Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
333
Hôm qua:
1294
Tuần này:
4334
Tháng này:
11887
Tất cả:
473017

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 29/12/2017 08:39:20

Thưc hiện Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Ngày 28/12/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; Chủ tịch- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, phó trưởng các ban của HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Giám đốc, PGĐ Trung tâm BDCT huyện; Ban chủ nhiệm CLB Hưu trí Lam Sơn; Trưởng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện; Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thi trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đ/c Lê Anh Xuân- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt Nghị quyết

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chíLê Anh Xuân- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí đề nghị: Để các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đi vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả, các đại biểu dự hội nghị tập trung lắng nghe và tiếp thu những nội dung của các Nghị quyết được phổ biến, quán triệt tại hội nghị, đồng thời nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận nắm vững những quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả ở các địa phương, đơn vị mình.

Cũng trong buổi sáng, đồng chíBí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp truyền đạt, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đ/c Nguyễn Xuân Hải- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết tại hội nghị

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Hải- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã truyền đạt, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trên tinh thần Kế hoạch số 106-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 03 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt ngành giáo dục; cán bộ chủ chốt ngành Y tế và cán bộ chủ chốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hoàn thành xong trước ngày 31/1/2018; Đảng ủy các xã, thị trấn, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai tại địa phương, đơn vị mình; riêng đối với các xã, thị trấn đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết số 18, 19; đồng chí Chủ tịch UBND trực tiếp triển khai Nghị quyết số 20, 21.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn triển khai viết bài thu hoạch về học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện; đồng thời trên cơ sở đó Đảng ủy các xã, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hướng dẫn triển khai cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị mình viết bài thu hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững tinh thần của Nghị quyết thông qua đó tạo đồng thuận trong nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc: 29/12/2017 08:39:20 (GMT+7)

Thưc hiện Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Ngày 28/12/2017, tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện; Chủ tịch- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, phó trưởng các ban của HĐND huyện; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Giám đốc, PGĐ Trung tâm BDCT huyện; Ban chủ nhiệm CLB Hưu trí Lam Sơn; Trưởng các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện; Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thi trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đ/c Lê Anh Xuân- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt Nghị quyết

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chíLê Anh Xuân- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí đề nghị: Để các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đi vào cuộc sống thiết thực và hiệu quả, các đại biểu dự hội nghị tập trung lắng nghe và tiếp thu những nội dung của các Nghị quyết được phổ biến, quán triệt tại hội nghị, đồng thời nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận nắm vững những quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả ở các địa phương, đơn vị mình.

Cũng trong buổi sáng, đồng chíBí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trực tiếp truyền đạt, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đ/c Nguyễn Xuân Hải- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt, triển khai Nghị quyết tại hội nghị

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Hải- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã truyền đạt, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trên tinh thần Kế hoạch số 106-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 03 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt ngành giáo dục; cán bộ chủ chốt ngành Y tế và cán bộ chủ chốt của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hoàn thành xong trước ngày 31/1/2018; Đảng ủy các xã, thị trấn, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai tại địa phương, đơn vị mình; riêng đối với các xã, thị trấn đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết số 18, 19; đồng chí Chủ tịch UBND trực tiếp triển khai Nghị quyết số 20, 21.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn triển khai viết bài thu hoạch về học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện; đồng thời trên cơ sở đó Đảng ủy các xã, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hướng dẫn triển khai cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị mình viết bài thu hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững tinh thần của Nghị quyết thông qua đó tạo đồng thuận trong nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân