Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
91
Hôm qua:
1316
Tuần này:
6305
Tháng này:
26992
Tất cả:
570400

Hội nghị thẩm định thôn kiểu mẫu năm 2017

Ngày 09/01/2018 15:56:22

Ngày 30/12/2017, Hội đồng thẩm định thực hiện các tiêu chí thôn, khu phố kiểu mẫu đã tổ chức hội nghị thẩm định thôn 16B, Luận Văn 2 (Thọ Xương), thôn 3, thôn 12 (Xuân Giang), thôn Khải Đông (Xuân Hòa) đạt thôn kiểu mẫu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị thẩm định gồm có: Các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định cấp huyện; Ban Chỉ đạo xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu cấp xã và Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn đạt kiểu mẫu năm 2017.

Đoàn thẩm định huyện đi kiểm tra thực tế tại các thôn

Thực hiện Quyết định 488/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy định các tiêu chí kiểu mẫu; căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Sau 01 năm triển khai thực hiện, đến hết tháng 12/2017 các thôn 16B, Luận Văn 2 (Thọ Xương), thôn 3, thôn 12 (Xuân Giang), thôn Khải Đông (Xuân Hòa) đã đạt thôn kiểu mẫu; trước khi tiến hành hội nghị thẩm định, Hội đồng thẩm định huyện đã đi khảo sát, kiểm tra những kết quả đạt được trên từng tiêu chí kiểu mẫu so với Quyết định 488/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ở từng thôn.

Tại hội nghị ở các thôn, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu do Ban Chỉ đạo xã báo cáo, nghe đại diện lãnh đạo các thôn báo cáo thành tích đề nghị xét công nhận thôn kiểu mẫu. Theo đó, 20/20 tiêu chí theo quy định đã được triển khai thực hiện và đạt kết quả cao; trong đó, kinh tế ổn định và phát triển nhanh, bền vững; có các hoạt động liên kết phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo đều giảm xuống dưới 3%, riêng thôn 3 xã Xuân Giang qua rà soát đến nay không còn hộ nghèo. Người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; gìn giữ được bản sắt văn hóa dân tộc, vùng miền. Các tiêu chí về môi trường đầu đạt so với quy định. An ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định. Đặc biệt, số hộ gia đình qua bình xét đạt gia đình kiểu mẫu đều trên 90%; trong đó thôn 3 xã Xuân Giang có số hộ gia đình đạt kiểu mẫu đạt 98,75%.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu cũng đã phát biểu ý kiến nêu lên những mặt đã đạt được, đồng thời đề xuất những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện thôn kiểu mẫu đó là: Công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về thực hiện tiêu chí kiểu mẫu còn nhiều hạn chế; công tác vệ sinh môi trường chưa được quan tâm thường xuyên; công tác giải tỏa hành lang ATGT chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm; tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao ở cộng đồng còn thấp. Đặc biệt, trong xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu ở các thôn chưa tạo được điểm nhấn, như: Chưa quan tâm phát triển đường hoa kiểu mẫu; chưa tập trung phát triển mô hình cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân,…Vẫn còn có thôn chưa quan tâm xây dựng được nắp đậy cống rãnh thoát nước trong các khu dân cư,…

Kết quả, 100% các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu huyện thuộc các phòng, ngành tham dự hội nghị thống nhất 05 thôn, gồm: Thôn 16B, Luận Văn 2 (Thọ Xương), thôn 3, thôn 12 (Xuân Giang), thôn Khải Đông (Xuân Hòa) đạt tiêu chí kiểu mẫu năm 2017, đồng thời đây là cơ sở quan trọng để Hội đồng thẩm định huyện đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận các thôn đạt thôn kiểu mẫu năm 2017 theo Quyết định 488/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thẩm định thôn 3, xã Xuân Giang

Thẩm định thôn Khải Đông, xã Xuân Hòa

Thẩm định thôn 16B, xã Thọ Xương

Thẩm định thôn Luận Văn 2, xã Thọ Xương

Kết luận tại các hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã và các thôn thuộc xã Xuân Giang, Xuân Hòa, Thọ Xương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện thành công thôn kiểu mẫu năm 2017. Để giữ vững và phát huy các tiêu chí kiểu mẫu trong những năm tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị: Đảng ủy, UBND các xã, cấp ủy, chính quyền các thôn và BCĐ thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu các xã Xuân Giang, Xuân Hòa, Thọ Xương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân tiếp tục triển khai thực hiện tốt các tiêu chí kiểu mẫu; trong đó, quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, công tác xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, công tác cải tạo vườn tạp; đồng thời, đồng chí đề nghị cần phải quan tâm đến công tác bình xét công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu theo quy định, tránh làm lướt, làm qua loa, nhất là các công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương, nhưng hiện nay đang công tác, học tập sinh sống tại các địa phương khác; tiếp tục duy trì có hiệu quả và phát triển tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác đảm bảo ANTT; các tiêu chí liên quan đến nâng cao tiêu chí giao thông, nhà văn hóa thôn,…Để sớm trình Chủ tịch UBND huyện công nhân các thôn đạt thôn kiểu mẫu năm 2017, đồng chí đề nghị thành viên hội đồng thẩm định thuộc các phòng, ngành phối hợp tốt với UBND các xã hướng dẫn các thôn hoàn tất thủ tục hồ sơ xong trước ngày 05/01/2018 gửi về BCĐ huyện (qua phòng Nội vụ) để trình Chủ tịch UBND huyện công nhân thôn đạt thôn kiểu mẫu năm 2017 cho các đơn vị.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị thẩm định thôn kiểu mẫu năm 2017

Đăng lúc: 09/01/2018 15:56:22 (GMT+7)

Ngày 30/12/2017, Hội đồng thẩm định thực hiện các tiêu chí thôn, khu phố kiểu mẫu đã tổ chức hội nghị thẩm định thôn 16B, Luận Văn 2 (Thọ Xương), thôn 3, thôn 12 (Xuân Giang), thôn Khải Đông (Xuân Hòa) đạt thôn kiểu mẫu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị thẩm định gồm có: Các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định cấp huyện; Ban Chỉ đạo xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu cấp xã và Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn đạt kiểu mẫu năm 2017.

Đoàn thẩm định huyện đi kiểm tra thực tế tại các thôn

Thực hiện Quyết định 488/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy định các tiêu chí kiểu mẫu; căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Sau 01 năm triển khai thực hiện, đến hết tháng 12/2017 các thôn 16B, Luận Văn 2 (Thọ Xương), thôn 3, thôn 12 (Xuân Giang), thôn Khải Đông (Xuân Hòa) đã đạt thôn kiểu mẫu; trước khi tiến hành hội nghị thẩm định, Hội đồng thẩm định huyện đã đi khảo sát, kiểm tra những kết quả đạt được trên từng tiêu chí kiểu mẫu so với Quyết định 488/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa ở từng thôn.

Tại hội nghị ở các thôn, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu do Ban Chỉ đạo xã báo cáo, nghe đại diện lãnh đạo các thôn báo cáo thành tích đề nghị xét công nhận thôn kiểu mẫu. Theo đó, 20/20 tiêu chí theo quy định đã được triển khai thực hiện và đạt kết quả cao; trong đó, kinh tế ổn định và phát triển nhanh, bền vững; có các hoạt động liên kết phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo đều giảm xuống dưới 3%, riêng thôn 3 xã Xuân Giang qua rà soát đến nay không còn hộ nghèo. Người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; gìn giữ được bản sắt văn hóa dân tộc, vùng miền. Các tiêu chí về môi trường đầu đạt so với quy định. An ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định. Đặc biệt, số hộ gia đình qua bình xét đạt gia đình kiểu mẫu đều trên 90%; trong đó thôn 3 xã Xuân Giang có số hộ gia đình đạt kiểu mẫu đạt 98,75%.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí thôn kiểu mẫu cũng đã phát biểu ý kiến nêu lên những mặt đã đạt được, đồng thời đề xuất những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện thôn kiểu mẫu đó là: Công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về thực hiện tiêu chí kiểu mẫu còn nhiều hạn chế; công tác vệ sinh môi trường chưa được quan tâm thường xuyên; công tác giải tỏa hành lang ATGT chưa được chỉ đạo giải quyết dứt điểm; tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao ở cộng đồng còn thấp. Đặc biệt, trong xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu ở các thôn chưa tạo được điểm nhấn, như: Chưa quan tâm phát triển đường hoa kiểu mẫu; chưa tập trung phát triển mô hình cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân,…Vẫn còn có thôn chưa quan tâm xây dựng được nắp đậy cống rãnh thoát nước trong các khu dân cư,…

Kết quả, 100% các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu huyện thuộc các phòng, ngành tham dự hội nghị thống nhất 05 thôn, gồm: Thôn 16B, Luận Văn 2 (Thọ Xương), thôn 3, thôn 12 (Xuân Giang), thôn Khải Đông (Xuân Hòa) đạt tiêu chí kiểu mẫu năm 2017, đồng thời đây là cơ sở quan trọng để Hội đồng thẩm định huyện đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận các thôn đạt thôn kiểu mẫu năm 2017 theo Quyết định 488/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thẩm định thôn 3, xã Xuân Giang

Thẩm định thôn Khải Đông, xã Xuân Hòa

Thẩm định thôn 16B, xã Thọ Xương

Thẩm định thôn Luận Văn 2, xã Thọ Xương

Kết luận tại các hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã và các thôn thuộc xã Xuân Giang, Xuân Hòa, Thọ Xương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện thành công thôn kiểu mẫu năm 2017. Để giữ vững và phát huy các tiêu chí kiểu mẫu trong những năm tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị: Đảng ủy, UBND các xã, cấp ủy, chính quyền các thôn và BCĐ thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu các xã Xuân Giang, Xuân Hòa, Thọ Xương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân tiếp tục triển khai thực hiện tốt các tiêu chí kiểu mẫu; trong đó, quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, công tác xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, công tác cải tạo vườn tạp; đồng thời, đồng chí đề nghị cần phải quan tâm đến công tác bình xét công dân gương mẫu, gia đình kiểu mẫu theo quy định, tránh làm lướt, làm qua loa, nhất là các công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương, nhưng hiện nay đang công tác, học tập sinh sống tại các địa phương khác; tiếp tục duy trì có hiệu quả và phát triển tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác đảm bảo ANTT; các tiêu chí liên quan đến nâng cao tiêu chí giao thông, nhà văn hóa thôn,…Để sớm trình Chủ tịch UBND huyện công nhân các thôn đạt thôn kiểu mẫu năm 2017, đồng chí đề nghị thành viên hội đồng thẩm định thuộc các phòng, ngành phối hợp tốt với UBND các xã hướng dẫn các thôn hoàn tất thủ tục hồ sơ xong trước ngày 05/01/2018 gửi về BCĐ huyện (qua phòng Nội vụ) để trình Chủ tịch UBND huyện công nhân thôn đạt thôn kiểu mẫu năm 2017 cho các đơn vị.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân