Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
379
Hôm qua:
787
Tuần này:
3086
Tháng này:
10639
Tất cả:
471769

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Ngày 28/11/2017 10:31:32

Ngày 24/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2018; Kế hoạch đầu tư công năm 2018; bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị gồm có: Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, LĐTB và XH, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Chi cục Thống kê huyện; Chi cục Trưởng chi cục Thuế huyện; Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị BTV Huyện ủy ngày 24/11/2017

Tại hội nghị các đồng chí tham dự đã được nghe dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2018; nghe UBND huyện báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2018. Theo đó, năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về tình hình thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai lũ lụt và dịch bệnh diễn ra trên diện rộng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trong huyện. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ của các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tích cực tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch; 30/31 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; trong đó, có 23 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 07 chỉ tiêu đạt kế hoạch, có 01 chỉ tiêu chưa đánh giá. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; có 10 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Huy động vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách và thành lập mới doanh nghiệp vượt kế hoạch tỉnh giao. Hoạt động văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc từ cơ sở. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tính kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2017 vẫn còn nhiều những mặt còn tồn tại, hạn chế đó là: Việc triển khai các mô hình được hưởng cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện trong sản xuất nông nghiệp chậm; một số vấn đề bức xúc đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhưng chuyển biến chậm, như: Công tác VSMT, tình trạng họp chợ trái phép, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; cấp giấy chứng nhận QSDĐ,… Tiến độ giải phóng một số mặt bằng thuộc các dự án trên địa bàn chậm; tiến độ thi công một số công trình dự án theo kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM còn chậm,…Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo ở một số địa phương còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp; tình trạng đi xe mô tô, gắn máy không đội mũ bảo hiểm, tai nạn giao thông còn ở mức cao; việc xử lý xe quá khổ, quá tải chưa được triệt để gây bức xúc trong nhân dân,…Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại chưa được quan tâm đúng mức; công tác tham mưu của một số ban, phòng, ngành còn thiếu tính chủ động, hiệu quả chưa cao. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị hiệu quả chưa cao; công tác quy hoạch và phê duyệt quy hoạch cán bộ còn chậm. Việc triển khai Đề án MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác đảm bảo VSMT, không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông còn chung chung, chưa rõ nét,…Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Ban thường vụ Huyện ủy cũng đã thống nhất đề ra 31 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cũng tại hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đồng thời thống nhất cao với kết quả đạt được trong năm 2017, song các đồng chí cũng đi sâu phân tích làm rõ hơn những mặt còn tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất cao với những đánh giá đã đạt được năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã được nêu trong báo cáo; song, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn manh thêm, đó là: Năm 2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chủ động trong phòng chống lụt bão, nhất là cơn bão số 10 và ATNĐ gây ra, không để xảy ra làm chết người, vỡ đê được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, các cấp đánh giá cao. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; huyện đã tập trung làm việc với các doanh nghiệp về vốn và chấp thuận chủ trương đầu tư; thành lập mới doanh nghiệp đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao. Hoạt động văn hóa có nhiều khởi sắc; tỷ lệ người dân tham gia BHYT; công tác xây dựng trường chuẩn, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt cao; quốc phòng – an ninh được giữ vững, không để xảy ra tình trạng đột xuất bất ngờ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; đã xây dựng và hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ theo quy định; công tác kiểm tra giám sát được tiến hành đúng quy định; hệ thống dân vận đã chủ động nắm bắt tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời tình hình ở cơ sở; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết của cấp ủy giao, tích cực vận động đoàn viên, hội viên thành lập doanh nghiệp; nhiều mô hình điển hình trong phát triển kinh tế của đoàn viên, hội viên được phát huy được các ngành cấp tỉnh đánh giá cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai một số mô hình theo chương trình của tỉnh, của huyện hiệu quả chưa cao, nguồn vốn giải ngân chậm; lúng túng trong tham mưu cho BTV Huyện ủy, UBND huyện trong công tác tích tụ ruộng đất. Hoạt động của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; nhiều hộ gia đình có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp nhưng chưa phối hợp với cấp ủy, chính quyền để thành lập doanh nghiệp mới; thu ngân sách trên một số sắc thuế chưa cao; số hộ nộp thuế so với số hộ SXKD còn chênh lệch lớn. Công tác GPMB còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, chậm so với tiến độ đề ra nên không đáp ứng được yêu cầu so với chủ đầu tư, nhất là ở một số mặt bằng còn để xảy ra sai phạm trong quyết toán. Quản lý nhà nước về đất đai, TNKS còn bộc lộ nhiều bất cập. Chưa có biện pháp hữu hiệu để phối hợp với các ngành cấp tỉnh nhằm giảm tải Bệnh viện Đa khoa huyện. Công tác bố trí cán bộ ở các trường học chậm làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học. ANNT, ANTG còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp; TNGT còn ở mức cao; tình trạng họp chợ trái phép, xe quá khổ quá tải mặc dù đã tập trung chỉ đạo nhưng chưa gải quyết triệt để gây dư luận không tốt trong nhân dân. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có mặt còn hình thức, nhất là những nội dung đăng ký, học tập và làm theo của cán bộ chủ chốt; một số địa phương, ban, phòng, ngành chưa tập trung giải quyết các nội dung như: VSMT, giải phóng HLATGT, khai thác TNKS, xe quá khổ, quá tải, họp chợ trái phép,…về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng khẳng định đó là do năng lực của một số cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo từ huyện đến cơ sở có mặt còn hạn chế, chưa bao quát được công việc,…Một số phòng, ngành, địa phương trong công tác tham mưu cho BTV Huyện ủy, UBND huyện chưa đúng, chưa trúng cũng ảnh hưởng đến tiến độ chung của huyện, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền,..

Về nhiệm vụ và giải pháp năm 2018, ngoài những nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong báo cáo, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đã được tỉnh chấp thuận đầu tư; trong đó, cần tập trung một số công trình như: Tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh đi khu di tích lịch sử Lam Kinh; tuyến đường từ quốc lộ 47B đi khu di tích lịch sử Lê Hoàn, khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập 200 doanh nghiệp mới và thu ngân sách nhà nước. Hoàn thành 6 xã về đích nông thôn mới, các xã còn lại phải đạt từ 2 đến 3 tiêu chí trở lên. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đảm bảo vệ sinh ATTP. Triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố đảm bảo kế hoạch. Tổ chức đánh giá nghiêm túc giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổ chức thành công cuộc diễn tập PCLB theo quy mô cấp huyện. Tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư kinh doanh vào địa bàn huyện và công bố quy hoạch đô thị Lam sơn – Sao Vàng đạt đô thị loại IV. Phối hợp tổ chức thành công lễ hội Lam Kinh năm 2018, kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn và 585 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm kết nghĩa giữa hai huyện Thọ Xuân – Quế Sơn đảm bảo an toàn, tiết kiệm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các quy định của UBND tỉnh về: QLNN về TNKS, TTATGT, khắc phục cơ bản tình trạng khai thác cát trái phép; lấn chiếm hành lang ATGT và xử lý xe quá khổ, quá tải.

Về giải pháp tổ chức thực hiện, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; trong năm 2018, xây dựng 1/3 số xã có thương hiệu về hàng hóa hoặc làng nghề theo Quyết định 1760/QĐ-CP của Chính phủ; triển khai xây dựng thương hiệu tập thể bưởi Diễn Bắc Lương và cam Xuân Thành; tổ chức lễ xuống đồng tại xã Xuân Lập gắn với các hoạt động lễ hội khai xuân đầu năm. Thường xuyên gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong SXKD; tăng cường phối hợp với các cơ quan trong việc triển khai thực hiện công tác thu – chi ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm minh những trường hợp chốn thuế, chây ỳ nộp thuế. Phối hợp với các ngành đẩy mạnh các hoạt động y tế, giáo dục, trọng tâm là giảm tải đối với công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa huyện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống tham ô, lãng phí và thực hành tiết kiệm; phấn đấu trong quý I/2018 đưa trung tâm hành chính công đi vào hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trọng tâm là: Việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền giao. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên sâu sát cơ sở; nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đối thoại trực tiếp với nhân dân. Hoàn thành công tác điều động, luân chuyển cán bộ theo kế hoạch đề ra; triển khai nghiêm túc Nghị quyết TW 6; sau đánh giá giữa nhiệm kỳ phải tiến hành thực hiện điều động, luân chuyển một số đồng chí cán bộ yếu kém trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng hoàn chỉnh sắp xếp lại các danh mục dự án đầu tư và hoàn chỉnh báo cáo trình Thường trực Huyện ủy. Giao Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện tiến hành thẩm định các danh mục đầu tư công năm 2018 trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Đăng lúc: 28/11/2017 10:31:32 (GMT+7)

Ngày 24/11/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2018; Kế hoạch đầu tư công năm 2018; bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị gồm có: Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Lãnh đạo UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên – Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, LĐTB và XH, Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Chi cục Thống kê huyện; Chi cục Trưởng chi cục Thuế huyện; Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị BTV Huyện ủy ngày 24/11/2017

Tại hội nghị các đồng chí tham dự đã được nghe dự thảo báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2018; nghe UBND huyện báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2018. Theo đó, năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về tình hình thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai lũ lụt và dịch bệnh diễn ra trên diện rộng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trong huyện. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự hỗ trợ của các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tích cực tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch; 30/31 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; trong đó, có 23 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 07 chỉ tiêu đạt kế hoạch, có 01 chỉ tiêu chưa đánh giá. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; có 10 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Huy động vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách và thành lập mới doanh nghiệp vượt kế hoạch tỉnh giao. Hoạt động văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc từ cơ sở. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; tính kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2017 vẫn còn nhiều những mặt còn tồn tại, hạn chế đó là: Việc triển khai các mô hình được hưởng cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện trong sản xuất nông nghiệp chậm; một số vấn đề bức xúc đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhưng chuyển biến chậm, như: Công tác VSMT, tình trạng họp chợ trái phép, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; cấp giấy chứng nhận QSDĐ,… Tiến độ giải phóng một số mặt bằng thuộc các dự án trên địa bàn chậm; tiến độ thi công một số công trình dự án theo kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM còn chậm,…Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo ở một số địa phương còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp; tình trạng đi xe mô tô, gắn máy không đội mũ bảo hiểm, tai nạn giao thông còn ở mức cao; việc xử lý xe quá khổ, quá tải chưa được triệt để gây bức xúc trong nhân dân,…Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại chưa được quan tâm đúng mức; công tác tham mưu của một số ban, phòng, ngành còn thiếu tính chủ động, hiệu quả chưa cao. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị hiệu quả chưa cao; công tác quy hoạch và phê duyệt quy hoạch cán bộ còn chậm. Việc triển khai Đề án MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác đảm bảo VSMT, không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông còn chung chung, chưa rõ nét,…Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Ban thường vụ Huyện ủy cũng đã thống nhất đề ra 31 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cũng tại hội nghị, các đồng chí tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đồng thời thống nhất cao với kết quả đạt được trong năm 2017, song các đồng chí cũng đi sâu phân tích làm rõ hơn những mặt còn tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất cao với những đánh giá đã đạt được năm 2017 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã được nêu trong báo cáo; song, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn manh thêm, đó là: Năm 2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song huyện Thọ Xuân đã đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chủ động trong phòng chống lụt bão, nhất là cơn bão số 10 và ATNĐ gây ra, không để xảy ra làm chết người, vỡ đê được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, các cấp đánh giá cao. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; huyện đã tập trung làm việc với các doanh nghiệp về vốn và chấp thuận chủ trương đầu tư; thành lập mới doanh nghiệp đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao. Hoạt động văn hóa có nhiều khởi sắc; tỷ lệ người dân tham gia BHYT; công tác xây dựng trường chuẩn, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt cao; quốc phòng – an ninh được giữ vững, không để xảy ra tình trạng đột xuất bất ngờ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; đã xây dựng và hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ theo quy định; công tác kiểm tra giám sát được tiến hành đúng quy định; hệ thống dân vận đã chủ động nắm bắt tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời tình hình ở cơ sở; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết của cấp ủy giao, tích cực vận động đoàn viên, hội viên thành lập doanh nghiệp; nhiều mô hình điển hình trong phát triển kinh tế của đoàn viên, hội viên được phát huy được các ngành cấp tỉnh đánh giá cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai một số mô hình theo chương trình của tỉnh, của huyện hiệu quả chưa cao, nguồn vốn giải ngân chậm; lúng túng trong tham mưu cho BTV Huyện ủy, UBND huyện trong công tác tích tụ ruộng đất. Hoạt động của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; nhiều hộ gia đình có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp nhưng chưa phối hợp với cấp ủy, chính quyền để thành lập doanh nghiệp mới; thu ngân sách trên một số sắc thuế chưa cao; số hộ nộp thuế so với số hộ SXKD còn chênh lệch lớn. Công tác GPMB còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, chậm so với tiến độ đề ra nên không đáp ứng được yêu cầu so với chủ đầu tư, nhất là ở một số mặt bằng còn để xảy ra sai phạm trong quyết toán. Quản lý nhà nước về đất đai, TNKS còn bộc lộ nhiều bất cập. Chưa có biện pháp hữu hiệu để phối hợp với các ngành cấp tỉnh nhằm giảm tải Bệnh viện Đa khoa huyện. Công tác bố trí cán bộ ở các trường học chậm làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học. ANNT, ANTG còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp; TNGT còn ở mức cao; tình trạng họp chợ trái phép, xe quá khổ quá tải mặc dù đã tập trung chỉ đạo nhưng chưa gải quyết triệt để gây dư luận không tốt trong nhân dân. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có mặt còn hình thức, nhất là những nội dung đăng ký, học tập và làm theo của cán bộ chủ chốt; một số địa phương, ban, phòng, ngành chưa tập trung giải quyết các nội dung như: VSMT, giải phóng HLATGT, khai thác TNKS, xe quá khổ, quá tải, họp chợ trái phép,…về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng khẳng định đó là do năng lực của một số cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo từ huyện đến cơ sở có mặt còn hạn chế, chưa bao quát được công việc,…Một số phòng, ngành, địa phương trong công tác tham mưu cho BTV Huyện ủy, UBND huyện chưa đúng, chưa trúng cũng ảnh hưởng đến tiến độ chung của huyện, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền,..

Về nhiệm vụ và giải pháp năm 2018, ngoài những nhiệm vụ giải pháp đã được nêu trong báo cáo, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đã được tỉnh chấp thuận đầu tư; trong đó, cần tập trung một số công trình như: Tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh đi khu di tích lịch sử Lam Kinh; tuyến đường từ quốc lộ 47B đi khu di tích lịch sử Lê Hoàn, khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường và khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập 200 doanh nghiệp mới và thu ngân sách nhà nước. Hoàn thành 6 xã về đích nông thôn mới, các xã còn lại phải đạt từ 2 đến 3 tiêu chí trở lên. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đảm bảo vệ sinh ATTP. Triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố đảm bảo kế hoạch. Tổ chức đánh giá nghiêm túc giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tổ chức thành công cuộc diễn tập PCLB theo quy mô cấp huyện. Tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư kinh doanh vào địa bàn huyện và công bố quy hoạch đô thị Lam sơn – Sao Vàng đạt đô thị loại IV. Phối hợp tổ chức thành công lễ hội Lam Kinh năm 2018, kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn và 585 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm kết nghĩa giữa hai huyện Thọ Xuân – Quế Sơn đảm bảo an toàn, tiết kiệm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các quy định của UBND tỉnh về: QLNN về TNKS, TTATGT, khắc phục cơ bản tình trạng khai thác cát trái phép; lấn chiếm hành lang ATGT và xử lý xe quá khổ, quá tải.

Về giải pháp tổ chức thực hiện, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; trong năm 2018, xây dựng 1/3 số xã có thương hiệu về hàng hóa hoặc làng nghề theo Quyết định 1760/QĐ-CP của Chính phủ; triển khai xây dựng thương hiệu tập thể bưởi Diễn Bắc Lương và cam Xuân Thành; tổ chức lễ xuống đồng tại xã Xuân Lập gắn với các hoạt động lễ hội khai xuân đầu năm. Thường xuyên gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong SXKD; tăng cường phối hợp với các cơ quan trong việc triển khai thực hiện công tác thu – chi ngân sách nhà nước; xử lý nghiêm minh những trường hợp chốn thuế, chây ỳ nộp thuế. Phối hợp với các ngành đẩy mạnh các hoạt động y tế, giáo dục, trọng tâm là giảm tải đối với công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa huyện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống tham ô, lãng phí và thực hành tiết kiệm; phấn đấu trong quý I/2018 đưa trung tâm hành chính công đi vào hoạt động. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trọng tâm là: Việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền giao. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; Huyện ủy viên phụ trách các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên sâu sát cơ sở; nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đối thoại trực tiếp với nhân dân. Hoàn thành công tác điều động, luân chuyển cán bộ theo kế hoạch đề ra; triển khai nghiêm túc Nghị quyết TW 6; sau đánh giá giữa nhiệm kỳ phải tiến hành thực hiện điều động, luân chuyển một số đồng chí cán bộ yếu kém trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Đối với Kế hoạch đầu tư công năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế - Hạ tầng hoàn chỉnh sắp xếp lại các danh mục dự án đầu tư và hoàn chỉnh báo cáo trình Thường trực Huyện ủy. Giao Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện tiến hành thẩm định các danh mục đầu tư công năm 2018 trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bàn và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân