Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
80
Hôm qua:
1093
Tuần này:
3320
Tháng này:
12779
Tất cả:
444759

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện uỷ tuần thứ 21

Ngày 29/05/2018 13:52:20

Sáng ngày 26/5/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban tuần thứ 21 để nghe và cho ý kiến về các nội dung: tình hình triển khai 8 hợp tác xã thực hiện mô hình liên kết trồng mía theo chuỗi giá trị với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn; tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2018 và Quyết định số 335/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018; kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Thọ Trường; kỷ niệm 70 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Tây Hồ và 65 năm, ngày thành lập xã Tây Hồ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND hai xã Thọ Trường và Tây Hồ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình triển khai 8 hợp tác xã thực hiện mô hình liên kết trồng mía theo chuỗi giá trị với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn; đồng chí Trưởng phòng Y tế - Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2018 và Quyết định số 335/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018; đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Thọ Trường báo cáo kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Thọ Trường; đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Tây Hồ báo cáo kế hoạch Kỷ niệm 70 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Tây Hồ và 65 năm, ngày thành lập xã Tây Hồ. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND, ngày 01/3/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển mía đường gắn với xây dựng HTX điểm theo Luật HTX năm 2012 huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2018 – 2020 và Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo phát triển các mô hình phát triển nông nghiệp năm 2018. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 05/4/2018 về triển khai thực hiện mô hình HTX điểm hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2018; ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của Chủ tịch UBND huyện về kiện toàn BCĐ phát triển mía đường gắn với thực hiện mô hình HTX điểm theo Luật HTX năm 2012 huyện Thọ Xuân giai đoạn 2018-2020 và phân công cụ thể các thành viên BCĐ, các cán bộ kĩ thuật trực tiếp hướng dẫn, theo dõi chỉ đạo thực hiện. Đảng uỷ các xã đã đưa việc xây dựng HTX điểm gắn với tích tụ ruộng đất vào phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đẻ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. UBND của 8 xã gồm Thọ Lập, Quảng Phú, Xuân Thiên, Xuân Phú, Xuân Thắng, Xuân Châu, Thọ Lâm và Thọ Hải đã thành lập BCĐ xây dựng mô hình HTX điểm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh thực hiện mô hình được phòng Nông nghiệp và PTNT thẩm định và đấu mối, phối hợp với Công ty Cổ phàn Mía đường Lam Sơn thực hiện các nội dung kí kết, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm mía nguyên liệu và thực hiện qui trình sản xuất. Đến nay, các HTX đã thực hiện việc tích tụ ruộng đất và đang triển khai thực hiện mô hình. Riêng HTX Xuân Phú đã qui hoạch vùng sản xuất mía nguyên liệu gồm 40 ha theo dự án tưới mía của Bộ Nông nghiệp và PTNT, do hiện nay diện tích này đang trồng sắn và các cây trồng khác nên UBND xã Xuân Phú lùi thời gian thực hiện mô hình vào tháng 10/2018 sau khi các hộ đã thu hoạch.

Về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2018 và Quyết định số 335/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018, UBND huyện đã thành lập BCĐ, xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo từ huyện đến cơ sở và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Xây dựng 01 mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, 01 mô hình giết mổ gia súc tập trung, 01 mô hình chợ, cửa hàng kinh doanh thực phảm an toàn, xây dựng 01 bếp ăn tập thể đạt tiêu chí ATTP tại trường Mầm non Bắc Lương, xây dựng 5 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, triển khai xây dựng 01 xã đạt tiêu chí ATTP. Thực hiện chỉ tiêu giao công tác đảm bảo ATTP tại Quyết định 335/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, xây dựng 3 chuỗi cung ứng lúa, gạo an toàn, 6 chuỗi cung ứng rau, củ, quả an toàn, 9 chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cấm an toàn, xây dựng và nâng cấp 52 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại 37 xã, thị trấn, toàn huyện có 7/27 chợ đã có khu bán hàng thực phẩm do dự án Lipsap đầu tư và 15 chợ đã chuyển đổi mô hình quản lý, xây dựng được 5 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, có 46/46 bếp ăn tập thể thực hiện kí kết với cơ quan quản lý nhà nước về đảm bảo qui định vệ sinh ATTP.

Về kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Thọ Trường: Đảng bộ xã Thọ Trường được thành lập ngày 20/6/1938. Thực hiện chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập Đảng bộ, Đảng uỷ xã Thọ Trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm cụ thể, chi tiết: Mục đích yêu cầu, thời gian địa điểm, thành phần mời dự, nội dung buổi Lễ, kinh phí tổ chức…báo cáo Thường trực Huyện uỷ. Đảng bộ xã Tây Hồ được thành lập tháng 3 năm 1948, xã Tây Hồ được thành lập tháng 8 năm 1953. Đảng uỷ xã Tây Hồ xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã và 65 năm, ngày thành lập xã báo cáo trình Thường trực Huyện uỷ xin ý kiến chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trình bày tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh một số nội dung: Về tình hình triển khai 8 hợp tác xã thực hiện mô hình liên kết trồng mía theo chuỗi giá trị với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, UBND huyện đã có nhiều cố gắng trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 8 HTX, đã và đang đi vào hoạt động. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị UBND huyện cần khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX và báo cáo Thường trực Huyện uỷ.

Về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2018 và Quyết định số 335/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện uỷ khẳng định tầm quan trọng của công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của mỗi con người. Trong thơi gian vừa qua, UBND huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo, xây dựng hệ thống văn bản đầy đủ theo qui định, các địa phương, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thành lập các chuỗi, các cửa hàng thực phẩm an toàn theo hướng dẫn của UBND tỉnh, đã tích cực trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành liên quan cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cửa hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác quảng bá chất lượng sản phẩm đến người tiêu dùng. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho huyện Thọ Xuân về an toàn thực phẩm.

Về Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Thọ Trường, căn cứ vào Kế hoạch, các văn bản báo cáo và tình hình thực tế của Đảng bộ xã Thọ Trường, Thường trực Huyện uỷ đồng ý cho Đảng bộ xã Thọ Trường tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập theo Kế hoạch. Đề nghị Đảng uỷ xã Thọ Trường tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đảm bảo Lễ kỷ niệm trang trọng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, tạo động lực phấn khởi trong Cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất xây dựng thành công xã kiểu mẫu. Về Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm, ngày thành lập Đảng bộ và 65 năm, ngày thành lập xã Tây Hồ, về chủ trương, Thường trực Huyện uỷ đồng ý những về xác định mốc thời gian ngày tháng năm thành lập cần phải được cụ thể và chính xác. Thường trực Huyện uỷ đề nghị Đảng uỷ xã Tây Hồ chuẩn bị kế hoạch chu đáo hơn và sẽ báo cáo Thường trực Huyện uỷ trong thời gian tới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện uỷ tuần thứ 21

Đăng lúc: 29/05/2018 13:52:20 (GMT+7)

Sáng ngày 26/5/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban tuần thứ 21 để nghe và cho ý kiến về các nội dung: tình hình triển khai 8 hợp tác xã thực hiện mô hình liên kết trồng mía theo chuỗi giá trị với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn; tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2018 và Quyết định số 335/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018; kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Thọ Trường; kỷ niệm 70 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Tây Hồ và 65 năm, ngày thành lập xã Tây Hồ. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND hai xã Thọ Trường và Tây Hồ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình triển khai 8 hợp tác xã thực hiện mô hình liên kết trồng mía theo chuỗi giá trị với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn; đồng chí Trưởng phòng Y tế - Chánh Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2018 và Quyết định số 335/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018; đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Thọ Trường báo cáo kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Thọ Trường; đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Tây Hồ báo cáo kế hoạch Kỷ niệm 70 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Tây Hồ và 65 năm, ngày thành lập xã Tây Hồ. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND, ngày 01/3/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển mía đường gắn với xây dựng HTX điểm theo Luật HTX năm 2012 huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2018 – 2020 và Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 về việc thành lập tổ công tác chỉ đạo phát triển các mô hình phát triển nông nghiệp năm 2018. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 05/4/2018 về triển khai thực hiện mô hình HTX điểm hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2018; ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của Chủ tịch UBND huyện về kiện toàn BCĐ phát triển mía đường gắn với thực hiện mô hình HTX điểm theo Luật HTX năm 2012 huyện Thọ Xuân giai đoạn 2018-2020 và phân công cụ thể các thành viên BCĐ, các cán bộ kĩ thuật trực tiếp hướng dẫn, theo dõi chỉ đạo thực hiện. Đảng uỷ các xã đã đưa việc xây dựng HTX điểm gắn với tích tụ ruộng đất vào phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đẻ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. UBND của 8 xã gồm Thọ Lập, Quảng Phú, Xuân Thiên, Xuân Phú, Xuân Thắng, Xuân Châu, Thọ Lâm và Thọ Hải đã thành lập BCĐ xây dựng mô hình HTX điểm, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh thực hiện mô hình được phòng Nông nghiệp và PTNT thẩm định và đấu mối, phối hợp với Công ty Cổ phàn Mía đường Lam Sơn thực hiện các nội dung kí kết, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm mía nguyên liệu và thực hiện qui trình sản xuất. Đến nay, các HTX đã thực hiện việc tích tụ ruộng đất và đang triển khai thực hiện mô hình. Riêng HTX Xuân Phú đã qui hoạch vùng sản xuất mía nguyên liệu gồm 40 ha theo dự án tưới mía của Bộ Nông nghiệp và PTNT, do hiện nay diện tích này đang trồng sắn và các cây trồng khác nên UBND xã Xuân Phú lùi thời gian thực hiện mô hình vào tháng 10/2018 sau khi các hộ đã thu hoạch.

Về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2018 và Quyết định số 335/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018, UBND huyện đã thành lập BCĐ, xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo từ huyện đến cơ sở và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Xây dựng 01 mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn, 01 mô hình giết mổ gia súc tập trung, 01 mô hình chợ, cửa hàng kinh doanh thực phảm an toàn, xây dựng 01 bếp ăn tập thể đạt tiêu chí ATTP tại trường Mầm non Bắc Lương, xây dựng 5 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, triển khai xây dựng 01 xã đạt tiêu chí ATTP. Thực hiện chỉ tiêu giao công tác đảm bảo ATTP tại Quyết định 335/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, xây dựng 3 chuỗi cung ứng lúa, gạo an toàn, 6 chuỗi cung ứng rau, củ, quả an toàn, 9 chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cấm an toàn, xây dựng và nâng cấp 52 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại 37 xã, thị trấn, toàn huyện có 7/27 chợ đã có khu bán hàng thực phẩm do dự án Lipsap đầu tư và 15 chợ đã chuyển đổi mô hình quản lý, xây dựng được 5 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, có 46/46 bếp ăn tập thể thực hiện kí kết với cơ quan quản lý nhà nước về đảm bảo qui định vệ sinh ATTP.

Về kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Thọ Trường: Đảng bộ xã Thọ Trường được thành lập ngày 20/6/1938. Thực hiện chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập Đảng bộ, Đảng uỷ xã Thọ Trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm cụ thể, chi tiết: Mục đích yêu cầu, thời gian địa điểm, thành phần mời dự, nội dung buổi Lễ, kinh phí tổ chức…báo cáo Thường trực Huyện uỷ. Đảng bộ xã Tây Hồ được thành lập tháng 3 năm 1948, xã Tây Hồ được thành lập tháng 8 năm 1953. Đảng uỷ xã Tây Hồ xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã và 65 năm, ngày thành lập xã báo cáo trình Thường trực Huyện uỷ xin ý kiến chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trình bày tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh một số nội dung: Về tình hình triển khai 8 hợp tác xã thực hiện mô hình liên kết trồng mía theo chuỗi giá trị với Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, UBND huyện đã có nhiều cố gắng trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 8 HTX, đã và đang đi vào hoạt động. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị UBND huyện cần khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX và báo cáo Thường trực Huyện uỷ.

Về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình thí điểm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2018 và Quyết định số 335/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện uỷ khẳng định tầm quan trọng của công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của mỗi con người. Trong thơi gian vừa qua, UBND huyện đã làm tốt công tác chỉ đạo, xây dựng hệ thống văn bản đầy đủ theo qui định, các địa phương, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thành lập các chuỗi, các cửa hàng thực phẩm an toàn theo hướng dẫn của UBND tỉnh, đã tích cực trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành liên quan cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cửa hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác quảng bá chất lượng sản phẩm đến người tiêu dùng. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho huyện Thọ Xuân về an toàn thực phẩm.

Về Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập Đảng bộ xã Thọ Trường, căn cứ vào Kế hoạch, các văn bản báo cáo và tình hình thực tế của Đảng bộ xã Thọ Trường, Thường trực Huyện uỷ đồng ý cho Đảng bộ xã Thọ Trường tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm, ngày thành lập theo Kế hoạch. Đề nghị Đảng uỷ xã Thọ Trường tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đảm bảo Lễ kỷ niệm trang trọng, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, tạo động lực phấn khởi trong Cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất xây dựng thành công xã kiểu mẫu. Về Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm, ngày thành lập Đảng bộ và 65 năm, ngày thành lập xã Tây Hồ, về chủ trương, Thường trực Huyện uỷ đồng ý những về xác định mốc thời gian ngày tháng năm thành lập cần phải được cụ thể và chính xác. Thường trực Huyện uỷ đề nghị Đảng uỷ xã Tây Hồ chuẩn bị kế hoạch chu đáo hơn và sẽ báo cáo Thường trực Huyện uỷ trong thời gian tới.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân