Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với BCH Đảng bộ xã Thọ Lâm về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13/02/2020 16:16:19

Sáng 13/02/2020, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Thọ Lâm công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBD Chính trị huyện, Lê Thị Lan Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Lâm.

Đảng bộ xã Thọ Lâm hiện có 14 chi bộ, thực hiện kế hoạch số 236, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 1010, ngày 21/01/2020 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy xã Thọ Lâm thành lập tiểu ban nhân sự, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện các bước quy trình ban hành kèm theo Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII. Đến nay, các chi bộ trong xã đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, kết quả đã bầu 146 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị gửi đến các chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến trong chương trình Đại hội và xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt địa phương cùng toàn thể BCH Đảng bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức. Hiện nay, tình hình bộ máy, cán bộ cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp trên, của BCH Đảng bộ; tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên, nhân dân ổn định. Công tác chuẩn bị các điều kiện khác cũng đã được chuẩn bị theo quy định để tiến hành tổ chức Đại hội điểm cấp xã theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thọ Lâm lần thứ 31, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh trong thời gian qua, đặc biệt là xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Đối với văn kiện Đại hội phải chuẩn bị đủ về danh mục, chuẩn mực về nội dung và hình thức. Báo cáo chính trị bám sát đề cương hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Nghiên cứu kỹ chủ đề Đại hội sát đúng với tình hình thực tiễn hiện nay. Đánh giá cụ thể kết quả các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được trong nhiệm kỳ chỉ ra nguyên nhân. Về định hướng phát triển trong nhiệm kỳ, tập thể BCH cần tập trung thảo luận kỹ lưỡng, xác định rõ tiềm năng, lợi thế từ đó đề ra các chỉ tiêu phù hợp mang tính đột phá. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nêu bật thành quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh giai đoạn 2015-2020; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện lễ tân, khánh tiết, phục vụ... đảm bảo quy định góp phần tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo thời gian quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với BCH Đảng bộ xã Thọ Lâm về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 13/02/2020 16:16:19 (GMT+7)

Sáng 13/02/2020, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Thọ Lâm công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Văn Tiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTBD Chính trị huyện, Lê Thị Lan Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Lâm.

Đảng bộ xã Thọ Lâm hiện có 14 chi bộ, thực hiện kế hoạch số 236, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 1010, ngày 21/01/2020 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy xã Thọ Lâm thành lập tiểu ban nhân sự, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện các bước quy trình ban hành kèm theo Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII. Đến nay, các chi bộ trong xã đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, kết quả đã bầu 146 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị gửi đến các chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến trong chương trình Đại hội và xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt địa phương cùng toàn thể BCH Đảng bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức. Hiện nay, tình hình bộ máy, cán bộ cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp trên, của BCH Đảng bộ; tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên, nhân dân ổn định. Công tác chuẩn bị các điều kiện khác cũng đã được chuẩn bị theo quy định để tiến hành tổ chức Đại hội điểm cấp xã theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thọ Lâm lần thứ 31, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh trong thời gian qua, đặc biệt là xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Đối với văn kiện Đại hội phải chuẩn bị đủ về danh mục, chuẩn mực về nội dung và hình thức. Báo cáo chính trị bám sát đề cương hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Nghiên cứu kỹ chủ đề Đại hội sát đúng với tình hình thực tiễn hiện nay. Đánh giá cụ thể kết quả các chỉ tiêu đạt được, chưa đạt được trong nhiệm kỳ chỉ ra nguyên nhân. Về định hướng phát triển trong nhiệm kỳ, tập thể BCH cần tập trung thảo luận kỹ lưỡng, xác định rõ tiềm năng, lợi thế từ đó đề ra các chỉ tiêu phù hợp mang tính đột phá. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nêu bật thành quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh giai đoạn 2015-2020; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện lễ tân, khánh tiết, phục vụ... đảm bảo quy định góp phần tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo thời gian quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân