Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

HĐND huyện Thọ Xuân : Kỳ họp bất thường bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 15/01/2020 17:36:24

Chiều 15/1/2020, HĐND huyện Thọ Xuân đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, đã thông qua tờ trình của Chủ tịch UBND huyện đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Lê Huy Hoàng do nghỉ chế độ BHXH; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021; Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện trình HĐND huyện về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu HĐND huyện Thọ Xuân đã tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Kết quả, ông Lý Đình Sỹ, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 100%. HĐND huyện Thọ Xuân đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung này.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy UBND huyện tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

HĐND huyện Thọ Xuân : Kỳ họp bất thường bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đăng lúc: 15/01/2020 17:36:24 (GMT+7)

Chiều 15/1/2020, HĐND huyện Thọ Xuân đã tổ chức kỳ họp bất thường bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía huyện có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, đã thông qua tờ trình của Chủ tịch UBND huyện đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Lê Huy Hoàng do nghỉ chế độ BHXH; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021; Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc giới thiệu nhân sự ứng cử bầu Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện trình HĐND huyện về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu HĐND huyện Thọ Xuân đã tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện theo quy định.

Kết quả, ông Lý Đình Sỹ, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 100%. HĐND huyện Thọ Xuân đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung này.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy UBND huyện tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân