Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với BCH Đảng bộ xã Xuân Lập về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 12/02/2020 16:24:05

Sáng 12/2/2020, Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Xuân Lập về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Lập đã báo công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Theo báo cáo, Đảng bộ xã Xuân Lập hiện có 15 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ trường học. Thực hiện kế hoạch số 236, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 1010, ngày 21/01/2020 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy xã Xuân Lập thành lập tiểu ban nhân sự, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện các bước quy trình ban hành kèm theo Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII. Đến nay, các chi bộ trong xã đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, kết quả đã bầu 145 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị gửi đến các chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến trong chương trình Đại hội và xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt địa phương, cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu tại địa phương cùng toàn thể BCH Đảng bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức. Hiện nay, tình hình bộ máy, cán bộ cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp trên, của BCH Đảng bộ; tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên, nhân dân ổn định. Công tác chuẩn bị các điều kiện khác cũng đã được chuẩn bị theo quy định để tiến hành tổ chức Đại hội điểm cấp xã theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lập lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh trong thời gian qua, đặc biệt là xây dựng thành công xã nông thôn mới; Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là khu di tích Quốc gia đặc biệt. Đến nay với sự tập trung cao, xã đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội cấp chi bộ và chuẩn bị tốt các bước để chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm cấp xã đối với đơn vị hành chính cấp xã mới thực hiện sáp nhập.

Đối với hệ thống văn kiện trình Đại hội cần tập trung chuẩn bị đầy đủ, đúng theo kế hoạch, đặc biệt đối với báo cáo chính trị tập trung đánh giá khái quát kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, về định hướng nhiệm kỳ 2020-2025, cần chú trọng tập trung đẩy mạnh phát triển quy hoạch vùng, thực hiện chương trình phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nêu bật thành quả đạt được về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh giai đoạn 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Tập trung chuẩn bị các điều kiện lễ tân, khánh tiết, phục vụ... đảm bảo quy định góp phần tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo thời gian quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với BCH Đảng bộ xã Xuân Lập về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 12/02/2020 16:24:05 (GMT+7)

Sáng 12/2/2020, Đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Xuân Lập về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Lập đã báo công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Theo báo cáo, Đảng bộ xã Xuân Lập hiện có 15 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ trường học. Thực hiện kế hoạch số 236, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 1010, ngày 21/01/2020 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy xã Xuân Lập thành lập tiểu ban nhân sự, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện các bước quy trình ban hành kèm theo Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII. Đến nay, các chi bộ trong xã đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, kết quả đã bầu 145 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị gửi đến các chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến trong chương trình Đại hội và xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt địa phương, cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu tại địa phương cùng toàn thể BCH Đảng bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức. Hiện nay, tình hình bộ máy, cán bộ cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp trên, của BCH Đảng bộ; tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên, nhân dân ổn định. Công tác chuẩn bị các điều kiện khác cũng đã được chuẩn bị theo quy định để tiến hành tổ chức Đại hội điểm cấp xã theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lập lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh trong thời gian qua, đặc biệt là xây dựng thành công xã nông thôn mới; Đền thờ Lê Hoàn được công nhận là khu di tích Quốc gia đặc biệt. Đến nay với sự tập trung cao, xã đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội cấp chi bộ và chuẩn bị tốt các bước để chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm cấp xã đối với đơn vị hành chính cấp xã mới thực hiện sáp nhập.

Đối với hệ thống văn kiện trình Đại hội cần tập trung chuẩn bị đầy đủ, đúng theo kế hoạch, đặc biệt đối với báo cáo chính trị tập trung đánh giá khái quát kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, về định hướng nhiệm kỳ 2020-2025, cần chú trọng tập trung đẩy mạnh phát triển quy hoạch vùng, thực hiện chương trình phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nêu bật thành quả đạt được về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh giai đoạn 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Tập trung chuẩn bị các điều kiện lễ tân, khánh tiết, phục vụ... đảm bảo quy định góp phần tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo thời gian quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân