Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
418
Hôm qua:
787
Tuần này:
3125
Tháng này:
10678
Tất cả:
471808

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy tuần 44

Ngày 10/11/2017 10:30:39

Chiều 4/11/2017, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban tuần 44 để nghe và cho ý kiến về tình hình, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất thuộc Nông trường Sao Vàng bàn giao lại cho các địa phương quản lý. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, gồm có: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Trưởng các phòng: TN -MT, TC-KH, KT - HT; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện.

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, tuần thứ 44

Tại hội nghị, phòng TN và MT đã báo cáo tình hình, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Nông trường Sao Vàng bàn giao về cho các địa phương quản lý, gồm: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xương, Thọ Lâm, Xuân Sơn, Xuân Thắng, Xuân Phú, Xuân Châu, Thọ Minh. Theo đó, tổng số đất Nông Trường bàn giao về cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 2.539 thửa; trong đó, có 1.580 thửa đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, huyện đã cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 1.319 thửa, đạt 83,4%; 261 thửa đủ điều kiện phòng TN và MT đã hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ công khai tại thôn, xóm, khu phố. Hiện tại còn 959 thửa đất chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Tại hội nghị, các đồng chí tham dự đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân thuộc đất Nông trường Sao Vàng bàn giao về cho một số địa phương quản lý; trong đó, tập trung đi sâu phân tích số thửa hiện nay chưa đủ điều kiện để cấp GCNQSD đất và bàn biện pháp tháo gỡ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để tập trung giải quyết tình hình đất đai do Nông Trường Sao Vàng bàn giao về huyện nhằm mục đích ổn định tình hình cơ sở được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy và UBND huyện trong những tháng cuối năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Thường trực Huyện ủy báo cáo BTV Huyện ủy quyết định thành lập BCĐ để tập trung lãnh đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại liên quan đến đất đai sau khi bàn giao giữa công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng về huyện. Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy làm phó trưởng ban; đồng thời giao UBND huyện xây dựng kế hoạch, giải quyết những vấn đề tồn tại liên quan đến đất đai từ Nông Trường Sao Vàng bàn giao về một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện, hoàn thành và báo cáo BTV Huyện ủy vào phiên họp cuối tháng 11/2017.

Đối với 261 thửa đất có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo cấp giấy CNQSD đất cho các hộ, hoàn thành xong trước ngày 30/12/2017. Đối với các thửa đất có trong quyết định, nhưng các hộ tự mua bán, chia tách, chuyển nhượng (sau ngày 15/10/1983), UBND huyện thông báo rõ cho các hộ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ trong thời gian 30 ngày. Đối với những thửa đất chưa có trong quyết định bàn giao, UBND huyện chỉ đạo phòng TN và MT chủ trì phối hợp với phòng NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn có đất Nông Trường bàn giao, Giams đốc Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng thống nhất hồ sơ báo cáo chủ tịch UBND huyện và có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung.

Đối với các thửa đất do thiếu các giấy tờ liên quan như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, UBND huyện hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục và yêu cầu UBND xã, thị trấn công khai đến từng thôn, khu phố, nếu quá thời gian quy định mà UBND huyện đề ra thì không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với những hộ không có mặt tại địa phương, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các hộ về làm thủ tục kê khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Đối với các hộ ngoài địa giới hành chính nhưng hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Xuân Thắng, UBND huyện phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn lập các hồ sơ, thủ tục và chốt biên bản bàn giao giữa hai huyện, trên cơ sở đó làm văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy tuần 44

Đăng lúc: 10/11/2017 10:30:39 (GMT+7)

Chiều 4/11/2017, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban tuần 44 để nghe và cho ý kiến về tình hình, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất thuộc Nông trường Sao Vàng bàn giao lại cho các địa phương quản lý. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, gồm có: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Trưởng các phòng: TN -MT, TC-KH, KT - HT; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện.

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, tuần thứ 44

Tại hội nghị, phòng TN và MT đã báo cáo tình hình, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Nông trường Sao Vàng bàn giao về cho các địa phương quản lý, gồm: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xương, Thọ Lâm, Xuân Sơn, Xuân Thắng, Xuân Phú, Xuân Châu, Thọ Minh. Theo đó, tổng số đất Nông Trường bàn giao về cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 2.539 thửa; trong đó, có 1.580 thửa đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, huyện đã cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 1.319 thửa, đạt 83,4%; 261 thửa đủ điều kiện phòng TN và MT đã hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ công khai tại thôn, xóm, khu phố. Hiện tại còn 959 thửa đất chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận QSD đất.

Tại hội nghị, các đồng chí tham dự đã tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân thuộc đất Nông trường Sao Vàng bàn giao về cho một số địa phương quản lý; trong đó, tập trung đi sâu phân tích số thửa hiện nay chưa đủ điều kiện để cấp GCNQSD đất và bàn biện pháp tháo gỡ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để tập trung giải quyết tình hình đất đai do Nông Trường Sao Vàng bàn giao về huyện nhằm mục đích ổn định tình hình cơ sở được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy và UBND huyện trong những tháng cuối năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Thường trực Huyện ủy báo cáo BTV Huyện ủy quyết định thành lập BCĐ để tập trung lãnh đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại liên quan đến đất đai sau khi bàn giao giữa công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng về huyện. Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban, các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy làm phó trưởng ban; đồng thời giao UBND huyện xây dựng kế hoạch, giải quyết những vấn đề tồn tại liên quan đến đất đai từ Nông Trường Sao Vàng bàn giao về một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện, hoàn thành và báo cáo BTV Huyện ủy vào phiên họp cuối tháng 11/2017.

Đối với 261 thửa đất có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo cấp giấy CNQSD đất cho các hộ, hoàn thành xong trước ngày 30/12/2017. Đối với các thửa đất có trong quyết định, nhưng các hộ tự mua bán, chia tách, chuyển nhượng (sau ngày 15/10/1983), UBND huyện thông báo rõ cho các hộ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ trong thời gian 30 ngày. Đối với những thửa đất chưa có trong quyết định bàn giao, UBND huyện chỉ đạo phòng TN và MT chủ trì phối hợp với phòng NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn có đất Nông Trường bàn giao, Giams đốc Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng thống nhất hồ sơ báo cáo chủ tịch UBND huyện và có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung.

Đối với các thửa đất do thiếu các giấy tờ liên quan như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, UBND huyện hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục và yêu cầu UBND xã, thị trấn công khai đến từng thôn, khu phố, nếu quá thời gian quy định mà UBND huyện đề ra thì không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với những hộ không có mặt tại địa phương, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các hộ về làm thủ tục kê khai hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Đối với các hộ ngoài địa giới hành chính nhưng hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Xuân Thắng, UBND huyện phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn lập các hồ sơ, thủ tục và chốt biên bản bàn giao giữa hai huyện, trên cơ sở đó làm văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân