Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
707
Hôm qua:
991
Tuần này:
6299
Tháng này:
22087
Tất cả:
1013128

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12

Ngày 13/08/2019 07:40:22

Ngày 12/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 và kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, tại phòng họp trực tuyến trụ sở cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tham dự hội nghị, tại Trung tâm hội nghị huyện có các đồng chí: lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Phó trưởng ban chuyên trách của HĐND huyện; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Lam Sơn; trưởng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp huyện; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; Kết luận số 53 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên mạng Internet, mạng xã hội; Kết luận số 52 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế; Kết luận số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về phát triển triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tập.

Hội nghị cũng đã triển khai nội dung các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và kế hoạch về hành động thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng được triển khai tại hội nghị là những nội dung đặc biệt quan trọng. Vì vậy các cấp ủy đảng cần tập trung quán triệt, triển khai một cách nghiêm túc, đầy đủ về nội dung, mục đích, ý nghĩa của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm vững các nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động và tích cực tham thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng. Về nhiệm vụ cụ thể đồng chí đề nghị: Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện, thị xã, Thành phố trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của TW, của tỉnh với mục tiêu tổ chức thiết thực, hiệu quả để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được tinh thần, nội dung; các đồng chí cán bộ được phân công triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch cần tập trung nghiên cứu kỹ, sâu rộng các nội dung gắn với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các nội dung được học tập; cụ thể mốc thời gian triển khai đối với từng cấp, từng ngành; các cấp ủy khi xây dựng kế hoạch hành động cần vận dụng sáng tạo nội dung vào thực tiễn trong từng cơ quan, đơn vị phụ trách; nội dung cần cụ thể rõ ràng; xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện truớc mắt và lâu dài để có nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; đồng thời cần đề ra lộ trình thời gian thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ; trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện cần đồng bộ hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của TW, của tỉnh nhất là việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ năm 2019; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện chương trình kế hoạch hành động các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận...góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12

Đăng lúc: 13/08/2019 07:40:22 (GMT+7)

Ngày 12/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 và kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, tại phòng họp trực tuyến trụ sở cơ quan Huyện ủy Thọ Xuân có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tham dự hội nghị, tại Trung tâm hội nghị huyện có các đồng chí: lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Phó trưởng ban chuyên trách của HĐND huyện; trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Lam Sơn; trưởng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp huyện; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đội ngũ Báo cáo viên cấp huyện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; Kết luận số 53 của Ban Bí thư về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên mạng Internet, mạng xã hội; Kết luận số 52 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 51 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế; Kết luận số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa 11 về phát triển triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kết luận số 49 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tập.

Hội nghị cũng đã triển khai nội dung các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và kế hoạch về hành động thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng được triển khai tại hội nghị là những nội dung đặc biệt quan trọng. Vì vậy các cấp ủy đảng cần tập trung quán triệt, triển khai một cách nghiêm túc, đầy đủ về nội dung, mục đích, ý nghĩa của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm vững các nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp trong các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động và tích cực tham thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng. Về nhiệm vụ cụ thể đồng chí đề nghị: Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện, thị xã, Thành phố trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của TW, của tỉnh với mục tiêu tổ chức thiết thực, hiệu quả để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được tinh thần, nội dung; các đồng chí cán bộ được phân công triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch cần tập trung nghiên cứu kỹ, sâu rộng các nội dung gắn với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững các nội dung được học tập; cụ thể mốc thời gian triển khai đối với từng cấp, từng ngành; các cấp ủy khi xây dựng kế hoạch hành động cần vận dụng sáng tạo nội dung vào thực tiễn trong từng cơ quan, đơn vị phụ trách; nội dung cần cụ thể rõ ràng; xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện truớc mắt và lâu dài để có nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; đồng thời cần đề ra lộ trình thời gian thực hiện cụ thể từng nhiệm vụ; trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện cần đồng bộ hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của TW, của tỉnh nhất là việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ năm 2019; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện chương trình kế hoạch hành động các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận...góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân