Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
651
Hôm qua:
866
Tuần này:
2554
Tháng này:
13960
Tất cả:
501873

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 07/03/2018 15:50:29

Thực hiện chương trình công tác tháng 02 năm 2018, sáng ngày 28/2/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chính sách cho thuê đất phát triển kinh tế trang trại; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện.

Hội nghị BTV Huyện ủy

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, UBKT Huyện ủy.

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 18/7/2013 của HĐND huyện về việc phê chuẩn Phương án khuyến khích cho thuê đất sản xuất theo mô hình trang trại. Đến nay, sau gần 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tổ chức triển khai thực hiện và đạt kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với phân công lao động, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao hiệu quả trong trồng trọt, chăn nuôi ở các địa phương trên địa bàn toàn huyện. Toàn huyện đến nay đã phát triển được 125 trang trại, gia trại, với tổng diện tích các trang trại, gia trại là 3.431,238m2; trong đó, có 86 trang trại, gia trại chăn nuôi, 39 trang trại, gia trại tổng hợp; có 36 trang trại, gia trại đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó cấp theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện là 31 trang trại, với diện tích 489,926 m2, với tổng số vốn đầu tư trước khi thuê đất trang trại là 21,4 tỷ đồng, đến nay đã tăng lên 72,7 tỷ đồng. Thông qua phát triển trang trại, gia trại, nhiều hộ gia đình thoát nghèo và có mức thu nhập cao, đời sống được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Nghjij quyết vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: số hộ được cấp giấy chứng nhận ít, quy mô diện tích trang trại, gia trại còn nhỏ lẻ, việc quy hoạch các vùng trang trại tại các địa phương còn nhiều hạn chế, không phù hợp với nhu cầu phát triển, sản phẩm làm ra của các trang trại còn gặp nhiều khó khăn do giá cả thịm trường thiếu tính ổn định, việc quản lý đất công ích của các địa phương còn chung chung, khó khăn trong việc xác định đất công ích ngoài quỹ đất 5%.

Trang trại Bưởi Diễn Bắc Lương

Cũng tại hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020; trong đó, các đồng chí nêu lên những mặt còn tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trang trại Bưởi Diễn xã Xuân Hưng

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện nhấn mạnh: Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện là Nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là phát triển kinh tế trang trại, gia trại góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay. Về quan điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện; vì vậy, BTV Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành liên quan tham mưu chuẩn bị tốt báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện về chính sách cho thuê đất trang trại, gia trại trên địa bàn huyện; trong đó, đi sâu phân tích những kết quả cđạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế để tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, nhất là phải hướng dẫn một cách đồng bộ để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc cho các trang trại, gia trại và cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sau khi hoàn thành báo cáo đánh giá đề nghị Ban Kinh tế - Xã hội, của HĐND huyện thẩm định trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua. Trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện tăng cường công tác giám sát quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện để có ý kiến kiến nghị với UBND huyện trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đối với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao công tác tham mưu các nội dung trình BTV Huyện ủy; song, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí góp ý tại hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh trình Thường trực Huyện ủy ký ban hành.

Về Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020, giao UBKT Huyện ủy, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy hoàn thiện Kế hoạch, đề cương báo cáo trình Thường trực Huyện ủy ký ban hành; đồng thời, để việc đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt kết quả cao, giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành Ban Chỉ đạo, gồm các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện tham gia Ban Chỉ đạo; thành lập tổ giúp việc giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phục vụ công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thời gian tổ chức đánh giá, đối với cấp cơ sở hoàn thành xong trước 31/3/2018, cấp huyện hoàn thành xong trước ngày 15/4/2018.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Đăng lúc: 07/03/2018 15:50:29 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác tháng 02 năm 2018, sáng ngày 28/2/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chính sách cho thuê đất phát triển kinh tế trang trại; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện.

Hội nghị BTV Huyện ủy

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, UBKT Huyện ủy.

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 18/7/2013 của HĐND huyện về việc phê chuẩn Phương án khuyến khích cho thuê đất sản xuất theo mô hình trang trại. Đến nay, sau gần 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tổ chức triển khai thực hiện và đạt kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với phân công lao động, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao hiệu quả trong trồng trọt, chăn nuôi ở các địa phương trên địa bàn toàn huyện. Toàn huyện đến nay đã phát triển được 125 trang trại, gia trại, với tổng diện tích các trang trại, gia trại là 3.431,238m2; trong đó, có 86 trang trại, gia trại chăn nuôi, 39 trang trại, gia trại tổng hợp; có 36 trang trại, gia trại đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó cấp theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện là 31 trang trại, với diện tích 489,926 m2, với tổng số vốn đầu tư trước khi thuê đất trang trại là 21,4 tỷ đồng, đến nay đã tăng lên 72,7 tỷ đồng. Thông qua phát triển trang trại, gia trại, nhiều hộ gia đình thoát nghèo và có mức thu nhập cao, đời sống được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Nghjij quyết vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: số hộ được cấp giấy chứng nhận ít, quy mô diện tích trang trại, gia trại còn nhỏ lẻ, việc quy hoạch các vùng trang trại tại các địa phương còn nhiều hạn chế, không phù hợp với nhu cầu phát triển, sản phẩm làm ra của các trang trại còn gặp nhiều khó khăn do giá cả thịm trường thiếu tính ổn định, việc quản lý đất công ích của các địa phương còn chung chung, khó khăn trong việc xác định đất công ích ngoài quỹ đất 5%.

Trang trại Bưởi Diễn Bắc Lương

Cũng tại hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã phát biểu ý kiến thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020; trong đó, các đồng chí nêu lên những mặt còn tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trang trại Bưởi Diễn xã Xuân Hưng

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện nhấn mạnh: Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện là Nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là phát triển kinh tế trang trại, gia trại góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn hiện nay. Về quan điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện; vì vậy, BTV Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành liên quan tham mưu chuẩn bị tốt báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND huyện về chính sách cho thuê đất trang trại, gia trại trên địa bàn huyện; trong đó, đi sâu phân tích những kết quả cđạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế để tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, nhất là phải hướng dẫn một cách đồng bộ để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc cho các trang trại, gia trại và cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sau khi hoàn thành báo cáo đánh giá đề nghị Ban Kinh tế - Xã hội, của HĐND huyện thẩm định trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua. Trong quá trình triển khai thực hiện đề nghị Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện tăng cường công tác giám sát quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện để có ý kiến kiến nghị với UBND huyện trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đối với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao công tác tham mưu các nội dung trình BTV Huyện ủy; song, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí góp ý tại hội nghị để bổ sung, hoàn chỉnh trình Thường trực Huyện ủy ký ban hành.

Về Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2015 – 2020, giao UBKT Huyện ủy, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy hoàn thiện Kế hoạch, đề cương báo cáo trình Thường trực Huyện ủy ký ban hành; đồng thời, để việc đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt kết quả cao, giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành Ban Chỉ đạo, gồm các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, Chánh văn phòng Huyện ủy, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện tham gia Ban Chỉ đạo; thành lập tổ giúp việc giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phục vụ công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thời gian tổ chức đánh giá, đối với cấp cơ sở hoàn thành xong trước 31/3/2018, cấp huyện hoàn thành xong trước ngày 15/4/2018.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân