Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Lập lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22/05/2020 17:01:49

Trong hai ngày 21 và 22/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Lập huyện Thọ Xuân đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện và 121 đại biểu chính thức đại diện cho các đảng viên trong Đảng bộ xã Thọ Lập

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền huyện, Đảng bộ, nhân dân xã Thọ Lập đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là đã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo quê hương một cách toàn diện và bền vững hơn. Kinh tế có bước tăng trưởng khá toàn diện, nhiều mô hình chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay có 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng, gấp 1,9 lần năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm còn 1,9 %; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển.

Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên.

Với những thành tích đạt được, năm 2015 nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thọ Lập đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp; năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2019 được BTV Huyện ủy Thọ Xuân công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đơn vị anh hùng, với phương châm: "Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Trách nhiệm- Phát triển", Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Lập, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra 25 chỉ tiêu và các chương trình trọng tâm gồm: Tập trung tích tụ đất đai sản xuất theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu vào trước năm 2025. Chương trình nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, MTTQ, các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Lập, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp phiên thứ nhất, bỏ phiếu bầu đồng chí Lê Văn Lực làm Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Phan Văn Chuyền và Lê Minh Thuấn làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trung tâm VHTT, TT và DLThọ Xuân

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Lập lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 22/05/2020 17:01:49 (GMT+7)

Trong hai ngày 21 và 22/5/2020, Đảng bộ xã Thọ Lập huyện Thọ Xuân đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Đình Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện và 121 đại biểu chính thức đại diện cho các đảng viên trong Đảng bộ xã Thọ Lập

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền huyện, Đảng bộ, nhân dân xã Thọ Lập đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là đã hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới, từng bước thay đổi diện mạo quê hương một cách toàn diện và bền vững hơn. Kinh tế có bước tăng trưởng khá toàn diện, nhiều mô hình chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa được hình thành.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay có 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống của nhân dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng, gấp 1,9 lần năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm còn 1,9 %; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì, phát triển.

Quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền từng bước được nâng lên.

Với những thành tích đạt được, năm 2015 nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thọ Lập đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp; năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2019 được BTV Huyện ủy Thọ Xuân công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đơn vị anh hùng, với phương châm: "Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Trách nhiệm- Phát triển", Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thọ Lập, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra 25 chỉ tiêu và các chương trình trọng tâm gồm: Tập trung tích tụ đất đai sản xuất theo quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu vào trước năm 2025. Chương trình nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bộ, Chi bộ, MTTQ, các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong Đảng và đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc bầu cử, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ Lập, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ xã họp phiên thứ nhất, bỏ phiếu bầu đồng chí Lê Văn Lực làm Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Phan Văn Chuyền và Lê Minh Thuấn làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Trung tâm VHTT, TT và DLThọ Xuân