Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân kiểm tra tiến độ thi công dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày

Ngày 08/08/2019 16:33:03

Sáng 8/8/2019, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày.

Kiểm tra dự án tại xã Xuân Vinh

Dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông cầu Chày được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4870 ngày 14/1/2/2017. Địa điểm thực hiện tại xã Quảng Phú, Thọ Lập, Xuân Tín, Thọ Thắng, Xuân Minh, Xuân Tân và Xuân Vinh với tổng chiều dài là 25,7km. Tổng mức đầu tư là 119,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm, từ 2018 đến 2022. Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo an toàn công trình đê, kè, cống, ổn định bờ sông, an toàn theo tiêu chuẩn thiết kế, chủ động phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn cho dân cư và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Kiểm tra tại trạm bơm tiêu Quang Hoa- Xuân Minh

Dự án do Công ty CP Tập đoàn xây dựng miền Trung và Công ty CP xây dựng và đầu tư PTNT miền Tây thực hiện. Hiện nay, tuyến đê tả sông cầu Chày từ K0+00 đến K7+00 với chiều dài 7km thuộc xã Quảng Phú do Công ty CP xây dựng và đầu tư PTNT miền Tây thi công đã hoàn thành 80% khối lượng công việc. Tuyến đê hữu sông Cầu Chày từ K0+00 đến K14+00 và K17+720 đến K22+574 có chiều dài 18,8km do công ty CP Tập đoàn xây dựng miền Trung thi công đã hoàn thành 43% khối lượng công việc.

Kiểm tra dự án tại xã Quảng Phú

Phát biểu tại buổi kiểm tra tiến độ thi công dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các địa phương đã làm tốt công tác GPMB, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để dự án triển khai thuận lợi. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, hiện nay mùa mưa bão đã cận kề do vậy việc chủ động PCTT là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đồng chí đề nghị các đơn vị xây dựng phương án thi công cụ thể toàn tuyến về nội dung công việc cũng như mốc thời gian trong đó chú ý 2,5km đê đoạn qua xã Xuân Minh; Gia cố lại những vị trí đã mở đê, đắp đất đủ cao trình đảm bảo PCTT. Chủ động xây dựng phương án PCTT ở những vị trí xung yếu, chuẩn bị vật tư, phương tiện tập kết tại địa điểm quy định để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Hạt quản lý Đê điều Thọ Xuân chủ động rà soát lại toàn tuyến đê, đặc biệt lưu ý những vị trí xung yếu kịp thời tham mưu cho huyện xây dựng phương án cụ thể. Ban Quản lý dự án huyện chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Thường xuyên giao ban, báo cáo Thường trực UBND huyện những khó khăn vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Về một số đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã giao cho các phòng ngành có liên quan, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tham mưu cho huyện giải quyết theo quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân kiểm tra tiến độ thi công dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày

Đăng lúc: 08/08/2019 16:33:03 (GMT+7)

Sáng 8/8/2019, đồng chí Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày.

Kiểm tra dự án tại xã Xuân Vinh

Dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông cầu Chày được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4870 ngày 14/1/2/2017. Địa điểm thực hiện tại xã Quảng Phú, Thọ Lập, Xuân Tín, Thọ Thắng, Xuân Minh, Xuân Tân và Xuân Vinh với tổng chiều dài là 25,7km. Tổng mức đầu tư là 119,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm, từ 2018 đến 2022. Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo an toàn công trình đê, kè, cống, ổn định bờ sông, an toàn theo tiêu chuẩn thiết kế, chủ động phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn cho dân cư và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Kiểm tra tại trạm bơm tiêu Quang Hoa- Xuân Minh

Dự án do Công ty CP Tập đoàn xây dựng miền Trung và Công ty CP xây dựng và đầu tư PTNT miền Tây thực hiện. Hiện nay, tuyến đê tả sông cầu Chày từ K0+00 đến K7+00 với chiều dài 7km thuộc xã Quảng Phú do Công ty CP xây dựng và đầu tư PTNT miền Tây thi công đã hoàn thành 80% khối lượng công việc. Tuyến đê hữu sông Cầu Chày từ K0+00 đến K14+00 và K17+720 đến K22+574 có chiều dài 18,8km do công ty CP Tập đoàn xây dựng miền Trung thi công đã hoàn thành 43% khối lượng công việc.

Kiểm tra dự án tại xã Quảng Phú

Phát biểu tại buổi kiểm tra tiến độ thi công dự án tu bổ, nâng cấp đê tả, hữu sông Cầu Chày, đồng chí Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các địa phương đã làm tốt công tác GPMB, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công để dự án triển khai thuận lợi. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, hiện nay mùa mưa bão đã cận kề do vậy việc chủ động PCTT là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đồng chí đề nghị các đơn vị xây dựng phương án thi công cụ thể toàn tuyến về nội dung công việc cũng như mốc thời gian trong đó chú ý 2,5km đê đoạn qua xã Xuân Minh; Gia cố lại những vị trí đã mở đê, đắp đất đủ cao trình đảm bảo PCTT. Chủ động xây dựng phương án PCTT ở những vị trí xung yếu, chuẩn bị vật tư, phương tiện tập kết tại địa điểm quy định để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Hạt quản lý Đê điều Thọ Xuân chủ động rà soát lại toàn tuyến đê, đặc biệt lưu ý những vị trí xung yếu kịp thời tham mưu cho huyện xây dựng phương án cụ thể. Ban Quản lý dự án huyện chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Thường xuyên giao ban, báo cáo Thường trực UBND huyện những khó khăn vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Về một số đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã giao cho các phòng ngành có liên quan, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tham mưu cho huyện giải quyết theo quy định.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân