triệt Nghị quyết số 26 "về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trương ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giới thiệu, quán triệt nghị quyết số 27" về cải cách chính sách tiền lương, đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp".

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28" về cải cách chính sách BHXH" .

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: ngay sau hội nghị này, các đơn vị, địa phương phải triển khai ngay hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên chưa được học đảm bảo chất lượng, tiến độ. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, thảo luận để xác định giải pháp, bố trí nguồn lực và phân công cán bộ thực hiện công việc cụ thể, gắn trách nhiệm rõ ràng để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương lưu ý, khi triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với các nghị quyết, chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ chính trị, nhất là nghị quyết 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ và chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền nghị quyết thật hiệu quả, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phê phán quyết liệt những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và những đối tượng cơ hội.

Đài truyền thanh Thọ Xuân