Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
602
Hôm qua:
866
Tuần này:
2505
Tháng này:
13911
Tất cả:
501824

Hội nghị giao ban thường trực Huyện ủy tuần thứ 12

Ngày 28/03/2018 15:23:12

Sáng 25/3/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban tuần thứ 12 để nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quý I, nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2018. Đồng chí Phạm Mai Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng Bộ huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, phó chủ tịch UBND huyện; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế; Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện.


Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng TC-KH huyện đã báo cáo công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quý I, nhiệm vụ giải pháp quý II/2018. Theo đó, để thực hiện đạt và vượt kế hoạch trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế tăng cường phối hợp với các phòng, ngành thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật về thuế để người dân hiểu và chấp hành nộp thuế theo quy định; chỉ đạo rà soát, phân loại, đánh giá nợ thuế qua từng thời kỳ, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế,... Kết quả một số chỉ tiêu thu đã đạt so với dự toán huyện giao; trong quý tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 82 tỷ 415 triệu đồng bằng 100,6% so với cùng kỳ, đạt 25,01% dự toán huyện giao và đạt 33% dự toán tỉnh giao. Tuy nhiên một số chỉ tiêu thu vẫn còn chậm như lệ phí trước bạ, thuế thu nhập doanh nghiệp..., công tác thu lệ phí môn bài ở một số xã, thị trấn thực hiện chậm so với tiến độ; nợ đọng thuế của các cá nhân kinh doanh còn cao; triển khai thu nợ thuế xây dựng nhà ở riêng lẻ còn khó khăn,...

Tại hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong đó, bàn các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác thu quý II/2018, góp phần phấn đấu tăng thu 15% trở lên so với dự toán HĐND huyện giao.

Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Mai Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện đề nghị: Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch thu ngân sách nhà nước đã đề ra, UBND huyện chỉ đạo Chi cục Thuế tham mưu thành lập tổ công tác chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế của huyện; tập trung thực hiện tốt công tác quản lý thu đối với hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ, hoạt động vận tải tư nhân; chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến tài nguyên khoáng sản. Tăng cường công tác đôn đốc và cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ đọng; tiếp tục triển khai tốt phương thức khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử; thu thuế hộ kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại. Hàng tháng giao ban với phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc trao đổi số liệu thu nộp ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phối hợp với cơ quan thuế để đôn đốc cá nhân kinh doanh cung cấp thông tin đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế. Phối hợp với Chi cục Thuế, phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện giải pháp thu thuế nhà ở riêng lẻ.

Tập trung cho các nguồn thu ngân sách nhất là nguồn thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện ghi thu, ghi chi tiền giải phóng mặt bằng, hạ tầng cơ sở theo đúng thời gian quy định. Kiểm tra tình hình quản lý điều hành thu, chi ngân sách tại một số xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách tại địa phương. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các ban, phòng, ngành tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đề ra các giải pháp, thực hiện hiệu quả, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt nhằm quản lý khai thác tốt các nguồn thu theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 đã được giao. Tập trung triển khai đấu giá cấp quyền sử dụng đất các mặt bằng, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt đấu giá năm 2018; đẩy nhanh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu theo dự toán được giao. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế; triển khai kịp thời chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn, đặc biệt là các chính sách mới bổ sung.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị giao ban thường trực Huyện ủy tuần thứ 12

Đăng lúc: 28/03/2018 15:23:12 (GMT+7)

Sáng 25/3/2018, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban tuần thứ 12 để nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quý I, nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2018. Đồng chí Phạm Mai Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng Bộ huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, phó chủ tịch UBND huyện; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch; Chi cục Trưởng Chi cục Thuế; Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện.


Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng TC-KH huyện đã báo cáo công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quý I, nhiệm vụ giải pháp quý II/2018. Theo đó, để thực hiện đạt và vượt kế hoạch trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Thực hiện nghị quyết của HĐND huyện, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế tăng cường phối hợp với các phòng, ngành thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật về thuế để người dân hiểu và chấp hành nộp thuế theo quy định; chỉ đạo rà soát, phân loại, đánh giá nợ thuế qua từng thời kỳ, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế,... Kết quả một số chỉ tiêu thu đã đạt so với dự toán huyện giao; trong quý tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 82 tỷ 415 triệu đồng bằng 100,6% so với cùng kỳ, đạt 25,01% dự toán huyện giao và đạt 33% dự toán tỉnh giao. Tuy nhiên một số chỉ tiêu thu vẫn còn chậm như lệ phí trước bạ, thuế thu nhập doanh nghiệp..., công tác thu lệ phí môn bài ở một số xã, thị trấn thực hiện chậm so với tiến độ; nợ đọng thuế của các cá nhân kinh doanh còn cao; triển khai thu nợ thuế xây dựng nhà ở riêng lẻ còn khó khăn,...

Tại hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Trong đó, bàn các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác thu quý II/2018, góp phần phấn đấu tăng thu 15% trở lên so với dự toán HĐND huyện giao.

Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Mai Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện đề nghị: Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch thu ngân sách nhà nước đã đề ra, UBND huyện chỉ đạo Chi cục Thuế tham mưu thành lập tổ công tác chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế của huyện; tập trung thực hiện tốt công tác quản lý thu đối với hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ, hoạt động vận tải tư nhân; chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến tài nguyên khoáng sản. Tăng cường công tác đôn đốc và cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ đọng; tiếp tục triển khai tốt phương thức khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử; thu thuế hộ kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại. Hàng tháng giao ban với phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc trao đổi số liệu thu nộp ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế và phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phối hợp với cơ quan thuế để đôn đốc cá nhân kinh doanh cung cấp thông tin đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế. Phối hợp với Chi cục Thuế, phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện giải pháp thu thuế nhà ở riêng lẻ.

Tập trung cho các nguồn thu ngân sách nhất là nguồn thu từ nguồn cấp quyền sử dụng đất. Đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện ghi thu, ghi chi tiền giải phóng mặt bằng, hạ tầng cơ sở theo đúng thời gian quy định. Kiểm tra tình hình quản lý điều hành thu, chi ngân sách tại một số xã, thị trấn nhằm nâng cao hiệu quả thu, chi ngân sách tại địa phương. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các ban, phòng, ngành tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đề ra các giải pháp, thực hiện hiệu quả, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt nhằm quản lý khai thác tốt các nguồn thu theo quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 đã được giao. Tập trung triển khai đấu giá cấp quyền sử dụng đất các mặt bằng, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt đấu giá năm 2018; đẩy nhanh công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu theo dự toán được giao. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế; triển khai kịp thời chính sách, pháp luật về thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn, đặc biệt là các chính sách mới bổ sung.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân