Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
75
Hôm qua:
991
Tuần này:
5667
Tháng này:
21455
Tất cả:
1012496

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18

Ngày 08/10/2019 17:36:27

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2019, ngày 8/10/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hàng Đảng bộ huyện lần thứ 18 để nghe, thảo luạn, thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 26; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; trưởng, phó ban của HĐND huyện; trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê; Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Phạm Mai Anh, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân toàn huyện, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH đảm bảo QP – AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt kết quả tích cực, các chương trình trọng tâm và khâu đột phá được triển khai, thực hiện đồng bộ, nổi bật là cơ cấu giá trị sản xuất có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, sản lượng lương thực có hạt đạt 121 nghìn tấn, tăng 10,5% kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, sau nhiều nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, ngày 24/9/2019, huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận đạt huyện NTM.

Các đại biểu dự hội nghị

Giá trị xuất khẩu đạt 7,1 triệu USD= 118% kế hoạch; huy động vốn đầu tư phát triển đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng đã thành lập mới 164 doanh nghiệp, đạt 91,1% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 304 tỷ đồng, đạt 85% dự toán huyện giao. Các ngành công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá; Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, công tác phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú tọng; khối địa đoàn kết toàn dân được tăng cường. Hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện luôn đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế đó là: Việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình kế hoạch năm 2019 còn chậm nhất là việc xây dựng mỗi xã một sản phẩm, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí NTM và xây dựng xã NTM nâng cao; Công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại 1 số địa phương thiếu nghiêm túc. Mặc dù đã được chỉ đạo quyết liệt nhưng tiến độ thi công tại 1 số công trình, dự án chậm. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản có lúc chưa chặt chẽ. Chất lượng giáo dục đại trà còn hạn chế. Triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh ATTP còn lúng túng, chưa tạo được chuyển biến tích cực trong thực tiễn. Một số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở cơ ở chưa được nắm bắt kịp thời; Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có nhiều nhân tố gây mất ổn định và phức tạp; Một số vụ việc của công dân chưa được giải quyết dứt điểm, còn đơn thư gửi nhiều nơi, vượt cấp. Công tác tham mưu cho BTV Huyện ủy, UBND huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án theo chương trình công tác còn chậm, chất lượng thấp. Sự phối hợp giữa các ban, phòng, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong thực hiện 1 số nhiệm vụ thiếu chặt chẽ, còn đùn đẩy. Tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm, thái độ đối với người dân đến giao dịch công việc còn có biểu hiện quan liêu không tập trung trong thực hiện nhiệm vụ nhất là tại các xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập.

Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng thảo luận tại hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019. Đồng thời làm rõ hơn kết quả đã đạt được, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách nhà nước, các chương trình đầu tư phát triển, về giải phóng mặt bằng, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, xây dựng NTM nâng cao, vệ sinh môi trường, ATTP .....đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Các đề xuất kiến nghị đã được Thường trực Huyện ủy trực tiếp giải trình, làm rõ và định hướng khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc hội nghị
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019. Về những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy cho rằng có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là do vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ban, phòng, ngành, địa phương thiếu sâu sát, không phân công cụ thể với nhiệm vụ được giao. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban, phòng, ngành, địa phương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ còn nể nang, năng lực hạn chế, thiếu linh hoạt, sáng tạo. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo báo cáo nêu, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Bí thư các chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát lại nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện, cùng với tập thể phân công, giao nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành. Đối với lĩnh vực sản xuất, tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương gieo trồng các cây màu vụ đông đảm bảo kế hoạch; đẩy mạnh triển khai kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2019- 2020; kế hoạch tích tụ ruộng đất và xây dựng mỗi xã một sản phẩm hàng hóa. Quan tâm công tác PCTT. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao theo kế hoạch. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2019; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn. Về thu ngân sách nhà nước, Đ/c Bí thư Huyện ủy đề nghị, tập trung chỉ đạo thu đạt tỷ lệ cao nhất, chống thất thu; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả các nguồn chi và đầu tư cho phát triển. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về công tác vệ sinh môi trường.

Các đại biểu dự hội nghị

Về các hoạt động văn hóa- xã hội, quan tâm chỉ đạo công tác vệ sinh ATTP, xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP, thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến năm 2025; Nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn trong các cấp học. Quan tâm đảm bảo chế độ chính sách cho người có công. Về quốc phòng- an ninh, chủ động đấu mối, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. CA huyện tham mưu làm tốt công tác quản lý hành lang ATGT, thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm Luật Giao thông, trọng tâm là xe quá khổ, quá tải trọng, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong nhân dân. Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm trong điều hành quản lý, giao việc cụ thể cho từng bộ phận có thời gian hoàn thành cũng như đánh giá chất lượng thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18

Đăng lúc: 08/10/2019 17:36:27 (GMT+7)

Thực hiện chương trình công tác tháng 10/2019, ngày 8/10/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hàng Đảng bộ huyện lần thứ 18 để nghe, thảo luạn, thông qua các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện, xã 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 26; Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; trưởng, phó ban của HĐND huyện; trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê; Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Phạm Mai Anh, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân toàn huyện, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH đảm bảo QP – AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt kết quả tích cực, các chương trình trọng tâm và khâu đột phá được triển khai, thực hiện đồng bộ, nổi bật là cơ cấu giá trị sản xuất có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, sản lượng lương thực có hạt đạt 121 nghìn tấn, tăng 10,5% kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, sau nhiều nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, ngày 24/9/2019, huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận đạt huyện NTM.

Các đại biểu dự hội nghị

Giá trị xuất khẩu đạt 7,1 triệu USD= 118% kế hoạch; huy động vốn đầu tư phát triển đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng. Trong 9 tháng đã thành lập mới 164 doanh nghiệp, đạt 91,1% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 304 tỷ đồng, đạt 85% dự toán huyện giao. Các ngành công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá; Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, công tác phát triển đô thị tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú tọng; khối địa đoàn kết toàn dân được tăng cường. Hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện luôn đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế đó là: Việc tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình kế hoạch năm 2019 còn chậm nhất là việc xây dựng mỗi xã một sản phẩm, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí NTM và xây dựng xã NTM nâng cao; Công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại 1 số địa phương thiếu nghiêm túc. Mặc dù đã được chỉ đạo quyết liệt nhưng tiến độ thi công tại 1 số công trình, dự án chậm. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản có lúc chưa chặt chẽ. Chất lượng giáo dục đại trà còn hạn chế. Triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh ATTP còn lúng túng, chưa tạo được chuyển biến tích cực trong thực tiễn. Một số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở cơ ở chưa được nắm bắt kịp thời; Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có nhiều nhân tố gây mất ổn định và phức tạp; Một số vụ việc của công dân chưa được giải quyết dứt điểm, còn đơn thư gửi nhiều nơi, vượt cấp. Công tác tham mưu cho BTV Huyện ủy, UBND huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án theo chương trình công tác còn chậm, chất lượng thấp. Sự phối hợp giữa các ban, phòng, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong thực hiện 1 số nhiệm vụ thiếu chặt chẽ, còn đùn đẩy. Tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị chưa nghiêm, thái độ đối với người dân đến giao dịch công việc còn có biểu hiện quan liêu không tập trung trong thực hiện nhiệm vụ nhất là tại các xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập.

Đồng chí Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng thảo luận tại hội nghị

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019. Đồng thời làm rõ hơn kết quả đã đạt được, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách nhà nước, các chương trình đầu tư phát triển, về giải phóng mặt bằng, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, xây dựng NTM nâng cao, vệ sinh môi trường, ATTP .....đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Các đề xuất kiến nghị đã được Thường trực Huyện ủy trực tiếp giải trình, làm rõ và định hướng khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc hội nghị
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019. Về những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Huyện ủy cho rằng có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là do vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ban, phòng, ngành, địa phương thiếu sâu sát, không phân công cụ thể với nhiệm vụ được giao. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban, phòng, ngành, địa phương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ còn nể nang, năng lực hạn chế, thiếu linh hoạt, sáng tạo. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo báo cáo nêu, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Bí thư các chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm rà soát lại nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện, cùng với tập thể phân công, giao nhiệm vụ cụ thể và thời gian hoàn thành. Đối với lĩnh vực sản xuất, tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương gieo trồng các cây màu vụ đông đảm bảo kế hoạch; đẩy mạnh triển khai kế hoạch tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2019- 2020; kế hoạch tích tụ ruộng đất và xây dựng mỗi xã một sản phẩm hàng hóa. Quan tâm công tác PCTT. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao theo kế hoạch. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2019; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn. Về thu ngân sách nhà nước, Đ/c Bí thư Huyện ủy đề nghị, tập trung chỉ đạo thu đạt tỷ lệ cao nhất, chống thất thu; quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả các nguồn chi và đầu tư cho phát triển. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về công tác vệ sinh môi trường.

Các đại biểu dự hội nghị

Về các hoạt động văn hóa- xã hội, quan tâm chỉ đạo công tác vệ sinh ATTP, xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP, thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến năm 2025; Nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn trong các cấp học. Quan tâm đảm bảo chế độ chính sách cho người có công. Về quốc phòng- an ninh, chủ động đấu mối, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. CA huyện tham mưu làm tốt công tác quản lý hành lang ATGT, thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, xử lý vi phạm Luật Giao thông, trọng tâm là xe quá khổ, quá tải trọng, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong nhân dân. Với tinh thần đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao trách nhiệm trong điều hành quản lý, giao việc cụ thể cho từng bộ phận có thời gian hoàn thành cũng như đánh giá chất lượng thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân