Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Lộc lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 20/05/2020 15:19:35

Trong hai ngày 19 và 20/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Lộc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy- HĐND-UBND huyện; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Đảng bộ, nhân dân xã Thọ Lộc đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là đã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo quê hương một cách toàn diện và bền vững hơn. Thực hiện có hiệu quả việc tập trung tích tụ đất đai, chuyển đổi cây trồng vật nuôi hình thành một số mô hình sản xuất chuyên canh năng suất chất lượng cao góp phần duy trì tốc độ sản xuấtnông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm tăng 1,1%; các ngành nghề dịch vụ thương mại ngày càng phát triển đã giải quyết việc làm 640 lao động, góp phần quan trọng việc xóa đói giảm nghèo; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà ở dân cư tiếp tục được đầu tư chỉnh trang nâng cấp đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, đời sống của nhân dân. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, 3/3 trường giữ vững tiêu chí trường chuẩn Quốc gia; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 45,2 triệu đồng tăng 20,4 triệu đồng so với năm 2015; số hộ nghèo giảm còn 1,4%; BHYT đạt 100%; Công tác Quốc phòng- An ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên...

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra 23 chỉ tiêu với các chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với tích tụ đất đai, tăng cường liên kết mở rộng diện tích sản xuất lúa giống; Xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2022. Chương trình nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, MTTQ, các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp phiên thứ nhất, bỏ phiếu bầu đồng cLê Công Thịnh, làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Thủy, làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lộcnhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Lộc lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 20/05/2020 15:19:35 (GMT+7)

Trong hai ngày 19 và 20/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Lộc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy- HĐND-UBND huyện; sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Đảng bộ, nhân dân xã Thọ Lộc đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là đã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo quê hương một cách toàn diện và bền vững hơn. Thực hiện có hiệu quả việc tập trung tích tụ đất đai, chuyển đổi cây trồng vật nuôi hình thành một số mô hình sản xuất chuyên canh năng suất chất lượng cao góp phần duy trì tốc độ sản xuấtnông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm tăng 1,1%; các ngành nghề dịch vụ thương mại ngày càng phát triển đã giải quyết việc làm 640 lao động, góp phần quan trọng việc xóa đói giảm nghèo; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà ở dân cư tiếp tục được đầu tư chỉnh trang nâng cấp đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, đời sống của nhân dân. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, 3/3 trường giữ vững tiêu chí trường chuẩn Quốc gia; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 45,2 triệu đồng tăng 20,4 triệu đồng so với năm 2015; số hộ nghèo giảm còn 1,4%; BHYT đạt 100%; Công tác Quốc phòng- An ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên...

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra 23 chỉ tiêu với các chương trình trọng tâm gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với tích tụ đất đai, tăng cường liên kết mở rộng diện tích sản xuất lúa giống; Xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2022. Chương trình nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, MTTQ, các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp phiên thứ nhất, bỏ phiếu bầu đồng cLê Công Thịnh, làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Thủy, làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lộcnhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân