Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đảng bộ xã Thọ Diên: Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 20/05/2020 16:51:34

Trong 2 ngày, 19 và 20/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Diên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Lê Thị Lan, Ủy viên BTVHuyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy- HĐND - UBND huyện; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các ban ngành cấp trên, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong toàn xã, Thọ Diên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã lần thứ XXVIII đề ra. Trong đó nhiều chỉ tiêu tăng cao so với kế hoạch như: Tổng thu ngân sách bình quân hàng năm 11,495 tỷ đồng, đạt 123,4% kế hoạch; bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020 ước đạt 44,4 triệu đồng, tăng 21,3 triệu đồng so với năm 2015; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,8% năm 2015 xuống còn 1,62% năm 2020; hoàn thành xã NTM trước 1 năm so với Nghị quyết đại hội; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; các chế độ chính sách xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện có hiệu quả; QP -AN được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường,công tác lãnh đạo,chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ các đoàn thể chính trị -xã hội từng bước được đổi mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy,đồng chí Lê Thị Lan,Ủy viên BTV Huyện ủy,Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,Chủ tịch UB MTTQ huyện ghi nhận, biểu dương những kết quảmà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thọ Diên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí đề nghị: xã Thọ Diên cần tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thọ Diên, đảm bảo phù hợp quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2070 đã được phê duyệt. Đẩy mạnh việc chuyển đổi, tích tụ tập trung đất đai, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên doanh, liên kết xây dựng thương hiệu và bao tiêu sản phẩm cho người dân, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đa dạng các giống cây trồng, vật nuôi hình thành các mô hình sản xuất tổng hợp đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ, các tổ nghề nghiệp trong nhân dân; ngoài việc quan tâm hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, cần xác định rõ lộ trình để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại địa phương. Xã cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa dạng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại nhất là các ngành nghề truyền thống như: Bánh gai, bánh bột lọc, gắn với khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của chợ Tứ Trụ, tuyến đường quốc lộ 47C chạy qua, các nhà máy công nghiệp tại các vùng phụ cận, góp phần giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, từng bước làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng và bền vững. Tích cực đấu mối, phối hợp với các phòng, ngành chức năng của huyện thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn; gắn kết làng nghề truyền thống và di sản văn hóa tại địa phương với chuỗi liên kết các khu di tích, danh lam, thắng cảnh tại khu vực như: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đền thờ Quốc mẫu Phạm Thị Ngọc Trần, Cảng hàng không Thọ Xuân,... để mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm truyền thống cũng như phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch khác. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; nhất là vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường trong các khu dân cư. Lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện kết hợp với huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân để đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo tiêu chí phường và hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “khuyến học, khuyến tài”, “xây dựng xã hội học tập” từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa của địa phương; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình điển hình tiên tiến, quan tâm xây dựng công dân, gia đình kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn kết xây dựng Thọ Diên ngày càng giàu đẹp, văn minh; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững manh, trọng tâm là giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực điều hành của chính quyền, nhất là tại các chi bộ, ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn ở thôn, khu dân cư.

Tại đại hội, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, các đại biểu đã bầu BCH Đảng bộ khoá mới gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 trong thời giantới.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Đảng bộ xã Thọ Diên: Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 20/05/2020 16:51:34 (GMT+7)

Trong 2 ngày, 19 và 20/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Diên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Lê Thị Lan, Ủy viên BTVHuyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy- HĐND - UBND huyện; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các ban ngành cấp trên, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong toàn xã, Thọ Diên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã lần thứ XXVIII đề ra. Trong đó nhiều chỉ tiêu tăng cao so với kế hoạch như: Tổng thu ngân sách bình quân hàng năm 11,495 tỷ đồng, đạt 123,4% kế hoạch; bình quân thu nhập đầu người đến năm 2020 ước đạt 44,4 triệu đồng, tăng 21,3 triệu đồng so với năm 2015; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,8% năm 2015 xuống còn 1,62% năm 2020; hoàn thành xã NTM trước 1 năm so với Nghị quyết đại hội; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; các chế độ chính sách xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện có hiệu quả; QP -AN được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện cả về vật chất và tinh thần, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường,công tác lãnh đạo,chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ các đoàn thể chính trị -xã hội từng bước được đổi mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy,đồng chí Lê Thị Lan,Ủy viên BTV Huyện ủy,Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,Chủ tịch UB MTTQ huyện ghi nhận, biểu dương những kết quảmà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thọ Diên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí đề nghị: xã Thọ Diên cần tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thọ Diên, đảm bảo phù hợp quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2070 đã được phê duyệt. Đẩy mạnh việc chuyển đổi, tích tụ tập trung đất đai, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với liên doanh, liên kết xây dựng thương hiệu và bao tiêu sản phẩm cho người dân, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đa dạng các giống cây trồng, vật nuôi hình thành các mô hình sản xuất tổng hợp đảm bảo phát triển bền vững. Đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ, các tổ nghề nghiệp trong nhân dân; ngoài việc quan tâm hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, cần xác định rõ lộ trình để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại địa phương. Xã cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa dạng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ thương mại nhất là các ngành nghề truyền thống như: Bánh gai, bánh bột lọc, gắn với khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của chợ Tứ Trụ, tuyến đường quốc lộ 47C chạy qua, các nhà máy công nghiệp tại các vùng phụ cận, góp phần giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, từng bước làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng và bền vững. Tích cực đấu mối, phối hợp với các phòng, ngành chức năng của huyện thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn; gắn kết làng nghề truyền thống và di sản văn hóa tại địa phương với chuỗi liên kết các khu di tích, danh lam, thắng cảnh tại khu vực như: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đền thờ Quốc mẫu Phạm Thị Ngọc Trần, Cảng hàng không Thọ Xuân,... để mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá sản phẩm truyền thống cũng như phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch khác. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; nhất là vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường trong các khu dân cư. Lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện kết hợp với huy động tối đa các nguồn lực trong nhân dân để đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ theo tiêu chí phường và hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường công tác xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, đảm bảo an sinh xã hội, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “khuyến học, khuyến tài”, “xây dựng xã hội học tập” từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa của địa phương; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình điển hình tiên tiến, quan tâm xây dựng công dân, gia đình kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn kết xây dựng Thọ Diên ngày càng giàu đẹp, văn minh; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững manh, trọng tâm là giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực điều hành của chính quyền, nhất là tại các chi bộ, ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn ở thôn, khu dân cư.

Tại đại hội, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, các đại biểu đã bầu BCH Đảng bộ khoá mới gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025 trong thời giantới.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân