Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
97
Hôm qua:
1316
Tuần này:
6311
Tháng này:
26998
Tất cả:
570406

Đồng chí Lê Đình Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Xuân Thiên về tình hình, tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày 21/03/2018 15:03:42

Sáng 20/3/2018, đồng chí Lê Đình Hải- PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ Chương trình PTNN và xây dựng NTM huyện đã làm việc với xã Xuân Thiên về tình hình, tiến độ chương trình xây dựng NTM. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng cụm I; Nguyễn Xuân Hải- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lê Thị Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ xã Xuân Thiên hoàn thành nông thôn mới năm 2018; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBMT Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội hội xã Xuân Thiên.

Đ/c Lê Đình Hải- PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại hội nghị thay mặt Đảng ủy, UBND xã đồng chí Nguyễn Duy Đào, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng NTM xã Xuân Thiên đến thời điểm hiện nay. Theo đó, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xã Xuân Thiên đã chủ động, tích cực phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, đồng thời ban hành Nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân địa phương triển khai tổ chức thực hiện. Với sự nổ lực, tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp của Đảng bộ, chính quyền và sự vào cuộc quyết liệt của nhân dân xã Xuân Thiên trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nên trong xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động lập quy hoạch và xây dựng trụ sở tại vị trí mới; tổ chức rà soát đánh giá các tiêu chí và xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thành các tiêu chí còn lại. Kết quả, theo đánh giá hiện nay xã Xuân Thiên đã hoàn thành 12/19 tiêu chí, gồm: Thủy lợi, Điện, Cơ sở hạ tầng nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng – an ninh; bên cạnh đó, vẫn còn 07 tiêu chí chưa đạt, đó là: Quy hoạch, Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Y tế, Môi trường.

Tại buổi làm việc các đồng chí thành viên tổ công tác đã phát biểu ý kiến nêu lên những mặt thuận lợi, khó khăn, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm giúp xã Xuân Thiên tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí và về đích trong năm 2018, như: Đảng ủy, UBND xã, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thiên phải đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên BCĐ; phát huy vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân để mọi người dân chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo về đích theo đúng kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Hải- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ Chương trình PTNN và xây dựng NTM huyện đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự vào cuộc của người dân xã Xuân Thiên những năm qua trong xây dựng nông thôn mới nên đã có nhiều chuyển biến tích cực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đồng thời yêu cầu xã Xuân Thiên thực hiện nghiêm túc ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên tổ công tác tại buổi làm việc. Trong đó, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, chưa quyết tâm, quyết liệt, còn lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Tư tưởng ngại va chạm, chậm đổi mới, hiện tượng né tránh, sức ỳ của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ nên hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyển biến chậm. Chưa tập trung nâng cao các tiêu chí đã đạt; các tiêu chí chưa đạt thì không xây dựng kế hoạch, lộ trình để triển khai thực hiện. Việc phân công trách nhiệm cho các thành viên BCĐ thiếu rõ ràng, mang tính đối phó và thiếu kiểm tra, đôn đốc. Sự phối hợp với các phòng, ngành cấp huyện không thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa thực sự sâu rộng, chưa tạo phong trào và sức lan tỏa trong nhân dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để xã Xuân Thiên hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Xuân Thiên thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với xã Xuân Thiên, ngày 18/10/2016 về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, quyết tâm cao hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Phải nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; hàng tuần đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tổ chức giao ban nắm bắt tình hình trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM, có biểu dương, khuyến khích đối với những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phê bình những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, đồng thời tập trung tuyên truyền nhưng phải cụ thể, sát với các tiêu chí liên quan đến người dân và phải được triển khai sâu rộng từ xã đến thôn. Giao Đảng ủy thành lập Ban tuyên truyền của xã, do đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm trưởng ban, thành viên là Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể. Phân công ban tuyên truyền thành các tổ phụ trách các thôn, lấy công tác vận động là chính; trong đó, tập trung tuyên truyên về công tác cải tạo, chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường, cải tạo nâng cấp các công trình vệ sinh, BHYT, hộ nghèo,... Qua đó, biểu dương các gia đình, cá nhân làm tốt thông qua các cuộc họp, hệ thống truyền thanh của xã nhằm khích lệ tinh thần người dân tham gia xây dựng NTM; thời gian hoàn thành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền xong trước ngày 31/3/2018.

UBND xã chủ trì phối hợp với Văn phòng điều phối NTM huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Giáo dục - Đào tạo, Y tế và các phòng, ngành liên quan rà soát, đánh giá lại tiêu chí cụ thể trên cơ sở quy định bộ tiêu chí NTM của tỉnh. Xác định các công trình cần đầu tư, từ đó cân đối nguồn vốn và lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành trước 31/3/2018. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tiêu chí NTM cho cán bộ chỉ đạo từ xã đến thôn; giao Văn phòng điều phối NTM huyện tăng cường cung cấp tài liệu liên quan, phối hợp với xã tổ chức tập huấn, thời gian hoàn thành trước 15/4/2018.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã phân công rõ trách nhiệm, cụ thể đến từng tiêu chí đối với từng đồng chí được phân công phụ trách các tiêu chí đến từng thôn, gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác thi đua của năm, mời đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, trưởng cụm I, phụ trách xã Xuân Thiên dự và chỉ đạo hội nghị phân công. Đối với các đồng chí ở xã được phân công phụ trách các tiêu chí phải chủ động đấu mối phối hợp với các phòng, ngành theo các tiêu chí đã được hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như việc hoàn thiện hồ sơ đảm bảo quy định.

Về huy động nguồn lực, UBND xã Xuân Thiên căn cứ quyết định của huyện về phê duyệt vị trí đấu giá cấp quyền sử dụng đất, chủ động phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên- Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đấu giá cấp quyền sử dụng đất tạo nguồn thu. Về huy động nguồn lực, địa phương thành lập Ban vận động do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, thành viên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, bí thư chi bộ các thôn xây dựng kế hoạch kêu gọi con, em xa quê đóng góp xây dựng NTM. Việc huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia xây dựng NTM phải tuân thủ theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quy định của tỉnh, của huyện và phù hợp với thu nhập của người dân. Việc họp dân phải có tối thiểu 2/3 số hộ trong thôn tham dự, đảm bảo dân chủ, công khai ở từng thôn, tuyệt đối không được huy động quá sức dân. Riêng tổ chức họp dân để huy động nguồn lực thì đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phải tham dự, mời Phòng Tài chính- Kế hoạch, MTTQ và các đoàn thể huyện cùng tham dự.

Về xây dựng cơ bản, phải tuân thủ đảm bảo trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ, đặc biệt là các công trình sử dụng nguồn lực của nhân dân.

Về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự nông thôn và sớm giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xã phải chủ động giải quyết tốt tình hình không được để đơn thư vượt cấp và xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Hàng tuần đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM phải tổ chức giao ban, đánh giá nắm tình hình tiến độ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, có ghi biên bản giao ban và báo cáo đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiểm tra hàng tuần.

Đối với các tiêu chí đã hoàn thành, tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời cũng cố, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, xong trước ngày 20/5/2018. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành, giao Văn phòng điều phối NTM chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Thiên rà soát, đánh giá lại các tiêu chí chưa đạt để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành trước 25/3/2018.

Về kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí: Đối với tiêu chí Quy hoạch, giao cho phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Thiên tổ chức thực hiện công khai quy hoạch, công khai cắm mốc theo quy hoạch của xã tại các nhà văn hóa thôn và xây dựng ban hành quy chế quản lý quy hoạch chung của xã để tổ chức thực hiện. Đồng thời rà soát, kiểm tra cắm mốc và quản lý mốc theo quy hoạch đã được phê duyệt, thời gian hoàn thành trong tháng 4/2018. Đối với tiêu chí giao thông, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch, Ban QLDA huyện hướng dẫn UBND xã Xuân Thiên tổ chức rà soát các tuyến đường trục thôn, liên thôn, đường nội đồng, phân loại chính xác theo quy hoạch để lập dự toán, cân đối nguồn vốn để tổ chức thực hiện, hoàn thành xong trước 31/3/2018 và hoàn thành tiêu chí Giao thông trong tháng 9/2018. Về tiêu chí trường học, phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với phòng TC – KH, KT – HT và UBND xã Xuân Thiên rà soát tính toán để đề xuất phương án xây dựng đảm bảo có 2/3 số trường đạt chuẩn Quốc gia, hoàn thành xong trước 25/3/2018. Về cơ sở vật chất văn hóa, UBND xã Xuân Thiên làm việc với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công sở xã, giao phòng KT – HT chủ trì phối hợp với phòng TC – KH đấu mối với các sở, ngành cấp tỉnh để đảm bảo nguồn vốn thi công các công trình, hoàn thành xong trong quý III/2018. Đối với việc xây dựng nâng cấp sân vận động, giao phòng Văn hóa và Thông tin khảo sát đề xuất phương án, hoàn thành xong trong tháng 5/2018. Về tiêu chí nhà ở khu dân cư, giao phòng Kinh tế- Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng Lao động- TBXH phối hợp với xã Xuân Thiên, rà soát lại nhà ở đối với các hộ, đặc biệt là các hộ đang ở nhà tạm bợ, trên cơ sở đó phối hợp với các tổ chức đoàn thể để kêu gọi các tập thể, cá nhân hỗ trợ cho các hộ xây dựng nhà ở mới. Về tiêu chí thu nhập, giao Chi cục Thống kê phối hợp với UBND xã Xuân Thiên tính toán lại thật chính xác thu nhập của xã Xuân Thiên; phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, chỉ đạo xã Xuân Thiên tính toán, chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác của Xuân Thiên tạo thu nhập cho người dân ổn định, gắn với triển khai thực hiện vùng Mía nguyên liệu với triển khai xây dựng HTX kiểu mới; phòng Lao động -TBXH chủ trì phối hợp với xã Xuân Thiên mở các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp gắn với nhu cầu sử dụng lao động của địa phương để tăng thu nhập cho người dân. Về tiêu chí Y tế, giao phòng Y tế chủ trì phối hợp với UBND xã Xuân Thiên triển khai thực hiện xong trong tháng 5/2018, đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Y tế trong 6 tháng đầu năm 2018. Về BHYT, Chi Cục Thông kế xác định chính xác số dân tại địa phương để tập trung phát triển BHYT, giao đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân trực tiếp chỉ đạo hoàn thành tiêu chí BHYT trong 6 tháng đầu năm 2018. Về tiêu chí Môi trường và ATTP, giao phòng Tài nguyên- Môi trường rà soát lại các hộ sản xuất kinh doanh thực hiện cam kết đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Về tiêu chí Quốc phòng- An ninh, giao Đảng ủy xã Xuân Thiên, thành lập tổ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tại địa phương, tuyệt đối không được để đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Về phân công nhiệm vụ đối với các thành viên tổ công tác theo dõi, giúp đỡ xã Xuân Thiên hoàn thành nông thôn mới năm 2018. Giao đồng chí Thái Xuân Cường- Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Tổ phó tổ công tác chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp toàn diện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thiên, đồng thời phụ trách các tiêu chí liên quan đến xây dựng hệ thống chính trị, Quốc phòng- An ninh, hàng tháng tổng hợp tình hình tổ chức giao ban tổ công tác; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Tổ phó Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các tiêu chí liên quan đến văn hóa – xã hội, thông tin truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, đào tạo, việc làm; đồng chí Lê Thị Hạnh- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, thành viên tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các tiêu chí môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng chí Lê Văn Duyệt- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các tiêu chí thuộc lĩnh vực kinh tế; đồng chí Phan Thanh Dũng- Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, phát động và duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào sáng Chủ nhật hàng tuần; đồng chí Đỗ Văn Triệu- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Thiên thực hiện pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội trong huy động nguồn lực xây dựng NTM tại xã Xuân Thiên; đồng chí Lê Văn Lực- Trưởng Đài Truyền thanh huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Thiên xây dựng cơ quan, công sở xã Xuân Thiên đạt chuẩn cơ quan văn hóa; đồng chí Hoàng Thị Hồng- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN Xuân Thiên xây dựng đường hoa phụ nữ ở các tuyến đường; đồng chí Lê Như Quang- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện hướng dẫn xã Xuân Thiên về cung ứng vật tư nông nghiệp, xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ, vệ sinh môi trường, ATTP; đồng chí Lê Thanh Bình- Phó Chủ tịch Hội CCB huyện hướng dẫn Hội CCB xã Xuân Thiên xây dựng và duy trì các đoạn đường tự quản về VSMT, xây dựng các tuyến đường CCB tự quản.

Đối với các thành viên tổ công tác, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị, căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát, theo dõi, hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí do phòng, ngành mình phụ trách, chủ động đấu mối với các sở, ngành cấp tỉnh tổ chức thẩm định và báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giúp xã Xuân Thiên hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch. Về quy định báo cáo và giao ban, hàng tháng UBND xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND, UBND) vào trước ngày 25 hàng tháng; thành viên Tổ công tác hàng tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ do phòng, ngành mình phụ trách về Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện để tổng hợp, định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Giao Văn phòng HĐND, UBND phối hợp với Văn phòng NTM huyện và UBND xã Xuân Thiên hoàn thiện nội dung phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành từng tiêu chí báo cáo tổ trưởng tổ công tác để theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện để xã Xuân Thiên hoàn thành nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân

Đồng chí Lê Đình Hải – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với xã Xuân Thiên về tình hình, tiến độ xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 21/03/2018 15:03:42 (GMT+7)

Sáng 20/3/2018, đồng chí Lê Đình Hải- PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ Chương trình PTNN và xây dựng NTM huyện đã làm việc với xã Xuân Thiên về tình hình, tiến độ chương trình xây dựng NTM. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng cụm I; Nguyễn Xuân Hải- Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Lê Thị Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ xã Xuân Thiên hoàn thành nông thôn mới năm 2018; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBMT Tổ quốc và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội hội xã Xuân Thiên.

Đ/c Lê Đình Hải- PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Tại hội nghị thay mặt Đảng ủy, UBND xã đồng chí Nguyễn Duy Đào, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã báo cáo tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng NTM xã Xuân Thiên đến thời điểm hiện nay. Theo đó, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xã Xuân Thiên đã chủ động, tích cực phối hợp với các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, đồng thời ban hành Nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để chỉ đạo và hướng dẫn nhân dân địa phương triển khai tổ chức thực hiện. Với sự nổ lực, tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp của Đảng bộ, chính quyền và sự vào cuộc quyết liệt của nhân dân xã Xuân Thiên trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nên trong xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động lập quy hoạch và xây dựng trụ sở tại vị trí mới; tổ chức rà soát đánh giá các tiêu chí và xây dựng kế hoạch, lộ trình hoàn thành các tiêu chí còn lại. Kết quả, theo đánh giá hiện nay xã Xuân Thiên đã hoàn thành 12/19 tiêu chí, gồm: Thủy lợi, Điện, Cơ sở hạ tầng nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng – an ninh; bên cạnh đó, vẫn còn 07 tiêu chí chưa đạt, đó là: Quy hoạch, Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập, Y tế, Môi trường.

Tại buổi làm việc các đồng chí thành viên tổ công tác đã phát biểu ý kiến nêu lên những mặt thuận lợi, khó khăn, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm giúp xã Xuân Thiên tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí và về đích trong năm 2018, như: Đảng ủy, UBND xã, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thiên phải đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên BCĐ; phát huy vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân để mọi người dân chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo về đích theo đúng kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Hải- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng BCĐ Chương trình PTNN và xây dựng NTM huyện đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự vào cuộc của người dân xã Xuân Thiên những năm qua trong xây dựng nông thôn mới nên đã có nhiều chuyển biến tích cực nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đồng thời yêu cầu xã Xuân Thiên thực hiện nghiêm túc ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên tổ công tác tại buổi làm việc. Trong đó, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, chưa quyết tâm, quyết liệt, còn lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Tư tưởng ngại va chạm, chậm đổi mới, hiện tượng né tránh, sức ỳ của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ nên hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyển biến chậm. Chưa tập trung nâng cao các tiêu chí đã đạt; các tiêu chí chưa đạt thì không xây dựng kế hoạch, lộ trình để triển khai thực hiện. Việc phân công trách nhiệm cho các thành viên BCĐ thiếu rõ ràng, mang tính đối phó và thiếu kiểm tra, đôn đốc. Sự phối hợp với các phòng, ngành cấp huyện không thường xuyên, thiếu chặt chẽ. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa thực sự sâu rộng, chưa tạo phong trào và sức lan tỏa trong nhân dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để xã Xuân Thiên hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Xuân Thiên thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với xã Xuân Thiên, ngày 18/10/2016 về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, quyết tâm cao hơn nữa trong việc tổ chức thực hiện, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Phải nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; hàng tuần đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tổ chức giao ban nắm bắt tình hình trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM, có biểu dương, khuyến khích đối với những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời phê bình những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, đồng thời tập trung tuyên truyền nhưng phải cụ thể, sát với các tiêu chí liên quan đến người dân và phải được triển khai sâu rộng từ xã đến thôn. Giao Đảng ủy thành lập Ban tuyên truyền của xã, do đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp làm trưởng ban, thành viên là Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể. Phân công ban tuyên truyền thành các tổ phụ trách các thôn, lấy công tác vận động là chính; trong đó, tập trung tuyên truyên về công tác cải tạo, chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường, cải tạo nâng cấp các công trình vệ sinh, BHYT, hộ nghèo,... Qua đó, biểu dương các gia đình, cá nhân làm tốt thông qua các cuộc họp, hệ thống truyền thanh của xã nhằm khích lệ tinh thần người dân tham gia xây dựng NTM; thời gian hoàn thành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền xong trước ngày 31/3/2018.

UBND xã chủ trì phối hợp với Văn phòng điều phối NTM huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính- Kế hoạch, Giáo dục - Đào tạo, Y tế và các phòng, ngành liên quan rà soát, đánh giá lại tiêu chí cụ thể trên cơ sở quy định bộ tiêu chí NTM của tỉnh. Xác định các công trình cần đầu tư, từ đó cân đối nguồn vốn và lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành trước 31/3/2018. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tiêu chí NTM cho cán bộ chỉ đạo từ xã đến thôn; giao Văn phòng điều phối NTM huyện tăng cường cung cấp tài liệu liên quan, phối hợp với xã tổ chức tập huấn, thời gian hoàn thành trước 15/4/2018.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã phân công rõ trách nhiệm, cụ thể đến từng tiêu chí đối với từng đồng chí được phân công phụ trách các tiêu chí đến từng thôn, gắn với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác thi đua của năm, mời đồng chí Thái Xuân Cường, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, trưởng cụm I, phụ trách xã Xuân Thiên dự và chỉ đạo hội nghị phân công. Đối với các đồng chí ở xã được phân công phụ trách các tiêu chí phải chủ động đấu mối phối hợp với các phòng, ngành theo các tiêu chí đã được hướng dẫn trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như việc hoàn thiện hồ sơ đảm bảo quy định.

Về huy động nguồn lực, UBND xã Xuân Thiên căn cứ quyết định của huyện về phê duyệt vị trí đấu giá cấp quyền sử dụng đất, chủ động phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch, Tài nguyên- Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đấu giá cấp quyền sử dụng đất tạo nguồn thu. Về huy động nguồn lực, địa phương thành lập Ban vận động do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban, thành viên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ, bí thư chi bộ các thôn xây dựng kế hoạch kêu gọi con, em xa quê đóng góp xây dựng NTM. Việc huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia xây dựng NTM phải tuân thủ theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quy định của tỉnh, của huyện và phù hợp với thu nhập của người dân. Việc họp dân phải có tối thiểu 2/3 số hộ trong thôn tham dự, đảm bảo dân chủ, công khai ở từng thôn, tuyệt đối không được huy động quá sức dân. Riêng tổ chức họp dân để huy động nguồn lực thì đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phải tham dự, mời Phòng Tài chính- Kế hoạch, MTTQ và các đoàn thể huyện cùng tham dự.

Về xây dựng cơ bản, phải tuân thủ đảm bảo trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ, đặc biệt là các công trình sử dụng nguồn lực của nhân dân.

Về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự nông thôn và sớm giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xã phải chủ động giải quyết tốt tình hình không được để đơn thư vượt cấp và xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Hàng tuần đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM phải tổ chức giao ban, đánh giá nắm tình hình tiến độ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, có ghi biên bản giao ban và báo cáo đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiểm tra hàng tuần.

Đối với các tiêu chí đã hoàn thành, tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời cũng cố, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, xong trước ngày 20/5/2018. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành, giao Văn phòng điều phối NTM chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Thiên rà soát, đánh giá lại các tiêu chí chưa đạt để xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành trước 25/3/2018.

Về kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí: Đối với tiêu chí Quy hoạch, giao cho phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Thiên tổ chức thực hiện công khai quy hoạch, công khai cắm mốc theo quy hoạch của xã tại các nhà văn hóa thôn và xây dựng ban hành quy chế quản lý quy hoạch chung của xã để tổ chức thực hiện. Đồng thời rà soát, kiểm tra cắm mốc và quản lý mốc theo quy hoạch đã được phê duyệt, thời gian hoàn thành trong tháng 4/2018. Đối với tiêu chí giao thông, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch, Ban QLDA huyện hướng dẫn UBND xã Xuân Thiên tổ chức rà soát các tuyến đường trục thôn, liên thôn, đường nội đồng, phân loại chính xác theo quy hoạch để lập dự toán, cân đối nguồn vốn để tổ chức thực hiện, hoàn thành xong trước 31/3/2018 và hoàn thành tiêu chí Giao thông trong tháng 9/2018. Về tiêu chí trường học, phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với phòng TC – KH, KT – HT và UBND xã Xuân Thiên rà soát tính toán để đề xuất phương án xây dựng đảm bảo có 2/3 số trường đạt chuẩn Quốc gia, hoàn thành xong trước 25/3/2018. Về cơ sở vật chất văn hóa, UBND xã Xuân Thiên làm việc với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công công sở xã, giao phòng KT – HT chủ trì phối hợp với phòng TC – KH đấu mối với các sở, ngành cấp tỉnh để đảm bảo nguồn vốn thi công các công trình, hoàn thành xong trong quý III/2018. Đối với việc xây dựng nâng cấp sân vận động, giao phòng Văn hóa và Thông tin khảo sát đề xuất phương án, hoàn thành xong trong tháng 5/2018. Về tiêu chí nhà ở khu dân cư, giao phòng Kinh tế- Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng Lao động- TBXH phối hợp với xã Xuân Thiên, rà soát lại nhà ở đối với các hộ, đặc biệt là các hộ đang ở nhà tạm bợ, trên cơ sở đó phối hợp với các tổ chức đoàn thể để kêu gọi các tập thể, cá nhân hỗ trợ cho các hộ xây dựng nhà ở mới. Về tiêu chí thu nhập, giao Chi cục Thống kê phối hợp với UBND xã Xuân Thiên tính toán lại thật chính xác thu nhập của xã Xuân Thiên; phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, chỉ đạo xã Xuân Thiên tính toán, chuyển đổi các loại cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác của Xuân Thiên tạo thu nhập cho người dân ổn định, gắn với triển khai thực hiện vùng Mía nguyên liệu với triển khai xây dựng HTX kiểu mới; phòng Lao động -TBXH chủ trì phối hợp với xã Xuân Thiên mở các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp gắn với nhu cầu sử dụng lao động của địa phương để tăng thu nhập cho người dân. Về tiêu chí Y tế, giao phòng Y tế chủ trì phối hợp với UBND xã Xuân Thiên triển khai thực hiện xong trong tháng 5/2018, đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Y tế trong 6 tháng đầu năm 2018. Về BHYT, Chi Cục Thông kế xác định chính xác số dân tại địa phương để tập trung phát triển BHYT, giao đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân trực tiếp chỉ đạo hoàn thành tiêu chí BHYT trong 6 tháng đầu năm 2018. Về tiêu chí Môi trường và ATTP, giao phòng Tài nguyên- Môi trường rà soát lại các hộ sản xuất kinh doanh thực hiện cam kết đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Về tiêu chí Quốc phòng- An ninh, giao Đảng ủy xã Xuân Thiên, thành lập tổ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm tổ trưởng, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tại địa phương, tuyệt đối không được để đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Về phân công nhiệm vụ đối với các thành viên tổ công tác theo dõi, giúp đỡ xã Xuân Thiên hoàn thành nông thôn mới năm 2018. Giao đồng chí Thái Xuân Cường- Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Tổ phó tổ công tác chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp toàn diện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Xuân Thiên, đồng thời phụ trách các tiêu chí liên quan đến xây dựng hệ thống chính trị, Quốc phòng- An ninh, hàng tháng tổng hợp tình hình tổ chức giao ban tổ công tác; đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Tổ phó Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các tiêu chí liên quan đến văn hóa – xã hội, thông tin truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, đào tạo, việc làm; đồng chí Lê Thị Hạnh- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, thành viên tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các tiêu chí môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng chí Lê Văn Duyệt- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành viên tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các tiêu chí thuộc lĩnh vực kinh tế; đồng chí Phan Thanh Dũng- Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, phát động và duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào sáng Chủ nhật hàng tuần; đồng chí Đỗ Văn Triệu- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Thiên thực hiện pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội trong huy động nguồn lực xây dựng NTM tại xã Xuân Thiên; đồng chí Lê Văn Lực- Trưởng Đài Truyền thanh huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn xã Xuân Thiên xây dựng cơ quan, công sở xã Xuân Thiên đạt chuẩn cơ quan văn hóa; đồng chí Hoàng Thị Hồng- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN Xuân Thiên xây dựng đường hoa phụ nữ ở các tuyến đường; đồng chí Lê Như Quang- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện hướng dẫn xã Xuân Thiên về cung ứng vật tư nông nghiệp, xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ, vệ sinh môi trường, ATTP; đồng chí Lê Thanh Bình- Phó Chủ tịch Hội CCB huyện hướng dẫn Hội CCB xã Xuân Thiên xây dựng và duy trì các đoạn đường tự quản về VSMT, xây dựng các tuyến đường CCB tự quản.

Đối với các thành viên tổ công tác, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị, căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát, theo dõi, hướng dẫn hoàn thiện các tiêu chí do phòng, ngành mình phụ trách, chủ động đấu mối với các sở, ngành cấp tỉnh tổ chức thẩm định và báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai giúp xã Xuân Thiên hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM theo kế hoạch. Về quy định báo cáo và giao ban, hàng tháng UBND xã báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND, UBND) vào trước ngày 25 hàng tháng; thành viên Tổ công tác hàng tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ do phòng, ngành mình phụ trách về Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện để tổng hợp, định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Giao Văn phòng HĐND, UBND phối hợp với Văn phòng NTM huyện và UBND xã Xuân Thiên hoàn thiện nội dung phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành từng tiêu chí báo cáo tổ trưởng tổ công tác để theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện để xã Xuân Thiên hoàn thành nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra.

Đài Truyền thanh huyện Thọ Xuân