Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
621
Hôm qua:
866
Tuần này:
2524
Tháng này:
13930
Tất cả:
501843

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 07/03/2018 15:43:26

Sáng ngày 06/02/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030; Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phụ trách Đảng bộ huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị gồm có: Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Trưởng phòng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện.

Hội nghị BTV Huyện ủy

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức trình bày dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, với mục đích nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 17/11/2016 của BTV Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025 và kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, nhu cầu đào tạo trình độ Thạc sỹ theo nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 06 đồng chí, quy hoạch cán bộ chủ chốt huyện là 05 đồng chí; đào tạo trình độ Đại học quy hoạch BCH Đảng bộ xã, thị trấn là 60 đồng chí, quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp xã là 90 đồng chí. Về đào tạo trình độ Lý luận chính trị theo nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ huyện là 16 đồng chí, cán bộ chủ chốt huyện là 02 đồng chí; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí tham dự hội nghị đã tập trung phát biểu ý kiến thảo luận bổ sung vào các nội dung của các Kế hoạch như: Mục đích, yêu cầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; đối tượng, số lượng, thời gian đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời nêu lên các giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tập trung thảo luận bổ sung vào nội dung dự thảo Kế hoạch đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phụ trách Đảng bộ huyện đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung trình hội nghị BTV Huyện ủy. Để các Kế hoạch sớm được triển khai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, BCH Đảng bộ các xã, thị trấn và cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng 2025 – 2030, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Đối với Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030 phải bám sát Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 17/11/2016 của BTV Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025 và kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời phải xác định rõ và phân làm 02 lĩnh vực đó là: lĩnh vực đào tạo và lĩnh vực bồi dưỡng và giao Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tại hội nghị và tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch BCH, cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở để hoàn chỉnh Kế hoạch trình Thường trực Huyện ủy ban hành. Đối với Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, giao Văn phòng Huyện ủy tiếp thu ý kiến góp ý thảo luận để bổ sung hoàn chỉnh Kế hoạch, đồng thời phối hợp với các ban xây dựng Đảng Huyện ủy và UBND huyện xây dựng dự thảo đề cương báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ trình Thường trực Huyện ủy. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập BCĐ cấp huyện, các tổ tham mưu giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc chỉ đạo đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020, phân công công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ theo từng lĩnh vực và phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo tại các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách. Về việc chuẩn bị tham mưu các nội dung đánh giá giữa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy giao UBND huyện đánh giá khối kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; các ban xây dựng Đảng và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời xây dựng các bước quy trình đánh giá để tổng hợp trình BTV, BCH và hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện. Về thời gian, cấp cơ sở hoàn thành xong việc đánh giá giữa nhiệm kỳ trong tháng 03/2018, cấp huyện hoàn thành xong trong tháng 04/2018 .

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Đăng lúc: 07/03/2018 15:43:26 (GMT+7)

Sáng ngày 06/02/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị để thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030; Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phụ trách Đảng bộ huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị gồm có: Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; Trưởng phòng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện.

Hội nghị BTV Huyện ủy

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ đồng chí Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức trình bày dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, với mục đích nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 17/11/2016 của BTV Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025 và kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, nhu cầu đào tạo trình độ Thạc sỹ theo nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 06 đồng chí, quy hoạch cán bộ chủ chốt huyện là 05 đồng chí; đào tạo trình độ Đại học quy hoạch BCH Đảng bộ xã, thị trấn là 60 đồng chí, quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp xã là 90 đồng chí. Về đào tạo trình độ Lý luận chính trị theo nguồn quy hoạch BCH Đảng bộ huyện là 16 đồng chí, cán bộ chủ chốt huyện là 02 đồng chí; thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí tham dự hội nghị đã tập trung phát biểu ý kiến thảo luận bổ sung vào các nội dung của các Kế hoạch như: Mục đích, yêu cầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; đối tượng, số lượng, thời gian đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời nêu lên các giải pháp để đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tập trung thảo luận bổ sung vào nội dung dự thảo Kế hoạch đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phụ trách Đảng bộ huyện đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung trình hội nghị BTV Huyện ủy. Để các Kế hoạch sớm được triển khai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, BCH Đảng bộ các xã, thị trấn và cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng 2025 – 2030, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Đối với Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030 phải bám sát Kế hoạch số 51-KH/HU, ngày 17/11/2016 của BTV Huyện ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025 và kết quả phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời phải xác định rõ và phân làm 02 lĩnh vực đó là: lĩnh vực đào tạo và lĩnh vực bồi dưỡng và giao Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý của các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tại hội nghị và tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nguồn quy hoạch BCH, cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở để hoàn chỉnh Kế hoạch trình Thường trực Huyện ủy ban hành. Đối với Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, giao Văn phòng Huyện ủy tiếp thu ý kiến góp ý thảo luận để bổ sung hoàn chỉnh Kế hoạch, đồng thời phối hợp với các ban xây dựng Đảng Huyện ủy và UBND huyện xây dựng dự thảo đề cương báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ trình Thường trực Huyện ủy. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập BCĐ cấp huyện, các tổ tham mưu giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc chỉ đạo đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020, phân công công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ theo từng lĩnh vực và phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo tại các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách. Về việc chuẩn bị tham mưu các nội dung đánh giá giữa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy giao UBND huyện đánh giá khối kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; các ban xây dựng Đảng và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đánh giá công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời xây dựng các bước quy trình đánh giá để tổng hợp trình BTV, BCH và hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện. Về thời gian, cấp cơ sở hoàn thành xong việc đánh giá giữa nhiệm kỳ trong tháng 03/2018, cấp huyện hoàn thành xong trong tháng 04/2018 .

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân