Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Ngày 05/02/2020 10:01:34

Chiều 4/2/2020, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, Cơ quan Khối Dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện; tuyên truyền vận động người dân thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, tại huyện ta sau sáp nhập, hiện nay còn 30 xã, thị trấn. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, phương thức làm việc từng bước được đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên trực tiếp; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, xây nhà đại đoàn kết, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế năm 2019, và hướng khắc phục trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan trong Khối cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, xây dựng và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; thực hiện việc mới, việc khó của huyện; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ; tích cực đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động; thường xuyên nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội, kịp thời phản ánh những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia phối hợp giải quyết các bức xúc, nổi cộm từ cơ sở, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tụ trung đông người gây mất anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo tổ chức kiện toàn bộ máy trưởng các đoàn thể là người đứng đầu, phát triển hội viên đoàn viên của các khối Đoàn thể trên địa bàn huyện; Trước mắt khối MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyên đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức góp phần cùng cả huyện phòng, chống hiệu quả bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Đăng lúc: 05/02/2020 10:01:34 (GMT+7)

Chiều 4/2/2020, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, Cơ quan Khối Dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện; tuyên truyền vận động người dân thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, tại huyện ta sau sáp nhập, hiện nay còn 30 xã, thị trấn. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, phương thức làm việc từng bước được đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên trực tiếp; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, xây nhà đại đoàn kết, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế năm 2019, và hướng khắc phục trong năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các cơ quan trong Khối cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, xây dựng và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; thực hiện việc mới, việc khó của huyện; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ; tích cực đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động; thường xuyên nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng nhân dân và dư luận xã hội, kịp thời phản ánh những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia phối hợp giải quyết các bức xúc, nổi cộm từ cơ sở, không để tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tụ trung đông người gây mất anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo tổ chức kiện toàn bộ máy trưởng các đoàn thể là người đứng đầu, phát triển hội viên đoàn viên của các khối Đoàn thể trên địa bàn huyện; Trước mắt khối MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyên đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức góp phần cùng cả huyện phòng, chống hiệu quả bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân