Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
790
Hôm qua:
991
Tuần này:
6382
Tháng này:
22170
Tất cả:
1013211

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 04/09/2019 16:26:43

Sáng 4/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị trực tuyến tại trụ sở cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân có đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí đại diện Thường trực HĐND-UBND, MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Ban Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh,đồng thời ban hành công văn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện Chỉ thị của Ban Bí thư và các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới,bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bên cạnh việc tiếp nhận nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách từ Trung ương chuyển về, tỉnh đã chỉ đạo bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, do vậy nguồn vốn cho vay được tăng lên hàng năm. Đến nay tổng nguồn vốn đạt 9.190,6 tỷ đồng, tăng 2.186,8 tỷ đồng so với cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,9%/năm. Trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tại địa phương là 230,5 tỷ đồng, tăng 104,7% tỷ đồng so với đầu năm 2015. Trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 21 chương trình tín dụng chính sách, tăng 8 chương trình so với trước khi có Chỉ thị, tổng dư nợ đạt đạt 9.156,7 tỷ đồng, với 262,8 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thụ hưởng. Tăng trưởng tín dụng trong 5 năm đạt 2.164,9 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 424 nghìn lượt hộ được vay vốn với số tiền 12.551 tỷ đồng. Đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung ưu tiên nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay các huyện miền núi, huyện nghèo theoNghị quyết 30a của Chính Phủ. Tỉnh cũng đã thường xuyên chỉ đạo các địa phương chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng tại các huyện có tỷ lệ nợ quá hạn cao. Đến nay tổng nợ quá hạn và khoanh nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội là 17,3 tỷ đồng, chiếm 0,19% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 0,15% tổng dư nợ góp phần đưa tỷ lệ nợ quá hạn toàn tỉnh từ 0,33% cuối năm 2014 xuống còn 0,15% tổng dư nợ. Tín dụng chính sách đã giúp cho 94,6 nghìn lượt hộ nghèo, 89,5 nghìn lượt hộ cận nghèo được vay vốn tạo điều kiện để phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh doanh, tạo việc làm mới cho hơn 14 nghìn lao động. Cũng từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã có hơn 21,2 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, trên 173,5 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn được xây dựng, gần 9.000 căn nhà ở đã hoàn thành giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống và 155 căn nhà ở xã hội được xây dựng theo Nghị định số 100 /2015 NĐ-CP. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,89%( từ 9,88% xuống còn 6,99%), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,01%( từ 9,77% xuống còn 8,76%). Giai đoạn 2010- 2019, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm 7,92%( từ 13,51% đầu năm 2016 xuống còn 5,59% năm 2019), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,23%( từ 9,80% năm 2016 xuống còn 9,57% năm 2019). Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2014-2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong quá trình thực hiện, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấpcũng đã quan tâm tâm hơn đối với hoạt động chính sách xã hội; nguồn lực thực hiện chính sách, hoàn thiện cơ chế chính sách được quan tâm. Đồng thời năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng được tập trung nâng cao.

Tại hội nghị trực tuyến và tại các điểm cầu các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra các giả pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị trong việc phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội, trong đó tập trung phát triển nguồn ngân sách địa phương tạo nguồn vốn cho hộ nghèo được vay vốn. Đặc biệt cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung phối hợp chặt chẽ với các NHCSXH lồng ghép và thực hiện đồng bộ các chương trình chính sách cho vay tạo điều kiện cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tư vấn, hướng dẫn vay vốn, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giúp hộ nghèo và các đối tượng được vay vốn chính sách ưu đãi sử dụng vốn vay có hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đăng lúc: 04/09/2019 16:26:43 (GMT+7)

Sáng 4/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị trực tuyến tại trụ sở cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân có đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí đại diện Thường trực HĐND-UBND, MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; Ban Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh,đồng thời ban hành công văn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện Chỉ thị của Ban Bí thư và các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh về tín dụng chính sách xã hội. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới,bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Bên cạnh việc tiếp nhận nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách từ Trung ương chuyển về, tỉnh đã chỉ đạo bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, do vậy nguồn vốn cho vay được tăng lên hàng năm. Đến nay tổng nguồn vốn đạt 9.190,6 tỷ đồng, tăng 2.186,8 tỷ đồng so với cuối năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân 6,9%/năm. Trong đó nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tại địa phương là 230,5 tỷ đồng, tăng 104,7% tỷ đồng so với đầu năm 2015. Trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực hiện 21 chương trình tín dụng chính sách, tăng 8 chương trình so với trước khi có Chỉ thị, tổng dư nợ đạt đạt 9.156,7 tỷ đồng, với 262,8 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thụ hưởng. Tăng trưởng tín dụng trong 5 năm đạt 2.164,9 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 424 nghìn lượt hộ được vay vốn với số tiền 12.551 tỷ đồng. Đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung ưu tiên nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay các huyện miền núi, huyện nghèo theoNghị quyết 30a của Chính Phủ. Tỉnh cũng đã thường xuyên chỉ đạo các địa phương chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng tại các huyện có tỷ lệ nợ quá hạn cao. Đến nay tổng nợ quá hạn và khoanh nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội là 17,3 tỷ đồng, chiếm 0,19% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn 0,15% tổng dư nợ góp phần đưa tỷ lệ nợ quá hạn toàn tỉnh từ 0,33% cuối năm 2014 xuống còn 0,15% tổng dư nợ. Tín dụng chính sách đã giúp cho 94,6 nghìn lượt hộ nghèo, 89,5 nghìn lượt hộ cận nghèo được vay vốn tạo điều kiện để phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh doanh, tạo việc làm mới cho hơn 14 nghìn lao động. Cũng từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã có hơn 21,2 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, trên 173,5 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn được xây dựng, gần 9.000 căn nhà ở đã hoàn thành giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống và 155 căn nhà ở xã hội được xây dựng theo Nghị định số 100 /2015 NĐ-CP. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,89%( từ 9,88% xuống còn 6,99%), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,01%( từ 9,77% xuống còn 8,76%). Giai đoạn 2010- 2019, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm 7,92%( từ 13,51% đầu năm 2016 xuống còn 5,59% năm 2019), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,23%( từ 9,80% năm 2016 xuống còn 9,57% năm 2019). Kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2014-2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong quá trình thực hiện, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấpcũng đã quan tâm tâm hơn đối với hoạt động chính sách xã hội; nguồn lực thực hiện chính sách, hoàn thiện cơ chế chính sách được quan tâm. Đồng thời năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội cũng được tập trung nâng cao.

Tại hội nghị trực tuyến và tại các điểm cầu các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra các giả pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị trong việc phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Chỉ thị số 40, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội, trong đó tập trung phát triển nguồn ngân sách địa phương tạo nguồn vốn cho hộ nghèo được vay vốn. Đặc biệt cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung phối hợp chặt chẽ với các NHCSXH lồng ghép và thực hiện đồng bộ các chương trình chính sách cho vay tạo điều kiện cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tư vấn, hướng dẫn vay vốn, xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giúp hộ nghèo và các đối tượng được vay vốn chính sách ưu đãi sử dụng vốn vay có hiệu quả góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân