Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
193
Hôm qua:
1698
Tuần này:
3050
Tháng này:
23865
Tất cả:
763796

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 22/01/2019 16:20:39

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện UBKT tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Thanh tra huyện; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra của chi ủy khối cơ quan, đơn vị trực thuộc; các tập thể và cá nhân được Ban thường vụ Huyện ủy khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó,năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách HCM; việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường...Chú trọng việc phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát giải quyết tố cáo, xem xét, kết luận và xử lý đúng mức các trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật và đoàn kết nội bộ trong đảng, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy kinh tế- xã hội của huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018 vẫn còn có những hạn chế đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở chưa quan tâm đúng mức việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp huyện có một số nội dung không đảm bảo thời gian; một số đảng ủy cơ sở và chi bộ chưa quan tâm đầy đủ đến việc quản lý, giáo dục đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa nghiêm. Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu ý kiến thảo luận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; đồng thời cũng thẳng thắn nêu lên những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Năm 2019, là năm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBKT từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, quyết định, quy chế, hướng dẫn của TW và của cấp ủy UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trọng tâm là Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, yếu kém đã chỉ ra sau sơ kết giữa nhiệm kỳ và kiểm điểm năm 2018, việc thực hiện quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ các tập thể lãnh đạo, quản lý và của cá nhân người đứng đầu, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 26 nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong đó chú trọng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa 12; kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, các chính sách an sinh xã hội...thông qua kiểm tra, giám sát phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, những điển hình tiên tiến để tuyên truyền nhân rộng; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; quan tâm bồi dưõng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở nhăm nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2018 triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng lúc: 22/01/2019 16:20:39 (GMT+7)

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện UBKT tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Thanh tra huyện; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các xã, thị trấn; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra của chi ủy khối cơ quan, đơn vị trực thuộc; các tập thể và cá nhân được Ban thường vụ Huyện ủy khen thưởng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó,năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách HCM; việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường...Chú trọng việc phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát giải quyết tố cáo, xem xét, kết luận và xử lý đúng mức các trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật và đoàn kết nội bộ trong đảng, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần ổn định tình hình và thúc đẩy kinh tế- xã hội của huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2018 vẫn còn có những hạn chế đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở chưa quan tâm đúng mức việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp huyện có một số nội dung không đảm bảo thời gian; một số đảng ủy cơ sở và chi bộ chưa quan tâm đầy đủ đến việc quản lý, giáo dục đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa nghiêm. Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã phát biểu ý kiến thảo luận đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; đồng thời cũng thẳng thắn nêu lên những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Năm 2019, là năm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: UBKT từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, quyết định, quy chế, hướng dẫn của TW và của cấp ủy UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trọng tâm là Quy định 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, yếu kém đã chỉ ra sau sơ kết giữa nhiệm kỳ và kiểm điểm năm 2018, việc thực hiện quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ các tập thể lãnh đạo, quản lý và của cá nhân người đứng đầu, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng chỉnh đốn Đảng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 26 nhiệm kỳ 2015-2020; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong đó chú trọng thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa 12; kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, các chính sách an sinh xã hội...thông qua kiểm tra, giám sát phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, những điển hình tiên tiến để tuyên truyền nhân rộng; tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát; quan tâm bồi dưõng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát từ huyện đến cơ sở nhăm nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân